News

Dopłaty do kredytów na zakup ziemi rolnej

Monika Byś
2022-10-12
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Dopłaty do kredytów na zakup ziemi rolnej

Prezes ARiMR informuje, że 12 października br. uruchomi dodatkowe limity środków finansowych przeznaczonych na dopłaty do kredytów na zakup ziemi rolnej. Dzięki dopłatom młodzi rolnicy nadal mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych z linii MRcsk.

 • Uruchomienie dodatkowego limitu środków na dopłaty do kredytów na zakup ziemi rolnej przez młodych rolników nastąpi w dniu 12 października 2022 r. 
 • Środki finansowe uzyskane w ramach kredytu rolnicy mogą przeznaczyć zarówno na zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego, jak i powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego. Warunkiem jest, aby łączna powierzchnia gospodarstwa nie była większa niż 300 ha użytków rolnych.
 • Łączny limit środków na dopłaty do kredytów wyniesie w sumie 10 878 tys. zł.
 • Maksymalna pomoc finansowa nie może przekroczyć równowartości 20 tys. euro, niezależnie od tego ile przyznano kredytów rolnikowi indywidualnemu.

Uruchomienie dodatkowego limitu środków na dopłaty do kredytów na zakup ziemi rolnej przez młodych rolników nastąpi w dniu 12 października 2022 r. Dzięki temu środki finansowe przeznaczone na kredyty preferencyjne dla rolników będą wyższe. Sprawdź o ile wzrosną dopłaty do kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych rolników?

Dopłaty do kredytów na zakup ziemi rolnej

Limit środków finansowych przeznaczonych na dopłaty do kredytów na zakup użytków rolnych będzie dodatkowo zwiększony. Z ogłoszenia Prezesa ARiMR wynika bowiem, że wyższy, łączny limit środków na dopłaty do kredytów wyniesie w sumie 10 878 tys. zł.

Szczegółowe warunki, a także zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa”

Czym są kredyty preferencyjne?

Rolnicy mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne, które podlegają dofinansowaniu z ARiMR. Pomoc ARiMR w przypadków kredytów udzielonych na zakup gruntów polega na częściowej spłacie kapitału. Maksymalna pomoc finansowa nie może jednak przekroczyć równowartości 20 tys. euro, niezależnie od tego ile przyznano kredytów rolnikowi indywidualnemu.

Przede wszystkim kredyty preferencyjne z linii MRcsk udziela się na realizacje inwestycji których celem jest rozpoczęcie działalności przez młodych rolników. Środki finansowe uzyskane w ramach kredytu rolnicy mogą przeznaczyć zarówno na zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego, jak i powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego. Warunkiem jest, aby łączna powierzchnia gospodarstwa nie była większa niż 300 ha użytków rolnych.

Kredyt na zakup ziemi z dopłatami ARiMR 2022

Dzięki zwiększeniu limitów środków na dopłaty do kredytów na zakup ziemi rolnej więcej rolników może skorzystać z tej formy pomocy finansowej.

Producenci mogą ubiegać się o kredyt na zakup ziemi rolnej w bankach takich jak:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • SGB-Bank S.A.,
 • Zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

Źródło: ARiMR

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.