News

Opublikowano nową ustawę o planowaniu przestrzennym

Monika Byś
2023-08-25
~3 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
opublikowano nową ustawę o planowaniu przestrzennym

W Dzienniki Ustaw pojawiła się Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

  • Nowa ustawa wprowadza plan ogólny jako obowiązkowy dokument planistyczny, zastępujący dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Będzie to podstawowy akt prawa miejscowego. 
  • Samorządy będą miały czas do 1 stycznia 2026 roku, aby przygotować plan ogólny dla obszaru gmin. 
  • Nowe przepisy skracają terminy na uzgodnienia i wprowadzają zintegrowany plan inwestycyjny, który zastąpi uchwałę o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, umożliwiając różne rodzaje projektów inwestycyjnych.
  • Większość postanowień ustawy zacznie obowiązywać 30 dni po jej ogłoszeniu.

Nowelizacja ustawy tzw. reformy planistycznej wprowadza istotne zmiany w regulacjach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz przepisach kilku innych ustaw. Zmiany dotyczą podstawowej dokumentacji i sposobu prowadzenia postępowania. 

LINK DO USTAWY 

Plan Ogólny

Ustawa wprowadza nowe narzędzie planistyczne, znane jako "plan ogólny," który będzie posiadać status akta prawa miejscowego i będzie obowiązkowo uchwalany na terenie całej gminy. Samorządy będą miały czas do 1 stycznia 2026 roku, aby przygotować ten dokument. Plan ogólny zastąpi obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Będzie to minimalistyczny dokument zawierający jedynie podstawowe ustalenia, pozwalające na zrównoważony i harmonijny rozwój gminy. Co istotne, ustalenia w nim zawarte będą stanowić podstawę zarówno dla uchwalania planów miejscowych, jak i wydawania decyzji dotyczących zabudowy. 

Cyfryzacja 

Plan ogólny zostanie opracowany w formie cyfrowej, co rozwiąże obecne problemy związane z tradycyjną, papierową wersją studium i planów zagospodarowania, gdzie linie graniczne między różnymi obszarami nie są wystarczająco dokładne, aby precyzyjnie określić powierzchnię na danym terenie.

Skrócenie Terminów na Uzgodnienia

W procesie planowania przestrzennego istotne są uzgodnienia i opinie od różnych instytucji, takich jak organy ochrony środowiska, konserwator zabytków, służby gospodarki wodnej i ruchu lotniczego, itd. Nowa ustawa skraca terminy na te uzgodnienia.

Zintegrowany Plan Inwestycyjny 

Nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny, który będzie sporządzany na wniosek inwestora. ZPI zastąpi dotychczasową uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, co stanie się możliwe na podstawie umowy urbanistycznej podpisanej między inwestorem a gminą. Dzięki temu inwestorzy mogą być zobowiązani do realizacji różnych projektów, takich jak budowa szkół czy wsparcie innych inwestycji społecznych.

Decyzje o warunkach zabudowy

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, w tym umożliwia gminie określenie obszarów, na których takie decyzje będą wydawane, oraz ograniczenie zakresu analizowanych terenów do 200 metrów.

Sprawdź czy po zmianie ustawy, Twoja działka nadal będzie budowlana

Chciałbyś wiedzieć, czy po zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym twoja działka nadal będzie budowlana? Sprawdź mapę terenów budowlanych dostępną w Geoportalu Krajowym Na Mapie.

W Geoportalu Na Mapie zobaczysz gdzie znajdują się wyznaczone już obszary uzupełnienia zabudowy. Dzięki temu z łatwością dowiesz się czy twoja działka będzie w przyszłości nadal działką budowlaną. Sprawdzisz czy wkrótce nie będziesz miał problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

Rejestr Urbanistyczny Online

W ramach nowych przepisów planowana jest utworzenie Rejestru Urbanistycznego dostępnego online, który będzie bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Ten rejestr będzie wiarygodnym źródłem informacji o przestrzeni i wszelkich procedurach administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym.

Większość postanowień ustawy zacznie obowiązywać 30 dni po jej ogłoszeniu.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.