Na mapie

Sprawdź, czy Twoja działka będzie budowlana po uchwaleniu planu ogólnego gminy

Monika Ojczyk
2022-11-29
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-10-04
Głosów: 8, średnia ocen: 4.9
czy twoja działka będzie budowlana

Sprawdź, czy twoja działka będzie budowlana po uchwaleniu planu ogólnego gminy. Na skutek tzw. reformy planistycznej z 2023 roku, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy będzie ograniczone wyłącznie do obszarów uzupełnienia zabudowy. Wydanie decyzji WZ poza tymi obszarami będzie niemożliwe do realizacji. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja działka nadal będzie budowlana, wejdź na geoportal-krajowy.pl i zobacz mapę terenów budowlanych. 

  • W Geoportalu Krajowym Na Mapie możesz zobaczyć, gdzie znajdują się obszary uzupełnienia zabudowy. Dzięki temu z łatwością dowiesz się czy twoja działka będzie w przyszłości nadal działką budowlaną.
  • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy będzie ograniczone wyłącznie do obszarów uzupełnienia zabudowy. Wydanie decyzji WZ poza tymi obszarami będzie niemożliwe.
  • Gminy ustalą obszary uzupełnienia zabudowy w planach ogólnych gminy, a mają na to czas do końca 2025 roku. 

Celem reformy planistycznej było przede wszystkim ograniczenie niekorzystnego zjawiska rozlewania się zabudowy oraz uproszczenie procedur planistycznym na poziomie lokalnym i centralnym. Jednym z istotniejszych zmian w planowaniu jest powołanie tzw. obszarów uzupełnienia zabudowy, które wyznacza się w planie ogólnym gminy. Jeśli taki obszar nie będzie wyznaczony, to będzie jednoznaczne z tym, że właściwie sposób prowadzenia polityki przestrzennej przez dany samorząd musi odbywać się wyłącznie przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Poza terenami, które nie mają uchwalonego MPZP oraz na terenach nie wskazanych jako obszar uzupełnienia zabudowy, gmina nie wyda decyzji o warunkach zabudowy. Gminy mają czas na uchwalenie nowych planów ogólnych do 31 grudnia 2025 roku. 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat reformy planowania przestrzennego. Wywiad z ekspertem znajdziesz na naszym kanale na platformie YouTube

Mapa terenów budowlanych, czyli sprawdź czy twoja działka będzie budowlana

Chcesz wiedzieć, czy po uchwaleniu przez gminę planu ogólnego Twoja działka nadal będzie budowlana? Sprawdź mapę terenów budowlanych dostępną w Geoportalu Krajowym Na Mapie.

PRZEJDŹ DO MAPY

Zespół Na Mapie przygotował interaktywną mapę terenów budowlanych, dzięki której dowiesz się, jakie będzie przeznaczenie Twojej działki w przyszłości.

Jak sprawdzić czy działka będzie budowlana?

  • Aby sprawdzić tereny budowlane, w pierwszym kroku wejdź na stronę Geoportalu, a następnie kliknij w przycisk "Przejdź do mapy";
  • Następnie wyszukaj działkę korzystając z wyszukiwarki działek lub przybliż się w widoku mapy do interesującej cię działki, którą chcesz sprawdzić. Dokładny opis działania wyszukiwarki działek znajdziesz w instrukcji: jak znaleźć działkę w Geoportalu;
  • Chcąc wyświetlić mapę terenów budowlanych wybierz przycisk "Wybierz warstwę mapy" (1). Następnie wybierz kafelek o nazwie "Tereny budowlane" (2), jak na poniższym obrazku. Warstwa granic działek oraz warstwa tereny budowlane będzie widoczna po przybliżeniu się w widoku mapy.
Wybierz warstwę mapy “Tereny budowlane” i zobacz czy twoja działka nadal będzie budowlana
Wybierz warstwę mapy “Tereny budowlane” i zobacz czy twoja działka nadal będzie budowlana
  • Jeśli Twoja działka zaznaczona jest na mapie kolorem pomarańczowym, wiedz, że znajduje się na obszarze uzupełnienia zabudowy.

Pamiętaj. Wyznaczone na mapie obszary mogą jeszcze ulec zmianie. W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz, gdzie prawdopodobnie znajdą się obszary uzupełnienia zabudowy, jeśli gmina ustanowi je w oparciu o wytyczne opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [LINK DO ROZPORZĄDZENIA].

Zobacz również instrukcję: Jak sprawdzić czy działka jest budowlana, dostępną na platformie youtube.com:

Po co wprowadza się obszary uzupełnienia zabudowy?

Chodzi głównie o kontrolowanie rozwoju zabudowy, aby uniknąć chaosu przestrzennego. Stan zagospodarowania przestrzeni w Polsce jest bardzo zły, głównie z powodu nieefektywnego systemu planowania, co prowadzi do niekontrolowanego rozrastania się zabudowy, słabej jakości przestrzeni publicznej i braku ochrony obszarów o wartości przyrodniczej.

Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest niewystarczające pokrycie Polski miejscowymi planami zagospodarowania, które obejmują zaledwie 33 % kraju. Obecnie na obszarach bez planów miejscowych wydawane są decyzje o warunkach zabudowy, które pierwotnie miały służyć jako sposób na uzupełnianie braków w zabudowie oraz na harmonijne wkomponowanie nowych budynków w istniejące otoczenie.

Niestety, ta praktyka ewoluowała w sposób niezgodny z pierwotnym celem tych decyzji w ramach systemu planowania przestrzennego. Obecnie większość decyzji dotyczących pozwolenia na budowę opiera się na narzędziu, które miało być jedynie uzupełnieniem całościowego systemu zarządzania przestrzenią. Konieczne jest pilne przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku, aby uniknąć dalszego niekontrolowanego rozwoju zabudowy.

W 2023 roku wprowadzono reformę planistyczną, która ma na celu ograniczenie praktyk niezgodnych z zasadami kształtowania przestrzeni. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie obszarów przeznaczonych do uzupełnienia zabudowy.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.