Porady OnGeo

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania

Paulina Multan
2021-12-09
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania

Sprzedaż mieszkania nie jest łatwym przedsięwzięciem. Największym wyzwaniem jest znalezienie na niego kupca. Jeśli to się już uda, dalej już z niemal górki. Wystarczy jeszcze przebrnąć przez stos dokumentów, wybrać się do kilku urzędów, znaleźć notariusza – a wszystko po, by zebrać dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania. Głowa na góry, ten artykuł przyspieszy trochę sprawę. Zebraliśmy najważniejsze dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania.

 • Sprzedaż mieszkania wymaga sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego.
 • Notariusz powinien przeprowadzić Cię przez proces sprzedaży mieszkania, w tym poinstruować, jakie dokumenty należy przedłożyć w przypadku konkretnej sytuacji prawnej.
 • Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania różnią się w zależności od tego czy zbywca posiada odrębne prawo własnościowe do lokalu czy spółdzielcze własnościowe prawo.
 • Najważniejszymi dokumentami potrzebnymi do sprzedaży mieszkania jest odpis z księgi wieczystej lub jej numer oraz dokument potwierdzający posiadanie sprzedawanej nieruchomości.

Rozpoczynając rozważania na temat dokumentów, które należy przygotować do sprzedaży mieszkania, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie jakie prawo do lokalu posiadasz: odrębne własnościowe czy spółdzielcze własnościowe?

Od tego zależy jakie dokumenty musisz skompletować, by móc sprzedać mieszkanie. Bez nich notariusz nie będzie w stanie przygotować aktu notarialnego. Dopiero po ich dostarczeniu można legalnie zawrzeć umowę sprzedaży mieszkania.

Akt notarialny

Zacznijmy od tego, że akt notarialny jest jedynym ważnym dokumentem potwierdzającym akt zbycia czy nabycia nieruchomości. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, sprzedaż nieruchomości, nie ważne czy działki, domu czy mieszkania, musi odbyć się z udziałem notariusza, w towarzystwie którego dochodzi do podpisania aktu notarialnego.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania - nie obejdzie się bez aktu notarialnego
Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania - nie obejdzie się bez aktu notarialnego

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Czym jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

To ograniczone prawo rzeczowe. Oznacza prawo do korzystania z lokalu i rozporządzanie nim. Osoba posiadająca takie prawo nie jest jednak właścicielem lokalu, jest nim spółdzielnia mieszkaniowa. Wobec tego, w przypadku niektórych działań, wymagana jest zgoda spółdzielni mieszkaniowej.

Jakie dokumenty należy przygotować do sprzedaży mieszkania, jeśli posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

 • Zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu;
 • Zaświadczenie o braku zadłużenia i braku zaległości z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych;
 • Zaświadczenie o zameldowaniu osób – potwierdzające że nikt nie jest zameldowany pod tym adresem;

Jeżeli mieszkanie posiada księgę wieczystą, nie obejdzie się bez jej numeru. Notariusz, który otrzyma numer księgi wieczystej, będzie mógł pobrać informacje na temat własności, obciążeń i praw, jakie zostały nałożone na lokal. Natomiast jeśli nie została wydana księga wieczysta, konieczne będzie przedstawienie innego dokumentu, który potwierdzać będzie nabycie lokalu.

Jaki podatek po sprzedaży nieruchomości? Sprawdź w artykule: Podatek od sprzedaży nieruchomości - podstawowe informacje

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania - potwierdzenie dysponowania mieszkaniem

Niezbędnym dokumentem, który należy przedstawić w przypadku sprzedaży mieszkania jest potwierdzenie posiadania prawa do dysponowana mieszkaniem. Dokument ten może mieć różną formę, w zależności od tego, w jaki sposób sprzedający wszedł w posiadanie nieruchomości – mieszkania.

 • Jeśli mieszkanie zostało nabyte w drodze kupna na rynku wtórnym, sprzedający przedstawia akt notarialny umowa sprzedaży.
 • Jeśli mieszkanie zostało nabyte w drodze kupna od dewelopera, sprzedający przedstawia akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu.
 • Jeśli mieszkanie zostało nabyte w ramach darowizny, sprzedający przedstawia akt notarialny umowa darowizny. W tym przypadku dodatkowo niezbędne będzie (dla darowizn od roku 2007) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn został uregulowany lub, że nie był należny. Zaświadczenie jest kluczowe, gdyż notariusz nie będzie mógł bez niego przeprowadzić aktu, a jego wydanie przez Urząd Skarbowy może zająć nawet 7 dni.
 • Jeśli sprzedający nabył mieszkanie w drodze spadku, przedstawia akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku. W tym przypadku także dla spadków od roku 2007 niezbędne będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn został uregulowany lub, że nie był należny.  Zaświadczenie jest kluczowe, gdyż notariusz nie będzie mógł bez niego przeprowadzić aktu, a jego wydanie przez Urząd Skarbowy może zająć nawet 7 dni.

Czy warto skorzystać z usług pośrednika nieruchomości?

Własnościowe prawo do lokalu

Inne dokumenty należy dostarczyć, w przypadku gdy posiadasz własnościowe prawo do lokalu. Wówczas podstawowym dokumentem jaki należy przekazać notariuszowi jest księga wieczysta, lub jej numer.

W księdze wieczystej znajdziesz takie informacje jak stan prawny danej nieruchomości. Prawa właścicieli oraz obostrzenia wpisane z urzędu informujące o niezgodności stan prawnego ze stanem rzeczywistym.  Ponadto w księdze wieczystej można sprawdzić stan zadłużenia nieruchomości lub jego brak – informacje znajdziemy w dziale IV – Hipoteka księgi wieczystej. Sprzedający nieruchomość powinien przekazać nabywcy zaświadczenie z banku o całkowitej spłacie zadłużenia bądź stanie zadłużenia.

Znając numer księgi wieczystej możesz w Internecie bezpłatnie zapoznać się z jej treścią. W tym celu należy skorzystać z internetowej przeglądarki Elektronicznych Ksiąg Wieczystych na stronie ministerstwa. Więcej przeczytasz w artykule Elektroniczne księgi wieczyste.

Podczas wizyty u notariusza, na której zostanie podpisana umowa sprzedaży mieszkania, należy pamiętać by mieć ze sobą dokument tożsamości. Kupujący (podobnie jak sprzedający) podczas podpisywania umowy u notariusza, powinien przede wszystkim mieć przy sobie dokument tożsamości.

W wyjątkowych sytuacjach notariusz może poprosić o dodatkowe dokumenty. Taka sytuacja może wystąpić na przykład jeśli dane zawarte w księdze wieczystej są nieaktualne. Dane te mogą się zdezaktualizować na przykład jeśli nastąpiła zmiana nazwiska osoby sprzedającej, lub nazwa ulicy.

Czasem wymagane jest zaświadczenie określające, czy nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji lub zaświadczenie o braku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości; lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania objętego kredytem hipotecznym
 Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania objętego kredytem hipotecznym

Sprzedawane mieszkanie może być obciążone także kredytem hipotecznym. Wówczas notariusz z pewnością będzie wymagał dodatkowego zaświadczenia z banku. Dokument ten powinien zawierać informacje:

 • warunkach i możliwości spłaty kredytu, ewentualne opłaty z tego tytułu;
 • pozostałej kwocie do spłaty;
 • numeru rachunku do spłaty kredytu;
 • zgodzie na wcześniejszą spłatę zadłużenia;
 • zgodę na zwolnienie zabezpieczenia przez bank, po całkowitej spłacie kredytu;
 • informacji o tym, że kredytobiorca nie zawierał z bankiem umów na podstawienie wierzytelności.

Raport Ongeo – prześwietl swoją okolicę zanim sprzedasz lub kupisz mieszkanie

W Raporcie o Terenie zdiagnozujesz każdą działkę w Polsce. Po zapoznaniu się z raportem będziesz bogatszy o dodatkową wiedzę na temat lokalizacji. Poznasz jej mocne strony i zagrożenia, a tym samym zdobędziesz narzędzia do negocjacji ceny z drugą stroną. Wejdź na stronę: https://ongeo.pl/raporty, wpisz interesujący Cię adres i zaznacz wybrane kategorie. Po dokonaniu opłaty uzyskasz kompleksowy Raport o Terenie OnGeo. Raport pomoże Ci w zarówno w sprzedaży jak i zakupie działki. 

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl