News

Do kiedy należy rozliczyć się z PIT-39 - sprzedaż nieruchomości?

Monika Byś
2022-02-22
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-23
Głosów: 27, średnia ocen: 5
PIT-39

Sprzedaż nieruchomości rozliczamy rocznie i niezależnie od tego w którym miesiącu poprzedniego roku ją zbyliśmy. Deklarację PIT-39 możemy złożyć już od 15 lutego 2022 r., natomiast sprawdźmy kiedy upływa termin złożenia PIT-39?

  • PIT-39 składa się przy zarówno przy zbyciu nieruchomości, jak i praw majątkowych.
  • Zeznanie roczne PIT-39 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego od 15 lutego do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. W tym roku jednak ostateczny termin mija 2 maja.

PIT-39 do rozliczenia sprzedaży nieruchomości

Zarówno przy zbyciu nieruchomości, jak i praw majątkowych podatnicy zobowiązują się do złożenia deklaracji PIT-39.

PIT-39 jest formularzem zeznania rocznego przeznaczonym dla podatników, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT, a mianowicie z odpłatnego zbycia:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów.

jeśli jej odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat od jej zakupu.

Czy wiesz, że...

Na PIT-39 nie wykazuje się zbycia nieruchomości lub praw majątkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz należących do majątku działalności gospodarczej.

Polecamy wpis: Podatek od sprzedaży nieruchomości - podstawowe informacje

Ile wyniesie podatek od sprzedaży nieruchomości?

Zgodnie z art. 30 e ust. 1 ustawy o PIT dochód ze zbycia wyżej wymienionych nieruchomości i praw majątkowych jest opodatkowany 19-procentowym podatkiem dochodowym.

Pamiętaj!

Podatku dochodowego nie płaci się od całej kwoty transakcji lecz od uzyskanego dochodu.

Do kiedy składamy PIT-39 w związku ze sprzedażą nieruchomości?

Zeznanie roczne PIT-39, na którym wskazujemy dochód z tytułu sprzedaży należy jednak złożyć do właściwego urzędu skarbowego od 15 lutego do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż. W 2022 roku deklarację może złożyć do 2 maja, gdyż data 30 kwietnia przypada na sobotę.

Polecamy wpis: Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

PIT-39 a ulga mieszkaniowa

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwalnia się z opodatkowania przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, który przeznacza się na własne cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Jest to tzw. ulga mieszkaniowa.

Wartość ulgi mieszkaniowej, czyli to, ile przychodu podatnik będzie mógł przeznaczyć ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, należy wyliczyć zgodnie z ustalonym w ustawie wzorem:

(planowana wartość wydatków poniesiona na własne cele mieszkaniowe × dochód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych) / przychód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych

POBIERZ WZÓR WNIOSKU -> TUTAJ

Źródło: INFOR, poradnikprzedsiebiorcy.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.