News

MPZP nie utracą ważności po uchwaleniu planów ogólnych

Monika Byś
2024-02-28
~1 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
MPZP nie utracą ważności po uchwaleniu planów ogólnych

Krzysztof Kukucki wiceminister rozwoju przypomniał, że wejście w życie planu ogólnego nie spowoduje utraty ważności obowiązujących planów miejscowych. Reforma planistyczna utrzymuje w mocy prawa wszystkie uchwalone MPZP. 

Posłowie zwrócili się z interpelacją do MRiT w związku z reformą planowania przestrzennego. Prosili o wyjaśnienie, czy obowiązujące już MPZP po uchwaleniu planów ogólnych, utracą ważność. Przypominamy, że na mocy nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 roku, każda gmina ma obowiązek wykonać plan ogólny gminy dla własnego terytorium do końca 2025 roku

Kukucki wyjaśnił, że nowa ustawa zachowuje moc obowiązujących planów miejscowych i pozwala na ich zmianę zgodnie z nowym prawem. Wskazał także, że plan ogólny będzie wiążący dla planów miejscowych i decyzji o zagospodarowaniu terenu. Artykuł 20 ww. ustawy ustala związek między planami miejscowymi a ogólnymi. Nowa ustawa wprowadza także zintegrowany plan inwestycyjny i rejestr urbanistyczny oraz rozdział o partycypacji społecznej.

Sprawdź czy na terenie Twojej działki obowiązuje plan miejscowy

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.