News

Możliwa obniżka VAT na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła – jest porozumienie UE

Monika Byś
2021-12-09
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-23
Głosów: 24, średnia ocen: 5
obniżka VAT na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła

Możliwa obniżka VAT na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła. Osiągnięto porozumienie w sprawie zaktualizowanych zasad dotyczących stawek VAT. Rada Unii Europejskiej zaktualizowała wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których dozwolone są obniżone stawki VAT. Wykaz uwzględnia cyfrową transformację gospodarki. Dzięki zmianie możliwa będzie obniżka VAT na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła

  • 7 grudnia br. Rada Unii Europejskiej osiągnęła porozumienie w sprawie aktualizacji unijnych przepisów dotyczących stawek podatku VAT. Wprowadzono do wykazu towarów i usług, dla których dozwolone są stawki obniżone, towary i usługi przyjazne środowisku. Chodzi m.in. o panele słoneczne i czy pompy ciepła.
  • Możliwa obniżka VAT ma dotyczyć dostawy i instalacji paneli słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych oraz na budynkach publicznych i innych budynkach wykorzystywanych w interesie publicznym, a także na budynkach do nich przylegających.
  • Rada UE informuje, że po wydaniu przez Parlament opinii w sprawie tego wniosku Rada formalnie przyjmie dyrektywę.

Jest porozumienie Unii Europejskiej w sprawie obniżki stawki VAT

7 grudnia br. Rada Unii Europejskiej (UE) osiągnęła porozumienie w sprawie aktualizacji unijnych przepisów dotyczących stawek podatku VAT. Jak czytamy w komunikacie Rady Unii Europejskiej:

Nowe przepisy odzwierciedlają obecne potrzeby państw członkowskich oraz obecne cele polityki UE, które uległy znacznej zmianie od czasu wprowadzenia starych przepisów. Aktualizacje zapewniają równe traktowanie państw członkowskich i dają im większą elastyczność w stosowaniu obniżonych i zerowych stawek VAT. Przepisy wyeliminują również preferencyjne traktowanie towarów szkodliwych dla środowiska

Rada UE poinformowała, że zaktualizowała wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których dozwolone są obniżone stawki VAT. Uaktualnienie wykazu było podyktowane kilkoma zasadami, takimi jak korzyść dla konsumenta końcowego i interes ogólny.

W ramach porozumienia Rada UE postanowiła zapewnić równe traktowanie wszystkich państw członkowskich. Aby osiągnąć zamierzony cel, istniejące odstępstwa, które pozwalały niektórym państwom członkowskim stosować preferencyjne stawki do pewnych produktów, zostały otwarte dla wszystkich członków UE.

Możliwa obniżka VAT na panele fotowoltaiczne i pompy ciepła

W postanowieniu zawarto porozumienie, że do 1 stycznia 2030 roku należy stopniowo wycofywać obniżone stawki VAT lub zwolnienia z VAT w odniesieniu do obszaru paliw kopalnych i innych towarów mających podobny wpływ na emisje gazów cieplarnianych. Rada UE zgodnie wprowadziła do wykazu towarów i usług, dla których dozwolone są stawki obniżone, towary i usługi przyjazne środowisku, takie jak panele słoneczne, rowery elektryczne i usługi recyklingu odpadów.

We projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku VAT możemy przeczytać:

Należy do tych siedmiu punktów włączyć panele fotowoltaiczne zgodnie z zobowiązaniami środowiskowymi Unii w zakresie dekarbonizacji i z Zielonym Ładem, a także umożliwić państwom członkowskim promowanie korzystania z OZE, również za pomocą stawek obniżonych VAT. Aby wesprzeć przejście na korzystanie z OZE oraz propagować samowystarczalność energetyczną Unii, należy umożliwić państwom członkowskim poprawę dostępu konsumentów końcowych do zielonych źródeł energii

Możliwa obniżka VAT ma dotyczyć dostawy i instalacji paneli słonecznych na prywatnych budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkalnych oraz na budynkach publicznych i innych budynkach wykorzystywanych w interesie publicznym, a także na budynkach do nich przylegających.

Możliwa obniżka VAT może dotyczyć również ekologicznych źródła ogrzewania tj. pomp ciepła.

Aby zapewnić państwom członkowskim możliwość wspierania transformacji w kierunku stosowania przyjaznych dla środowiska systemów ogrzewania i zgodnie z zobowiązaniami środowiskowymi Unii w zakresie dekarbonizacji, w załączniku III przewidziano dodatkowo możliwość stosowania przez państwa członkowskie stawki obniżonej do dostaw i instalowania wysoce wydajnych, niskoemisyjnych systemów ogrzewania, które spełniają kryteria prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska

Rada UE informuje, że po wydaniu przez Parlament opinii w sprawie tego wniosku Rada formalnie przyjmie dyrektywę.

Źródło: Rada Unii Europejskiej, globenergia.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.