News

Lepsza ocena efektywności energetycznej budynków w Polsce

Monika Byś
2022-07-27
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-09-25
Głosów: 37, średnia ocen: 5
ocena efektywności energetycznej budynków

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Dzięki zmianie możliwa będzie lepsza ocena efektywności energetycznej budynków w Polsce.

 • Zmiany w prawie dotyczą wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania, a także systemów klimatyzacji. Rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli do systemów o mocy ponad 70 kW.
 • W ogłoszeniach lub reklamach o zbyciu lub najmie budynku lub jego części (gdy dla budynku sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej) trzeba będzie podać: wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną, energię użytkową.
 • Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej

Wprowadzone zmiany dotyczą wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania, a także systemów klimatyzacji. Rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli do systemów o mocy ponad 70 kW.

Nowość to również powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej, które znajdują się w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Zamów świadectwo energetyczne budynku w portalu senerg.pl

Aplikacja Senerg to mobilna aplikacja, dzięki której zamówisz świadectwo charakterystyki energetycznej online dla swojej nieruchomości.

Zajrzyj na stronę senerg.pl i zamów usługę dla sobie

Senerg to profesjonalna usługa świadczona przez wykwalifikowany zespół ekspertów i inżynierów, którzy na co dzień specjalizują się w tworzeniu świadectw charakterystyki energetycznej. Specjaliści mogą poszczycić się rozległą wiedzą i bogatym doświadczeniem w obszarach energetyki, budownictwa, nieruchomości oraz informatyki. 

Decydując się na skorzystanie z senerg.pl otrzymasz gwarancję najwyższej jakości. Świadectwem tego jest ponad 1200 zadowolonych klientów oraz ponad 1800 wygenerowanych świadectw energetycznych.

W ogłoszeniach lub reklamach o zbyciu lub najmie budynku lub jego części (gdy dla budynku sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej) trzeba będzie podać:

 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na:
  • energię końcową,
  • nieodnawialną energię pierwotną,
  • energię użytkową,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • jednostkową wielkość emisji CO2.

Lepsza ocena efektywności energetycznej budynków w Polsce

Celem zmian jest to, by w Polsce powstawały budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych, z nowoczesnymi, dobrej jakości i ekologicznymi rozwiązaniami. To w konsekwencji przyczyni się do znaczących oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Zostanie też podniesiona jakość świadectw charakterystyki energetycznej. Dotyczyć to będzie także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Zmiana ma wyeliminować sytuacje, w których osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków przekazują swoim zleceniodawcom quasi „świadectwa”, czyli takie które nie spełniają wymogów ustawowych. Po zmianach osoba uprawniona do sporządzania wspomnianych dokumentów, która utraciła uprawnienia po raz drugi lub przekazała dokument sporządzony poza rejestrem, nie będzie miała możliwości ponownego wpisu do wykazu osób uprawnionych. Ustawodawca wprowadzi również kary grzywny za przekazanie świadectwa i protokołu wykonanego poza systemem centralnego rejestru oraz za nieprzekazanie świadectwa nabywcy lub najemcy.

Zmienią się mechanizmy dotyczące sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji. Dokumenty te będą mogły być wydawane również w formie elektronicznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazywane będzie przy sporządzaniu aktu notarialnego oraz zawarciu umowy najmu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Do przepisów ustawodawca wprowadzi obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Dotyczyć on będzie wszystkich inwestorów, w tym deweloperów oraz osób prywatnych.

Obowiązek ten nie dotyczy budynku:

 • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • mieszkalnego przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Inne zmiany

Zgodnie z przepisami unijnymi obowiązkiem stanie się też montaż systemów automatyki i sterowania w budynkach wyposażonych w duże systemy ogrzewania, klimatyzacji, połączone systemy ogrzewania i wentylacji lub klimatyzacji i wentylacji.     

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.