Porady OnGeo

Budowa domu w 2021r. Nowe warunki techniczne w budownictwie

Monika Byś
2021-03-03
~7 min
Post zaktualizowany: 2022-04-28
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Budowa domu w 2021r.

Budowa domu w 2021r może stanowić prawdziwe wyzwanie dla inwestora. Zmiany w planie budowlanym spowodują też zmianę projektów domów pod nowe wytyczne i odczuwalnie wpłyną na ostateczną cenę budowy wymarzonego domu. Jeśli planujesz budowę domu w 2021r, zapoznaj się ze zmianami w warunkach technicznych w budownictwie.

 • Budowa domu w 2021r. - stawiamy na odnawialne źródła energii!
 • Budujemy tak, aby nowo wybudowane domy wykazywały zerowe zużycie energii, a stare budynki przechodziły modernizację, która w znacznym stopniu umożliwi zminimalizowanie potrzeby korzystania z energii.
 • Aby spełnić standard energetyczny w 2021 roku, będziesz musiał zbudować bardziej szczelny, energooszczędny dom i wyposażyć go w rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną.
 • Jeżeli szukasz nieruchomości, działki pod budowę domu wejdź na Geoportal OnGeo.pl i pobierz zestaw cennych informacjo o nieruchomości.

Co zmieni się w prawie budowlanym w 2021 roku?

W skrócie, zmiany w prawie budowlanym dotyczą trzech podstawowych obszarów:

 • Polepszenie energooszczędności elementów, które są wykorzystywane do budowy domu;
 • Modernizację kotłów grzewczych;
 • Ograniczenie zapotrzebowania starych budynków w energię pierwotną.

Nowelizacja prawa jest efektem proekologicznej postawy Parlamentu Europejskiego, który w 2010 roku uchwalił dyrektywę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków.

W praktyce chodzi o to, żeby nowo wybudowane domy wykazywały zerowe zużycie energii, a stare budynki przechodziły modernizację, która w znacznym stopniu umożliwi zminimalizowanie potrzeby korzystania z energii. W roku 2021 stawiamy na odnawialne źródła energii!

Każdy inwestor, który otrzyma pozwolenie na budowę w 2021 roku będzie musiał dostosować projekt do nowych warunków technicznych.

Budowa domu w 2021r. - stawiamy na domy energooszczędne!

Wspomniana nowelizacja ma jeden cel – budowę domów energooszczędnych i ekologicznych. Zmiany w prawie budowlanym prowadzą do realizacji planu jakim jest budowanie domów samowystarczalnych, które będą darmowe w utrzymaniu. Budowa takiego domu będzie wymagała większych nakładów finansowych podczas budowy, ale jednocześnie niesie ze sobą obietnicę ograniczenia kosztów związanych z codzienną eksploatacją.

Warto zaznaczyć, że przepisy prawa nie zostały wprowadzone z dnia na dzień. Sama dyrektywa postawała w 2010r, a kolejne zmiany zostały sukcesywnie wprowadzane w 2014 i w 2017 roku.

Czy odnawialne źródła energii będą obowiązkowe?

Niestety ani wykorzystywane obecnie kotły węglowe, ani gazowe, nie spełniają najnowszych wytycznych prawa budowlanego. Korzystanie z dobrodziejstwa odnawialnych źródeł energii jest więc najrozsądniejszym posunięciem.

Cena fotowoltaiki, czy instalacji nowoczesnych pomp ciepła, nie jest już tak wysoka, jak kilka lat temu.

Warto nadmienić, że obecnie istnieje opcja dofinansowania fotowoltaiki. W roku 2020 ruszył program rządowego dofinansowania „Mój prąd”, który cieszył się sporym zainteresowaniem. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, program ten ma zostać kontynuowany, jako program Mój prąd 2.0.

Przy omawianiu form wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych, nie wolno zapomnieć o lokalnych funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które również oferują formę wsparcia dla osób fizycznych oraz o formach pożyczki, które mogą zostać częściowo umorzone. Wydatki na fotowoltaikę można też odpisać od podstawy opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. 

Budowa domu w 2021r. - zmiany w prawie budowlanym

Mniejsze zapotrzebowanie budynków na energię nieodnawianą

Nowe warunki techniczne wprowadzają zmianę, jeśli chodzi o zapotrzebowanie budynków na energię nieodnawialną (współczynnik Ep). W praktyce chodzi o konieczność ograniczenia zużycia energii pierwotnej, czyli takich paliw jak: węgiel, gaz, czy olej opałowy, ropa naftowa. Energia ta jest konieczna do ogrzewania, chłodzenia budynków, wentylacji, oświetlenia, podgrzewania wody, czy funkcjonowania sprzętu elektrycznego w domu.

Obecnie dopuszczalne maksymalne zapotrzebowanie energetyczne budynków wynosi:

 • dla domów jednorodzinnych: Ep = 70 kWh/m2 na rok (w roku 2017 Ep = 95 kWh/m2 na rok);
 • dla budynków wielorodzinnych: Ep = 65 kWh/m2 na rok (w roku 2017 Ep = 85 kWh/m2 na rok).

Jak dostosować się do nowych warunków technicznych?

Masz trzy opcje:

 1. Zmniejsz zapotrzebowanie na energię nieodnawialną budując bardziej energooszczędny dom. Stosuj lepsze materiały, grubszą warstwę ocieplenia, zamontuj wentylację rekuperacyjną (rekuperacja – proces odzyskiwania energii w celu jej ponownego wykorzystania). Podczas budowy domu zadbaj o to, aby osoby, które zatrudniasz do budowy, wykonywały prace precyzyjnie. To ważne, aby nie dochodziło do powstawania mostków cieplnych.
 2. Zwiększ wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Pomyśl nad fotowoltaiką, czy pompą ciepła.
 3. Zastosuj połączenie obu wspomnianych opcji – połącz zastosowanie jak najlepszych materiałów z możliwościami, jakie dają odnawialne źródła energii.

Mniejszy współczynnik przenikania ciepła obiektów

Kolejną zmianą jest obniżenie wskaźnika przenikania ciepła (U). Wskaźnik ten określa, jak dobrze dom utrzymuje ciepło. Im niższa wartość współczynnika, tym lepsza termoizolacja budynku. Poniższa tabela przedstawia maksymalną wartość wskaźnika U według norm.

Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2 · K)]

od 1 stycznia

2014 r.

od 1 stycznia

2017 r

od 1 stycznia

2021 r.

1Ściany zewnętrzne:
a) przy ti ⩾ 16°C
b) przy 8°C ⩽ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C
a) 0,25
b) 0,45
c) 0,90
a) 0,23
b) 0,45
c) 0,90
a) 0,20
b) 0,45
c) 0,90
2Ściany wewnętrzne:
a) przy ∆ti ⩾ 8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy
b) przy ∆ti < 8°C
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
a) 1,00
b) bez wymagań
c) 0,30
a) 1,00
b) bez wymagań
c) 0,30
a) 1,00
b) bez wymagań
c) 0,30
3Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny

a) 1,00

b) 0,70

a) 1,00

b) 0,70

a) 1,00

b) 0,70

4Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnychbez wymagańbez wymagańbez wymagań
5Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti ⩾ 16°C
b) przy 8°C ⩽ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C
a) 0,20
b) 0,30
c) 0,70
a) 0,18
b) 0,30
c) 0,70
a) 0,15
b) 0,30
c) 0,70
6Podłogi na gruncie:
a) przy ti ⩾ 16°C
b) przy 8°C ⩽ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C
a) 0,30
b) 1,20
c) 1,50
a) 0,30
b) 1,20
c) 1,50
a) 0,30
b) 1,20
c)1,50
7Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
a) przy ti ⩾16°C
b) przy 8°C ⩽ ti < 16°C
c) przy ti < 8°C
a) 0,25
b) 0,30
c) 1,00
a) 0,25
b) 0,30
c) 1,00
a) 0,25
b) 0,30
c) 1,00
8Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy ∆ti ⩾ 8°C
b) przy ∆ti < 8°C
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
a) 1,00
b) bez wymagań
c) 0,25
a) 1,00
b) bez wymagań
c) 0,25
a) 1,00
b) bez wymagań
c) 0,25

Jak dostosować się do nowych warunków technicznych?

Jeśli planujesz budowę domu zastanów się nad położeniem grubszej izolacji lub zastosowaniem lepszych materiałów budowlanych, np. bloczków silikatowych, czy pustaków wypełnionych wełną mineralną.

Mniejszy współczynnik przenikania ciepła okien i drzwi

Nowa wartość współczynnik przenikania ciepła (Uw) dla okien i drzwi balkonowych nie może przekraczać 0,9 (W/m²*K), a dla okien dachowych 1,3 (W/m²*K). Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wymagania dla okien i drzwi dla 2021r.

Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepła
UC(max) [W/(m2 · K)]
od 1 stycznia 2014 r.od 1 stycznia 2017 rod 1 stycznia 2021 r.
1Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne:
a) przy ti ⩾ 16°C
b) przy ti < 16°C
a) 1,3
b) 1,8
a) 1,1
b) 1,6
a) 0,9
b) 1,4
2Okna połaciowe:
a) przy ti ⩾ 16°C
b) przy ti < 16°C
a) 1,5
b) 1,8
a) 1,3
b) 1,6
a) 1,1
b) 1,4
3Okna w ścianach wewnętrznych:
a) przy ∆ti ⩾ 8°C
b) przy ∆ti < 8°C
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
a) 1,5
b) bez wymagań
c) 1,5
a) 1,3
b) bez wymagań
c) 1,3
a) 1,1
b) bez wymagań
c) 1,1
4Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi1,71,51,3
5Okna i drzwi zewnętrzne w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanychbez wymagańbez wymagańbez wymagań

Jak dostosować się do nowych warunków technicznych?

Tak naprawdę wystarczy, że do budowy domu zastosujesz materiały termoizolacyjne oraz wybierzesz okna o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/(m2*K). Dzisiaj bez trudu znajdziesz takie materiały. Producenci okien od dawna posiadają takie wymagania.

Poznaj raporty o terenie w Geoportal ONGEO.PL

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.