Analiza inwestycji

Geoportal Geologia PGI- Centralna Baza Danych Geologicznych

Monika Byś
2023-09-07
~4 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
Geoportal Geologia PGI

Geoportal Geologia PGI to platforma internetowa, która udostępnia dostęp do informacji geologicznych z Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). Dane w CBDG są gromadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) oraz inne instytucje geologiczne. 

 • Geoportal Geologia PGI to platforma internetowa, która udostępnia dostęp do informacji geologicznych z Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG).
 • Dane w CBDG są gromadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) oraz inne instytucje geologiczne.
 • Geoportal Geologia PGI jest przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców, w tym naukowców, inżynierów, przedsiębiorców, studentów, wszystkich zainteresowanych geologią.
 • Dane z Geoportalu Geologia PGI są wykorzystywane do różnych celów, takich jak nauka, inżynieria, biznes, ochrona środowiska i edukacja.

Centralna Baza Danych Geologicznych

Centralna Baza Danych Geologicznych (CBDG) jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. CBDG składa się z szeregu ściśle powiązanych podsystemów gromadzących informacje z różnych dziedzin geologii, m.in. informacje o archiwalnych dokumentach geologicznych, badaniach geofizycznych, informacje o otworach wiertniczych a także o analizach z punktów badawczych.

Kluczowym zasobem CBDG są dane przestrzenne, które następnie udostępniane są w postaci cyfrowych. Jedną z metod prezentowania zgromadzonych danych jest bezpłatna platforma internetowa Geoportal Geologia PGI.

Geoportal Geologia PGI - czym jest

Geoportal Geologia PGI umożliwia wyszukiwanie danych geologicznych na podstawie różnych kryteriów, takich jak: typ danych, obszar, czas oraz skala. W aplikacji otrzymasz narzędzia do wizualizacji danych - mapy, wykresy i tabele - które umożliwiają analizę zmian geologicznych na danym obszarze a także identyfikowanie zasobów naturalnych.

Aplikacje Geoportalu Geologia PGI:

 • CBDG GIS - dostęp do danych przestrzennych z CBDG,
 • InfoGeoSkarb - dostęp do informacji o dokumentacjach geologicznych i hydrogeologicznych,
 • Geoportal Bałtyku - dostęp do danych geologicznych z obszaru Bałtyku,
 • Geoportal Zasobów Naturalnych - dostęp do danych o zasobach naturalnych Polski.

Co zawiera?

Oto kilka konkretnych przykładów tego, co można znaleźć na Geoportalu Geologia PGI:

 • Dane o wodach podziemnych, czyli ich zasięg, jakość i zasoby;
 • Dane o surowcach mineralnych, czyli ich występowanie, ilość i jakość;
 • Mapy geologiczne, które przedstawiają rzeźbę terenu, litologię i inne cechy geologiczne;
 • Dane o geozagrożeniach, czyli osuwiska, ruchy ziemi i wybuchy wulkaniczne;
 • Dane o geologii Bałtyku.
Informacje o wodach podziemnych w Geoportalu PGI
Informacje o wodach podziemnych w Geoportalu PGI

Jak korzystać z danych PGI?

Aby korzystać z Geoportalu Geologia PGI, wystarczy przejść na stronę internetową Państwowego Instytutu Geologicznego: https://baza.pgi.gov.pl.

W aplikacji dostępne są również narzędzia do wizualizacji danych, które ułatwiają zrozumienie złożonych informacji geologicznych.

Geoportal Geologia PGI
Geoportal Geologia PGI 

Do czego wykorzystasz dane z Geoportalu Geologia PGI?

Geoportal Geologia PGI to narzędzie, które może być wykorzystywane do różnych celów. Oto kilka przykładów:

 • Nauka - prowadzenie badań geologicznych. Dane z CBDG są wykorzystywane do tworzenia map, analizowania zmian geologicznych i identyfikowania zasobów naturalnych;
 • Inżynieria - do projektowania i budowy infrastruktury. Dane te są wykorzystywane do oceny ryzyka geologicznego, takich jak osuwiska i ruchy ziemi;
 • Biznes - do podejmowania decyzji biznesowych. Dane te są wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych lokalizacji inwestycji, oceny ryzyka geologicznego i dostępu do surowców naturalnych;
 • Ochrona środowiska - do identyfikacji obszarów zagrożonych zanieczyszczeniem i zmianami klimatycznymi;
 • Edukacja - do tworzenia kursów i materiałów edukacyjnych o geologii.

Sprawdź informacje geologiczne dla swojej działki w OnGeo.pl 

Generując Raport o terenie OnGeo.pl dostaniesz spersonalizowany link do map geologicznych przygotowanych dla wybranego przez Ciebie obszaru na terenie Polski. W ramach tematu Geologia terenu - Geologiczne warunki budowlane otrzymasz mapy z Centralnej Bazy Danych Geologicznych PGI oraz objaśnienia do tych map. Dostaniesz:

 • Mapę geologiczną szczegółową w skali 1:50 000, wygenerowaną dla obszaru Twojej działki i jej okolicy wraz z legendą, objaśnieniami do mapy, przekrojem geologicznym, syntetycznymi przekrojami geologicznymi, skrócone profile otworów wiertniczych;
 • Mapę litogenetyczną Polski wraz z legendą i objaśnieniami do mapy;
 • Mapę geośrodowiskową Polski składającą się z dwóch plansz:
  • plansza A - zaktualizowana treść Mapy geologiczno-gospodarczej Polski;
  • plansza B - "Zagrożenia powierzchni Ziemi”, opisująca tematykę geochemii środowiska i warunki do składowania odpadów
 • Mapę geologiczno-inżynierską z określonymi geologicznymi warunkami budowalnymi dla dowolnej działki w kraju. Dostaniesz informacje o składzie geologicznym i rodzaju warstw skalnych, a także procentowy udział powierzchni działki z podziałem na 5 kategorii warunków budowlanych - złe, niedostateczne, dostateczne, dobre i bardzo dobre.

Ponadto, dla niektórych obszarów kraju, tj. dla aglomeracji większych miast w Polsce - Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Aglomeracja Śląska, Poznań, Wałbrzych, Płock, Koszalin oraz wzdłuż wybranych inwestycji liniowych trasa S19, S74, S1, Y13 - otrzymasz dodatkowo szczegółowe informacje o geologicznych warunkach budowlanych oraz głębokości zalegania wód podziemnych na głębokości 2 m p.p.t

Aktualne mapy geologiczne w Raporcie o terenie pobierzesz TUTAJ
Aktualne mapy geologiczne w Raporcie o terenie pobierzesz TUTAJ
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.