Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy

Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy
Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy
5 (100%) 3 votes

MIEJSCOWY PLAN A DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Planowanie przestrzenne reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy to dwa bardzo ważne dokumenty. Miejscowy plan, to akt prawa miejscowego. Warunki zabudowy, to dokument określający wymagania dotyczącej nowej inwestycji.

KIEDY WYDAWANA JEST DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest wyłącznie w sytuacji gdy na obszarze nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy odbywa się na wniosek strony. Warunki zabudowy, opracowuje się na podstawie istniejącej zabudowy. Wystarczy co najmniej jedna działka, która umożliwi określenie funkcji, cech oraz wskaźników zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, w tym formy architektonicznej obiektów budowlanych, gabarytów, intensywności zabudowy oraz linii zabudowy.

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY-PRAWNIE

Szczegółowy zakres warunków zabudowy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzje WZ wydawane są przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i to one wówczas stanowią najważniejszy dokument.  Więcej informacji o decyzji o warunkach zabudowy na blogu https://blog.ongeo.pl/decyzja-o-warunkach-zabudowy/. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy kliknij tutaj 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy Plan określa przeznaczenie terenu na dane cele. Sporządzany jest zgodnie z określoną procedurą. Jest to proces skomplikowany i wymagający dużego zaangażowania. Więcej informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na blogu https://blog.ongeo.pl/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego/.  Procedura powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opisana w innym artykule dowiedz się więcej.

MIEJSCOWY PLAN A DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY-GŁÓWNA RÓŻNICA

Warunki zabudowy to dokument zastępujący MPZP. Miejscowy plan jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych i każdy obywatel ma prawo zgłaszania swoich uwag podczas jego opracowywania. Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy różnią się obszarem jakiego dotyczą. MPZP dotyczy obszaru danej jednostki terytorialnej, a decyzja WZ wydawana jest na konkretną działkę i dotyczy danego obiektu. Różna jest także procedura powstania i wydania decyzji obu dokumentów. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy wydawane jest pozwolenie na budowę.

PRZED PLANOWANIEM INWESTYCJI, SPRAWDŹ DZIAŁKĘ W GEOPORTALU ONGEO.PL

Geoportal OnGeo.pl umożliwia pozyskanie informacji o każdej działce w kraju. W kilku krokach możesz pobrać tzw. Raport o terenie, w którym sprawdzisz czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem oraz wiele dodatkowych informacji.


Related Posts

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl3.6 (71.11%) 9 votes OnGeo.pl oferuje usługę dostępu do informacji o terenie dla dowolnego obszaru w Polsce- Raport o Terenie. Każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem informacji o wybranej nieruchomości może w parę minut pobrać zestaw […]

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną3.9 (77.14%) 28 votes Inwestycje budowlane, zarówno deweloperskie jak i prywatne, wiążą się przede wszystkim z zakupem działki. Jednakże grunty przeznaczone pod zabudowę mają wyraźnie wyższą cenę niż tereny rolne. Jednym ze sposobów tańszego pozyskania terenu pod budowę […]1 thought on “Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *