News

Chcesz budować dom? Pośpiesz się z warunkami zabudowy!

Monika Byś
2023-09-29
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
Pośpiesz się z warunkami zabudowy

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie bez przyczyny zwana reformą planistyczną, przynosi ogromne zmiany na rynku nieruchomości. Inwestorzy oraz właściciele nieruchomości na terenach, na których nie ustanowiono MPZP, ruszają z masowymi wnioskami o wydanie warunków zabudowy, by skorzystać z dotychczasowych, korzystniejszych przepisów.

  • Razem z wejściem w życie planu ogólnego zaczynają bowiem obowiązywać nowe zasady wydawania warunków zabudowy.
  • Na starych zasadach warunki zabudowy wydawane są na czas nieokreślony. Reforma planistyczna zezwala na wydawanie takich warunków tylko na 5 lat. 
  • Po wejściu w życie planu ogólnego gminy, warunki zabudowy będzie można wydawać tylko w wypadku nieruchomości znajdujących się na obszarze uzupełnienia zabudowy.

Dotychczasowe warunki zabudowy były przyznawane na czas nieokreślony, teraz reforma planistyczna ogranicza je do zaledwie 5 lat. Eksperci zalecają jak najszybsze składanie wniosków, zważywszy na możliwe opóźnienia w rozpatrywaniu spraw. 

Nowe warunki wydawania decyzji o warunkach zabudowy

Jeśli gmina wyznaczy plan ogólny gminy, a teren Twojej działki nie obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wówczas wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie możliwe wyłącznie dla tzw. obszarów uzupełnienia zabudowy, wskazanych w planie ogólnym.

Gmina, która zdecyduje się wyznaczyć obszary uzupełnienia zabudowy, będzie musiała trzymać się ściśle określonych wytycznych określonych w ustawie. Obszar uzależniony jest od położenia na danym terenie. Właściwy organ będzie go wyznaczał wokół terenu w odległości równej trzykrotnej szerokości frontu terenu, jednak nie mniejszej niż 50 m oraz nie większej niż 200 m.

Po 1 stycznia 2026 r. nie będzie można starać się już o warunki ani na starych, ani na nowych zasadach. Szykuje się zatem prawdziwy paraliż. Wówczas w dużo lepszej sytuacji od innych będą osoby, które uzyskają warunki do 1 stycznia 2026 r. 

Zgodnie z przepisami przejściowymi, osoby, które złożyły wniosek o wydanie WZ przed wejściem nowelizacji w życie, nie muszą obawiać się tego ograniczenia.

Sprawdź czy na terenie Twojej działki obowiązuje plan miejscowy

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.