Porady OnGeo

Koniec decyzji o warunkach zabudowy - nadchodzą zmiany

Paulina Multan
2021-07-21
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-03-03
Głosów: 24, średnia ocen: 5
koniec decyzji o warunkach zabudowy

Realizując inwestycję budowlaną nie ominiemy etapu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze... bo w przeszłości może to ulec zmianie. Co dalej? Czy to koniec decyzji o warunkach zabudowy?

  • Rząd po raz kolejny podejmuje próbę wprowadzenia zmian w Ustawie i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wśród planowanych zmian pojawiła się informacja o likwidacji decyzji o warunkach zabudowy.
  • Obecnie nadal około połowa inwestycji budowlanych uzyskuje pozwolenie na budowę na podstawie decyzji WZ.
  • Podstawową zmianą w nowym prawie ma być usunięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego i zastąpienie jej ogólną strategią i towarzyszącymi jej dokumentami na poziomie gminy.

Koniec decyzji o warunkach zabudowy?

Rząd informuje o planowanych zmianach w planowaniu przestrzennym. Obecna Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie spełnia swojej roli w należyty sposób. Następuje "rozlewanie się" zabudowy, niekontrolowane wytyczne odnośnie warunków zabudowy, degradacja ładu przestrzennego.

Założenie sprzed wielu lat o pokryciu planami przestrzennymi wielu gmin się nie sprawdziło. Okazuje się, że nadal około połowa powstających inwestycji, uzyskuje pozwolenie na budowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowanych i zagospodarowania przestrzennego. Samorządy głównie z uwagi na brak środków finansowych, często nie są w stanie uchwalić planów miejscowych dla całej powierzchni gminy, stąd chętnie posiłkują się narzędziem decyzji WZ. Zatem tak zwane "wuzetki", które miały być wyjątkiem od wykorzystywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stały się powszechnością. Coś wymknęło się spod kontroli.

Podstawową zmianą w nowym prawie ma być usunięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Czym jest decyzja o warunkach zabudowy i jak ją uzyskać pisaliśmy tutaj:

Brak MPZP dla działki? Pozostaje decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy

Jak obecnie wygląda procedura?

Jeżeli dla wybranej przez Ciebie działki nie ma uchwalonego MPZP, musisz zwrócić się do urzędu gminy lub miasta, właściwego dla Twojej lokalizacji o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W odpowiedzi, po odpowiednim czasie, bezpłatnie (pod warunkiem, że inwestycja ma charakter mieszkaniowy) otrzymasz dokument administracyjny, w którym określone będzie, jaki rodzaj inwestycji możesz wybudować oraz wyznaczone zostaną parametry urbanistyczne i architektoniczne. Dokument ten stanowi podstawę formalną, ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Decyzja o warunkach zabudowy jest procedurą uproszczoną. Uchwalana jest na wniosek inwestora w drodze decyzji administracyjnej. Problem w tym, że formowanie przestrzeni w oparciu o decyzje wydawane przez urzędników, nie sprzyjają kształtowaniu się przestrzeni w sposób przemyślany, wielkoskalowy, czy spójny. Decyzje o warunkach zabudowy nie chronią interesu publicznego, a najczęściej zabezpieczają interesy prywatne.

Próby zmian

W ciągu ostatnich lat wielokrotnie były podejmowane próby zreformowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, by zminimalizować destruktywny wpływ, jaki ma procedura WZ na kształtowanie przestrzeni. Niemałą w tym rolę odegrało środowisko deweloperski i inwestorskie, które skutecznie utrudniało wprowadzenie zmian, które dla nich samych byłyby niekorzystne. Natomiast to właśni wyeliminowanie „wuzetek”, do którego dąży Rząd pomoże przeciwdziałać chaotycznej zabudowie.

Planujesz budowę domu lub zakup działki? Sprawdź ją w Geoportalu OnGeo

Raport o Terenie
Raport o Terenie

Geoportal OnGeo.pl to zestaw innowacyjnych narzędzi online. Dzięki nim zyskujesz dostęp do informacji na temat lokalizacji każdej nieruchomości w Polsce. OnGeo.pl znacząco ułatwia proces wyboru, wyceny, kupna i sprzedaży nieruchomości, bez względu na to, czy jest to dom, działka albo mieszkanie.

Dzięki niemu uzyskać dostęp do danych osiągalnych dotychczas jedynie dla rzeczoznawców po wielu godzinach żmudnych poszukiwań, prowadzonych dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu w dostępnych tylko dla nich zbiorach danych. Dzięki Raportom o Terenie OnGeo pozyskujesz informacje około 10 razy taniej i 100 razy szybciej niż przy użyciu innych źródeł.

Sprawdź jak wygląda przykładowy Raport o Terenie OnGeo!

Ile zapłacisz? Użyj Cennika, by dowiedzieć się jaka będzie kwota Raportu o Terenie, który chcesz wygenerować. Cena zależeć będzie od powierzchni terenu (działki) oraz od wybranych przez Ciebie tematów. To Ty decydujesz co ma się znaleźć w Twoim Raporcie o Terenie OnGeo. 

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl