Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości

Głosów: 60, średnia ocen: 4.8
mock

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z koniecznością posiadania niezbędnych dokumentów. W dzisiejszym artykule dowiemy się, które dokumenty potrzebne do sprzedaży oraz jakie formalności należy dopilnować aby odpowiednio doprowadzić do transakcji.

 • Kupujący i sprzedający powinni dostarczyć odpowiednie dokumenty do notariusza.
 • Księga wieczysta jest dokumentem zawierającym istotne i podstawowe informacje o stanie prawnym nieruchomości w celu jej nabycia.
 • Sprzedaż domu, mieszkania lub działki wymaga sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego.
 • Raport o Terenie prezentacja sprzedawanej nieruchomości dla klienta, informacje o Twojej nieruchomości w dokumencie pdf.

Księga wieczysta - pierwszy krok przy sprzedaży nieruchomości

W księdze wieczystej można sprawdzić wszystkie najważniejsze informacje o nieruchomości, od jej danych podstawowych (np. powierzchnia, lokalizacja) do informacji o obecnym właścicielu i obciążeniach. W skrócie - dzięki księdze wieczystej sprawdzisz stan prawny nieruchomości.

Informacje znajdujące się w niej ujawniają prawa właścicieli nieruchomości, lecz określają również wszelkie ostrzeżenia wpisane z urzędu informujące o niezgodności stanu prawnego ze stanem rzeczywistym. Posiadając numer księgi wieczystej można sprawdzić w przeglądarce Elektronicznych Ksiąg Wieczystych na stronie ministerstwa. 

Dowiedz się więcej:

Ponadto w księdze wieczystej można sprawdzić zadłużenia nieruchomości lub ich brak – informacje znajdziemy w dziale IV – Hipoteka księgi wieczystej. Sprzedający nieruchomość powinien przekazać nabywcy zaświadczenie z banku o całkowitej spłacie zadłużenia bądź stanie zadłużenia.

Sprawdź grupę rejestrową i dowiedz się kto jest właścicielem działki

Dane o właścicielu nieruchomości są niejawne i aby je pozyskać należy złożyć wniosek o wydanie wypisu z EGIB lub sprawdzić księgę wieczystą. Jeśli chcesz sprawdzić, czy działka należy do jednostki samorządowej, Skarbu Państwa lub osoby fizycznej, wystarczą ci dane o jej grupie rejestrowej.

Generując Raport o Terenie dostaniesz dane z ewidencji gruntów, a w tym informacje o grupie rejestrowej, która pozwoli ci zidentyfikować właściciela nieruchomości. 

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości

Sprzedający powinien dostarczyć m.in. takie dokumenty potrzebne do sprzedaży działki jak :

 • Akt notarialny:
  • umowy sprzedaży działki (lub innej nieruchomości) – w przypadku nabycia zakupu mieszkania na rynku wtórnym
  • umowy darowizny działki – w przypadku nabycia w drodze darowizny włącznie z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o uregulowanym podatku od spadku i darowizny.
  • ustanowienia odrębności własności lokalu – w przypadku nabycia u dewelopera
 • Akt poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu spadku – w przypadku nabycia w drodze spadku + zaświadczenie z urzędu skarbowego

Kupujący

 • Dokument bankowy – w przypadku zakupu nieruchomości na kredyt wraz z ustanowioną hipoteką w akcie notarialnym.

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami

Jest to dokument po który należy zwrócić się do spółdzielni mieszkaniowej. Zawiera m.in. bieżące rozliczenia nt. nieruchomości oraz informacje o zaliczkach na media w danym okresie rozliczeniowym.

Dokumenty wydane przez urząd gminy lub miasta i starostwo powiatowe

Do dokumentów o które należy się udać do urzędu należą:

Opinia urzędu gminy lub miasta dotycząca przeznaczenia nieruchomości w MPZP oraz zaświadczenie Prezydenta Miasta lub urzędu gminy że nieruchomość nie znajduje się w strefie rewitalizacji.

Dokumenty o które należy udać się do starostwa powiatowego:

 • Wypis z rejestru gruntów;
 • Wypis i wyrys z mpzp;
 • Kopia mapy zasadniczej;
 • Zaświadczenie ST że nieruchomość nie jest objęta planem urządzania lasu.

Jeśli planujesz sprzedaż działki czy domu, należy się zapoznać z zapisami miejscowego planu jako elementu budowlanego procesu inwestycyjnego. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Najprościej jest skorzystać z Raportów o Terenie OnGeo.pl gdzie znajdziesz informacje dotyczące m.in., miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zasięg i przeznaczenie terenu, ale również sprawdzisz podstawowe informacje o ewidencji gruntów i budynków

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości:

 • podstawa nabycia: akt notarialny umowy kupna, akt nabycia nieruchomości, darowizny lub poświadczenie dziedziczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku od spadku;
 • odpis z księgi wieczystej;
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków;
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • pozwolenie na użytkowanie nieruchomości lub dokumenty zgłoszenia zakończenia budowy;
 • dokumentacja techniczna nieruchomości;
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu;
 • decyzja o wysokości podatku od nieruchomości;
 • zaświadczenie dotyczące o tym, że nikt nie jest zameldowany w domu;
 • dokument informujący, że nieruchomość nie znajduje się na terenie rewitalizacyjnym.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej;
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów;
 • zaświadczenie z gminy – o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku;
 • zaświadczenie potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie, objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach) określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;
 • podstawa nabycia nieruchomości.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości:

W zależności czy lokal mieszkaniowy ma spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy własnościowe dokumenty, które należy złożyć do notariusza będą się trochę od siebie różniły.

Jeśli nieruchomość posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to należy przygotować takie dokumenty do sprzedaży mieszkania jak:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu;
 • zaświadczenie o stanie zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie dotyczące tego, że nikt nie jest zameldowany w mieszkaniu;
 • w przypadku gdy jest założona księga wieczysta – odpis z księgi wieczystej;
 • w przypadku gdy nie ma księgi wieczystej należy uzyskać podstawę nabycia np. przydział na lokal wydany przez spółdzielnię, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia.

Jeśli nieruchomość posiada własnościowe prawo do lokalu to potrzebne będą dokumenty do sprzedaży:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości;
 • dokument stwierdzający nabycie prawa do lokalu;
 • zaświadczenie o stanie zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie dotyczące tego, że nikt nie jest zameldowany w mieszkaniu.

Co jest jeszcze ważne?

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma formalności. Dlatego gromadzenie dokumentów należy wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem. Powyższe wskazówki pomogą w załatwieniu spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości. Dobry notariusz powinien służyć pomocą i doradzać w kwestii spełnienia wszelkich formalności aby transakcja przebiegła pomyślnie.

Raport o Terenie OnGeo.pl

Informacje o ewidencji gruntów i budynków oraz: cechy terenu, fizjografię i położenie nieruchomości, spadki na działce, potencjał solarny, zagrożenie powodziowe, ceny mieszkań, wydane pozwolenia na budowę w okolicy, miejscowy plan. Wygeneruj raport o terenie na stronie OnGeo.pl.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak