Porady OnGeo

Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki

Paulina Multan
2021-12-10
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-01-25
Głosów: 35, średnia ocen: 5
Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki

Sprzedaż działki często może budzić obawy w zakresie procedur i formalności związanych sprzedażą. Szczególnie jest to uzasadnione, gdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z transakcjami na rynku nieruchomości. Warto więc gruntownie przygotować się do tej czynności. W zdobyciu niezbędnej wiedzy pomoże Ci artykuł, który właśnie czytasz. Dowiesz się z niego, jakie są dokumenty potrzebne do sprzedaży działki oraz jakie formalności należy dopilnować, aby transakcja przebiegła sprawnie i pomyślnie.

 • Kupujący jak i sprzedający powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty do notariusza.
 • Sprzedaż działki wymaga sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego.
 • Notariusz powinien przeprowadzić Cię przez proces sprzedaży, w tym poinstruować, jakie dokumenty należy przedłożyć w przypadku konkretnej sytuacji prawnej.
 • Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki różnią się w zależności od tego czy sprzedawana działka jest zabudowana czy niezabudowana.
 • Najważniejszymi dokumentami potrzebnymi do sprzedaży działki jest odpis z księgi wieczystej, dokument potwierdzający posiadanie działki oraz wypis z rejestru gruntów.
Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki - doprecyzuj u notariusza
Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki - doprecyzuj u notariusza

Przygotowując się do sprzedaży nieruchomości należy uzbroić się w cierpliwość – przed nami kilka wycieczek do urzędu miasta lub gminy, a także do starostwa powiatowego. Nie obędzie się także bez wizyty u notariusza. Sprzedaż nieruchomości musi się bowiem odbyć z jego udziałem. Dokumentów, które należy zebrać jest dużo, warto więc dokładnie przygotować się do wizyty u notariusza, by oszczędzić sobie dodatkowych nerwów i straty czasu.

Lista dokumentów potrzebnych do sprzedaży działki może się różnić w zależności od jej stanu prawnego. Dlatego ten artykuł zawiera ogół wytycznych, spośród których być może tylko część będzie miała zastosowanie w Twoim przypadku. Niepodważalnym źródłem wiedzy na temat wymaganych dokumentów, których zebraniem musisz się zająć jest sam notariusz.

Różne typy działek do sprzedaży

Najogólniej możemy rozróżnić dwa typy sprzedawanych działek:

 • działka budowlana niezabudowana;
 • działa budowlana zabudowana.

Jak łatwo się domyślić w przypadku działki z istniejącymi budynkami, zbiór dokumentów potrzebnych do sprzedaży będzie obszerniejszy niż w przypadku działki niezabudowanej. O tym jakie dokumenty należy skompletować w przypadku sprzedaży działki niezabudowanej i zabudowanej przeczytasz w dalszej części artykułu.

Lista dokumentów potrzebnych do sprzedaży działki

Lista dokumentów potrzebnych do sprzedaży działki
 Lista dokumentów potrzebnych do sprzedaży działki

Przedstawiona poniżej lista ma charakter ogólny i może się różnić w zależności od stanu prawnego zbywanej działki.

Sprzedający działkę powinien przedłożyć:

odpis z księgi wieczystej lub wskazać notariuszowi jej numer;

To najważniejszy dokument od którego należy rozpocząć kompletowanie dokumentacji potrzebnej do zawarcia aktu notarialnego. Informacje zawarte w księdze wieczystej stanowią kompendium wiedzy na temat działki. Ten dokument powinien prześwietlić przede wszystkim kupujący, by mieć pewność, że zbywca przekazał mu prawdziwe informacje i niczego nie utajnił. Jednak warto także zapoznać się z zapisami księgi wieczystej jeśli samemu sprzedaje się działkę, by zweryfikować aktualność informacji w niej zawartych.

Notariusz po dostarczeniu mu numeru księgi wieczystej, może samodzielnie wygenerować potrzebny odpis. Zresztą, może to dokonać każdy kto posiada numer księgi wieczystej. Dowiedz się więcej o tym jak pobrać księgę wieczystą z artykułu: Elektroniczne Księgi Wieczyste.

Zachęcamy do zapoznania się również z innym artykułem na blogu odnośnie księgi wieczystej: Numer księgi wieczystej a numer działki

dokument potwierdzający dysponowanie działką przez sprzedawcę;

Tego notariusz już nie wygeneruje. Sprzedający musi samodzielnie dostarczyć odpowiedni dokument. W zależności od sytuacji prawnej może to być:

akt notarialny umowy sprzedaży działki – jeżeli działa została nabyta drogą kupna;

umowa darowizny w formie aktu notarialnego - w przypadku uzyskania własności do nieruchomości w drodze darowizny. Wówczas należy także przedstawić zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku i darowizny;

Czy musisz odprowadzić podatek od darowizny? Odpowiedź w tym artykule.

akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - jeżeli nieruchomość została odziedziczona. W tej sytuacji również należy dostarczyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o opłacie podatku.

wypis z rejestru gruntów;

wyrys z mapy ewidencyjnej;

Jeżeli działka jest odłączana od aktualnej księgi wieczystej do nowej. Jeśli nie wszystkie działki z księgi wieczystej są sprzedawane.

zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

Dokument ten pozyskuje się z urzędu gminy lub miasta z odpowiedniej jednostki zajmującej się planowaniem przestrzennym czy architekturą. Możliwe jest, że na terenie sprzedawanej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wówczas, gmina wydaje zaświadczenie o jego braku. A sprzedający powinien zadbać o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dodatkowe dokumenty potrzebne do sprzedaży działki

 • Jeżeli dla sprzedawanej działki budowlanej, zostało wydane pozwolenie na budowę, taki dokument również należy załączyć do dokumentacji.
 • Zaświadczenie ze starostwa powiatowego z informacją czy sprzedawana działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu.
 • Zaświadczenie z urzędu gminy lub miasta, że nieruchomość nie znajduje się na terenie rewitalizacyjnym.
 • Jeżeli działka, która jest sprzedawana powstała poprzez podział nieruchomości, należy także dostarczyć decyzję podziałową z informacją, że jest ostateczna.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki zabudowanej

Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki zabudowanej
Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki zabudowanej

Tak jak wspomnieliśmy na wstępie, sprzedaż działki z istniejącymi zabudowaniami, na przykład z domem, wiąże się z koniecznością skompletowania większej liczby dokumentów.

Pierwszym z dodatkowych dokumentów będzie zaświadczenie o braku zameldowania w nieruchomości osób na pobyt stały lub tymczasowy. Dokument ten wydaje urząd gminy lub miasta odpowiedni dla lokalizacji sprzedawanej działki. Jeśli w budynku są zameldowane osoby, na zaświadczeniu powinny pojawić się ich dane.

Kolejnym dokumentem potrzebnym do sprzedaży działki zabudowanej jest świadectwo charakterystyki energetycznej, inaczej nazywany jako certyfikat energetyczny. Dokument ten określa zapotrzebowanie danego budynku mieszkalnego na energię nieodnawialną w skali roku.

Dokąd udać się by skompletować dokumenty potrzebne do sprzedaży działki? 

Dokumenty wydawane przez urząd gminy lub miasta:

 • Opinia Urzędu Gminy lub Miasta dotycząca przeznaczenia nieruchomości w MPZP oraz zaświadczenie Prezydenta Miasta lub urzędu Gminy że nieruchomość nie znajduje się w strefie rewitalizacji.

Dokumenty, po które należy udać się do starostwa powiatowego:

 • Wypis z rejestru gruntów;
 • Wyrys z mapy ewidencji gruntów;
 • Kopia mapy zasadniczej;
 • Zaświadczenie ST, że nieruchomość nie jest objęta planem urządzania lasu.

Dokumenty do pozyskania z urzędu skarbowego:

 • zaświadczenie o opłaceniu należnych podatków z tytułu spadków i darowizn.

Raport o Terenie OnGeo.pl - pomoc w sprzedaży nieruchomości

Jeśli sprzedajesz lub kupujesz działkę, dowiedz się najpierw czy kryje ona jakieś sekrety. W Geportalu OnGeo.pl każdy może zdiagnozować dowolną działkę w Polsce. Możesz szybko i tanio zdiagnozować wybraną przez Ciebie lokalizację. Kliknij LINK i dowiedz się więcej.

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl