News

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego otwarta dla kierowców

Monika Byś
2021-11-30
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-01-31
Głosów: 27, średnia ocen: 5

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) od poniedziałku tj. 29 listopada 2021 r. kierowcy mogą już korzystać z pierwszej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego ma 9,6 km długości, a koszt budowy dwóch jezdni wyniósł ok. 365 mln zł.

 • Obwodnica przebiega po wschodniej stronie Tomaszowa Lubelskiego i ma długość ok. 9,6 km.
 • W ramach inwestycji powstało 14 obiektów inżynierskich, w tym sześć wiaduktów pełniących dodatkowo funkcję przejść dla zwierząt średnich i małych, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz urządzenia ochrony środowiska.
 • Koszt budowy dwóch jezdni (wraz z pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) wyniósł ok. 365 mln zł.
 • Wykonawcą prac jest firma Mota-Engil Central Europe.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego otwarta dla kierowców

W poniedziałek udostępniono do ruchu lewą jezdnię obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Kierowcy mają do dyspozycji ok. 9,6 km nowej drogi, po jednym pasie w każdym kierunku.

Obwodnica przebiega po wschodniej stronie Tomaszowa Lubelskiego.

Sprawdź lokalizację inwestycji w Geoportalu OnGeo → tutaj

Pierwsza nitka przejmie najbardziej uciążliwy dla mieszkańców transport samochodami ciężarowymi, a także część ruchu lokalnego.  Zgodnie z ostatnim badaniem w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021, przez Tomaszów Lubelski przejeżdża ok. 18 tys. pojazdów w ciągu doby.

W komunikacie czytamy wypowiedź dyrektora GDDKiA Tomasza Żuchowskiego:

Z oddawaną dzisiaj do ruchu obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego, od początku roku udostępniliśmy kierowcom 18 odcinków nowych dróg o łącznej długości nieco ponad 192 km. To nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Do końca roku udostępnimy kolejne odcinki również w innych województwach

Tymczasowa organizacja ruchu 

Ze względu na prowadzone prace przy budowie prawej jezdni, na obwodnicy obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 70 km/h. W rejonie Kolonii Łaszczówka i wiaduktu w ciągu ul. Tomaszowskiej, gdzie jest wyjazd i wjazd na budowę należy zwolnić do 40 km/h.

Dyrekcja dróg krajowych prosi o ostrożną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Budowa obwodnicy rozpoczęła się wiosną 2019 r. Jesienią 2020 r. podpisano aneks do umowy w wykonawcą inwestycji, którego przedmiotem jest budowa drugiej nitki obwodnicy. Planuje się, że prace związane z budową drugiej jezdni zakończą się w ostatnim kwartale 2022 r. Podpisanie aneksu z obecnym wykonawcą pozwoli przyspieszyć udostępnienie pełnego przekroju trasy o co najmniej trzy lata.

W ramach inwestycji powstało 14 obiektów inżynierskich, w tym sześć wiaduktów pełniących dodatkowo funkcję przejść dla zwierząt średnich i małych, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowane zostały również dwa węzły drogowe: Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 i węzeł Tomaszów Lubelski Południe na włączeniu do DK17.

 • Długość obwodnicy - ok. 9,6 km;
 • Długość drugiej jezdni między węzłami - ok. 5,4 km;
 • Koszt budowy dwóch jezdni (wraz z pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) - ok. 365 mln zł;
 • Koszt budowy drugiej jezdni (wraz z pracami przygotowawczymi i nadzorem) - ok. 77 mln zł;
 • Dofinansowanie z UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) - ok. 140 mln zł.
obwodnica Tomaszowa Lubelskiego
obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

Kalendarium 

 • 18 października 2007 r. - GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • 26 marca 2008 r. -  Minister Środowiska wydał postanowienie, uzgodnił przedsięwzięcie i wydał warunki dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • 30 maja 2008 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • 8 września 2008 r. - GDDKiA wystąpiła do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego
 • 30 kwietnia 2009 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego
 • 9 marca 2010 r. - GDDKiA wystąpiła do Wojewody Lubelskiego o wydanie pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, wnioskując jednocześnie o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
 • 16 marca 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
 • 18 marca 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki zawiesił postępowanie administracyjne do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • 23 września 2010 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określił jego warunki
 • 23 grudnia 2010 r. - Lubelski Urząd Wojewódzki wydał pozwolenie na budowę
 • 30 września 2015 r. - GDDKiA ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy
 • 17 listopada 2017 r. - GDDKiA podpisała umowę na realizację inwestycji (wykonawca: Mota-Engil Central Europe)
 • 16 marca 2019 r. - rozpoczęcie prac przy budowie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego
 • 23 września 2020 r. - GDDKiA podpisała aneks do umowy na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, którego przedmiotem było zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni. Wartość zamówienia uzupełniającego to ok. 74 mln zł
 • 8 października 2021 r. - uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Rozpoczęcie prac przy budowie drugiej jezdni
 • 29 listopada 2021 r. - udostępnienie kierowcom lewej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu

Źródło: gov.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.