News

Zielone światło dla budowy CPK. Jest decyzja środowiskowa

Monika Byś
2023-07-11
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
Zielone światło dla budowy CPK

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową dotyczącą budowy lotniska i węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzja środowiskowa RDOŚ daje zielone światło dla budowy CPK, uwzględniając aspekty ludzkie i środowiskowe.

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową dla budowy lotniska i węzła kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).
  • Spółka ma otwartą drogę do wnioskowania o decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę.
  • Decyzja środowiskowa obejmuje różne elementy infrastruktury, takie jak terminal pasażerski, budynki pomocnicze, wieża kontroli ruchu lotniczego, drogi startowe i kołowania, płyty postojowe, węzeł kolejowy i drogowy, a także hotele, budynki komercyjne i parkingi.
  • Pierwszy etap lotniska CPK, obejmujący dwie równoległe drogi startowe i infrastrukturę do obsługi 40 mln pasażerów rocznie, ma być uruchomiony w 2028 r.

Spółka ma teraz możliwość składania wniosków o decyzję lokalizacyjną, a następnie o pozwolenie na budowę. Prezes CPK, Mikołaj Wild, wyraża zadowolenie z pozytywnej oceny inwestycji przez RDOŚ i podkreśla, że projekt spełnia krajowe i europejskie standardy środowiskowe.

Otrzymanie decyzji środowiskowej od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w połowie 2023 r. pozwala spółce utrzymać ambitny harmonogram. W czerwcu Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny dla CPK, a spółka zaakceptowała projekt koncepcyjny lotniska i dworca kolejowego.

Decyzja środowiskowa RDOŚ w Warszawie daje zielone światło dla budowy CPK, uwzględniając aspekty ludzkie i środowiskowe. W lipcu istnieje możliwość uzyskania promesy zezwolenia na budowę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, co otworzy drogę do złożenia wniosku o decyzję lokalizacyjną do wojewody. Następnie spółka będzie składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Co obejmuje decyzja środowiskowa dla CPK?

Decyzja środowiskowa obejmuje różne elementy infrastruktury, takie jak terminal pasażerski, budynki pomocnicze, wieża kontroli ruchu lotniczego, drogi startowe i kołowania, płyty postojowe, węzeł kolejowy i drogowy, a także hotele, budynki komercyjne i parkingi. Inwestor może teraz przystąpić do usuwania drzew i krzewów, prowadzenia prac geologicznych oraz wymaganych badań archeologicznych i konserwatorskich. Prace badawcze nad oddziaływaniem inwestycji na środowisko rozpoczęto w styczniu 2021 r. i były uwzględniane podczas tworzenia planu lotniska.

Raport środowiskowy dla CPK, przekazany do RDOŚ w październiku 2022 r., był obszernym opracowaniem opartym na kilkunastu miesiącach badań przyrodniczych prowadzonych przez różne zespoły specjalistów. Społeczeństwo miało możliwość zgłaszania uwag do raportu, co skutkowało kilkuset zgłoszeniami, które RDOŚ uwzględniło przy podejmowaniu decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań.

Od projektu do realizacji 

Projekt CPK przechodzi z fazy planowania do fazy projektowania i budowy. Za zaawansowane prace projektowe terminalu pasażerskiego i dworca kolejowego odpowiedzialne jest brytyjskie konsorcjum Foster+Partners. Trwają również działania mające na celu wybranie partnera strategicznego dla lotniska CPK, który będzie mniejszościowym udziałowcem spółki lotniskowej i będzie odpowiedzialny za budowę i zarządzanie lotniskiem. Skarb Państwa zachowa co najmniej 51% udziałów w spółce. Na krótkiej liście inwestorów są trzy zagraniczne podmioty o uznanej reputacji i dużym doświadczeniu.

Od początku roku prowadzone są prace przygotowawcze, takie jak rozbiórki, przeprowadzki i odwierty geologiczne. Zgodnie z harmonogramem, pierwszy etap lotniska CPK, obejmujący dwie równoległe drogi startowe i infrastrukturę do obsługi 40 mln pasażerów rocznie, ma zostać uruchomiony w 2028 r.

Źródło: CPK

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.