Porady OnGeo

O tym pamiętaj podpisując umowę najmu

Monika Byś
2022-11-08
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
O tym pamiętaj podpisując umowę najmu

Aby wynająć mieszkanie wcale nie musisz spotykać się z wynajmującym osobiście. Pamiętaj, że podpisanie umowy najmu na odległość to rozwiązanie prawnie wiążące. Zwróć uwagę również o innym kwestiach - określeniu czasu wypowiedzenia umowy, a także sporządzeniu protokołu stanu technicznego. O tym pamiętaj podpisując umowę najmu!

  • Przepisy Kodeksu cywilnego nie narzucają formy, w jakiej musi być zawarta umowa najmu. Zgodnie z art. 660 k.c. wynika jedynie, że umowa najmu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. 
  • Zgodnie z przepisami prawa okres wypowiedzenia przy zaległościach czynszowych musi trwać co najmniej miesiąc. 
  • Umowy zawarte na czas określony, czyli np. na rok - co do zasady nie mogą być wypowiedziane. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strony wyraźnie przewidziały to w umowie.
  • Ustawa chroniąca interesy lokatorów wyraźnie stanowi, że podwyżka czynszu może nastąpić maksymalnie raz na sześć miesięcy

O tym pamiętaj podpisując umowę najmu

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, iż przepisy Kodeksu cywilnego (k.c.) nie narzucają formy, w jakiej musi być zawarta umowa najmu. Zgodnie z art. 660 k.c. wynika jedynie, że umowa najmu na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Jednak w przypadku, gdy nie zachowamy tej formy uważa się, że umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Do ważności umowy najmu wystarczy nawet jej ustne potwierdzenie. Takiej formy jednak zdecydowanie nie polecamy, głównie ze względów dowodowych. Znacznie lepszą opcją jest natomiast wykorzystanie formy elektronicznej. Do ważnego złożenia oświadczenia w omawianej formie potrzebujemy bowiem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W praktyce zazwyczaj chodzi zatem o podpisanie pliku pdf kwalifikowanym e-podpisem należącym do podpisującego.

O czym jeszcze warto pamiętać podpisując umowę najmu lokalu?

Nie popełniaj najczęstszych błędów w konstruowaniu zapisów! Konkretna treść poszczególnych postanowień będzie oczywiście zależała od tego, po której stronie stoimy. Zobacz na co musisz zwrócić szczególną uwagę, jeśli jesteś wynajmującym, a na jakie jeśli jesteś najemcą.

Okres wypowiedzenia umowy najmu

Jedną z najczęściej spotykanych nieprawidłowości jest wpisywanie do umowy najmu okresu wypowiedzenia niezgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi. Powszechnym błędem jest stwierdzenie, że w przypadku braku płatności za czynsz mogą zastosować np. tygodniowy okres wypowiedzenia. Takie postanowienie z mocy prawa jest nieważne! Zgodnie z przepisami prawa okres wypowiedzenia przy zaległościach czynszowych musi trwać co najmniej miesiąc. Jednak trzeba pamiętać, że wcześniej trzeba jeszcze spełnić szereg innych wymogów.

Nie wszyscy wiedzą też, że umowy zawarte na czas określony, czyli np. na rok - co do zasady nie mogą być wypowiedziane. Wyjątkiem jest sytuacja, w której strony wyraźnie przewidziały to w umowie. Warto zatem wcześniej zastanowić się, czy w naszym interesie jest wprowadzać taki zapis.

Zasady podwyższania czynszu

Niejednokrotnie w praktyce trafią się próby określania przez właścicieli lokali własnych zasad podwyższania czynszu. Chodzi tu zwłaszcza o częstotliwość takich działań, a także wspomniany wcześniej okres wypowiedzenia. Tymczasem ustawa chroniąca interesy lokatorów wyraźnie stanowi, że podwyżka czynszu może nastąpić maksymalnie raz na sześć miesięcy, natomiast jej wysokość także nie może przekroczyć wskazanych tam progów. Poza tym lokator zawsze może nie przyjąć nowej stawki czynszu i sprawę skierować do sądu lub rozwiązać umowę.

Protokół stanu technicznego

Nadal normą nie jest też spisywanie protokołu stanu technicznego lokalu. Choć wydaje się, że na jego sporządzeniu powinno w szczególności zależeć właścicielowi mieszkania, to nie zawsze tak jest. Poza udokumentowaniem ewentualnych zniszczeń, protokół ten często służy za potwierdzenie oddania lokalu jego właścicielowi. Tym samym najemca odsuwa od siebie potencjalne zarzuty o bezumowne korzystanie z lokalu.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem przy konstruowaniu umowy najmu jest skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanego prawnika, lecz nie jest to niezbędne. Decydując się na spisanie warunków na własną rękę należy poświecić temu trochę czasu i uwagi. Zaniedbania na tym etapie mogą bowiem doprowadzić do sporych problemów w przyszłości – i to zarówno po stronie wynajmującego jak i najemcy.

Źródło: bezprawnik.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.