News

ZMP negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia o warunkach zabudowy

Monika Byś
2023-10-05
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
projekt rozporządzenia o warunkach zabudowy

Zarząd Związku Miast Polskich (ZMP) negatywnie ocenił projekt rozporządzenia dotyczącego nowej zabudowy i zagospodarowania terenów w przypadku braku planu przestrzennego. Samorządowcy uważają, że te propozycje ograniczą rozwój miast i podkreślają brak precyzji w ustalaniu parametrów zabudowy. 

  • Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie ocenił projekt rozporządzenia dotyczącego nowej zabudowy i zagospodarowania terenów w przypadku braku planu przestrzennego.
  • Samorządowcy wyrazili obawy co do braku precyzji w ustalaniu parametrów oraz faktycznego użytkowania nieruchomości w kontekście nowej zabudowy.
  • Prezes ZMP zaznaczył, że nowe rozwiązania są niedoskonałe i mogą stanowić problem.

Zarząd ZMP opiniując projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenów w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, wskazał na konieczność doprecyzowania zapisu dotyczącego faktycznego użytkowania nieruchomości.

Projekt rozporządzenia TUTAJ

Samorządowcy wyrazili wątpliwości co do tego, czy obiekty użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem powinny być wyznacznikiem dla kształtowania się nowej zabudowy w sąsiedztwie. 

Paragraf 4 ww. rozporządzenia dotyczący maksymalnej intensywności zabudowy oraz maksymalnej nadziemnej intensywności zabudowy, na podstawie średniego wskaźnika tych intensywności dla obszaru analizowanego również budzi niejasności. Nie wiadomo, jaką intensywność uwzględnia i czy można wybierać wartość mieszczącą się 20-procentowej tolerancji.

Negatywna opinia ZMP w sprawie rozporządzenia 

Propozycje zawarte w rozporządzeniu, zdaniem przedstawicieli miast, ograniczą ich rozwój. W związku z tym Związek Miast Polskich zdecydował się negatywnie zaopiniować projekt. Prezes ZMP, senator Zygmunt Frankiewicz, zaznaczył, że nowe rozwiązania są niedoskonałe i będą stanowiły problem w przyszłości. 

Przypominamy, że projekt rozporządzenia ma zastąpić dotychczasowe przepisy regulujące zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Nowe rozporządzenie ma ułatwić pracę nad decyzjami o warunkach zabudowy i zapewnić ich ujednolicenie na poziomie kraju. Określa zakres ustaleń koniecznych przy wydawaniu takich decyzji. Wprowadzenie planu ogólnego zwiąże ustalenia z planem ogólnym, a parametry w decyzji nie będą mogły przekraczać ustaleń tego planu.

Źródło: PAP

Sprawdź czy na terenie Twojej działki obowiązuje plan miejscowy

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.