Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Sprawdź czy twoja działka będzie budowlana po zmianach przepisów w planowaniu przestrzennym

Głosów: 8, średnia ocen: 4.9
mock

Sprawdź czy twoja działka będzie budowlana po zmianach przepisów w planowaniu przestrzennym. Po zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy będzie ograniczone wyłącznie do obszarów uzupełnienia zabudowy. Wydanie decyzji WZ poza tymi strefami planistycznymi będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione. Z pomocą przyjdzie ci mapa działek budowlanych dostępna w Geoportalu Krajowym Na Mapie. 

  • W Geoportalu Krajowym Na Mapie możesz zobaczyć, gdzie znajdują się obszary uzupełnienia zabudowy. Dzięki temu z łatwością dowiesz się czy twoja działka będzie w przyszłości nadal działką budowlaną.
  • Po zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydawanie decyzji o warunkach zabudowy będzie ograniczone wyłącznie do obszarów uzupełnienia zabudowy. Wydanie decyzji WZ poza tymi strefami planistycznymi będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione.
  • Planowany termin wejścia w życie przepisów ustawy to 1 stycznia 2023 r.

Rok 2023 niesie ze sobą spore zmiany w planowaniu przestrzennym. Chodzi m.in. o ograniczenie niekorzystnego zjawiska rozlewania się zabudowy. W tym celu powstaną tzw. obszary uzupełnienia zabudowy, czyli strefy planistyczne, poza którymi nie będzie możliwości wydania decyzji WZ.

Mapa terenów budowlanych, czyli sprawdź czy twoja działka będzie budowlana

Chciałbyś wiedzieć, czy po zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym twoja działka nadal będzie budowlana? Sprawdź mapę terenów budowlanych dostępną w Geoportalu Krajowym Na Mapie.

W Geoportalu Na Mapie zobaczysz gdzie znajdują się wyznaczone już obszary uzupełnienia zabudowy. Dzięki temu z łatwością dowiesz się czy twoja działka będzie w przyszłości nadal działką budowlaną. Sprawdzisz czy wkrótce nie będziesz miał problemu z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

  • Aby sprawdzić tereny budowlane w pierwszym kroku wejdź na stronę Geoportalu, następnie kliknij przycisk "Przejdź do mapy"
  • Następnie wyszukaj działkę korzystając z wyszukiwarki działek lub przybliż się w widoku mapy do interesującej cię działki, którą chcesz sprawdzić. Dokładny opis działania wyszukiwarki działek znajdziesz w instrukcji: jak znaleźć działkę w Geoportalu.
  • Chcąc wyświetlić mapę terenów budowlanych kliknij w przycisk "Wybierz warstwę mapy" (1). Następnie wybierz kafelek o nazwie "Tereny budowlane" (2), jak na poniższym obrazku. Warstwa granic działek oraz warstwa tereny budowlane będzie widoczna po przybliżeniu się w widoku mapy.
Wybierz warstwę mapy “Tereny budowlane” i zobacz czy twoja działka nadal będzie budowlana
Wybierz warstwę mapy “Tereny budowlane” i zobacz czy twoja działka nadal będzie budowlana
  • Jeśli twoja działka zaznaczona jest na mapie kolorem pomarańczowym, wiedz że znajduje się na obszarze uzupełnienia zabudowy.

Wyznaczone na mapach obszary mogą jeszcze ulec modyfikacji. Wszystko dlatego, że projekt jest jeszcze w fazie przygotowania i konsultacji. Planowe jego wdrożenie nastąpi  nie wcześniej niż w 2023 r.

Zobacz również instrukcję: Jak sprawdzić czy działka jest budowlana, dostępną na platformie youtube.com:

Po co wprowadza się obszary uzupełnienia zabudowy?

W ramach tych prac nad tzw. reformą planistyczną, która planowo wejdzie w życie już w 2023 r., podjęto działania nad przygotowaniem rozwiązań m.in. w celu przeciwdziałania rozlewaniu się zabudowy. Chodzi także o ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W związku z tym w dokumencie "Plan ogólny gminy" gmina wyznaczy tzw. obszary uzupełnienia zabudowypoza którymi nie będzie możliwości wydania decyzji WZ. Możliwość zabudowy poza tym obszarem będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan miejscowy.

Eksperci są zgodni, że jedną z przyczyn złego stanu zagospodarowania jest pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania, które wynosi zaledwie 32,6 % powierzchni kraju. 

O planowanej reformie planistycznej

Projekt ustawy stanowi element Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Planowany termin wejścia w życie przepisów ustawy to 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących wprowadzenia Rejestru Urbanistycznego oraz dalszej cyfryzacji aktów planistycznych, które wejdą w życie terminie późniejszym, czyli 1 stycznia 2026 r.

Reforma procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie procesu budowlanego została zrealizowana poprzez ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, z późn. zm.). Projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw jest kontynuacją reformy procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Reforma zakłada wprowadzenie do polskiego systemu zagospodarowania przestrzennego trzy zmodyfikowane dokumenty planistyczne:

  • Plan ogólny, który miałby zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • Plan zabudowy, który miałby zastąpić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  • Standardy urbanistyczne, które miałyby dotyczyć terenów przeznaczonych do uzupełnienia zabudowy planu ogólnego, czyli terenów na których nie ma sporządzonych żadnych planów zabudowy.

Pobierz zestaw informacji o działce w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Raport o terenie OnGeo to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce. Przydatny jest w każdej sytuacji kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Do sytuacji takich należy nie tylko kupno, czy sprzedaż nieruchomości, ale też określenie jaki potencjał inwestycyjny ma lokalizacja oraz jaką jakość życia gwarantuje jej rezydentowi.

W Raporcie, oprócz doskonałego zwymiarowania gruntu i obliczeń jego cech fizycznych oraz opisu otoczenia można uzyskać bardzo istotne informacje na temat planowanych zmian w otoczeniu, np. przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego, planowanych dróg, czy wydanych pozwoleń na budowę, w tym planowanych inwestycji uzbrojenia terenu, które już uzyskały prawomocne decyzje.

Główną zaletą Raportu o Terenie jest szybkość dostępu do informacji. Informacja dostępna jest „od ręki”. Kilkaset cech działki prezentowanych jest w formie przejrzystego dokumentu, który wygenerujesz w 5 minut. Obecnie raport posiada do 50 stron opisu i ilustracji na temat jednej nieruchomości. Ręczne sporządzenie takiego raportu z dostępnych źródeł zajmuje 
od jednego do kilku dni pracy. Jeżeli cenisz sobie swój czas lub czas swoich pracowników to Raport o Terenie OnGeo jest dla Ciebie.

Indywidualne zbieranie informacji z różnych źródeł nie gwarantuje pozyskania całości informacji jakie dostarcza Raport, ani też jednolitości i spójności tej informacji. Informacje przedstawiane w Raporcie maja bowiem wysoki stopień przetworzenia. Są tu wyniki wysoce wyspecjalizowanych analiz przestrzennych i danych rekombinowanych z różnych źródeł, w celu wyciągnięcia najistotniejszych gospodarczo informacji.

Zobacz, jak wygląda przykładowy raport o terenie: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak