News

Zatwierdzono plan generalny lotniska CPK do 2026 r

Monika Byś
2023-06-09
~3 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Zatwierdzono plan generalny lotniska CPK do 2026

Plan Generalny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) został zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury. To kluczowy dokument niezbędny do założenia i budowy nowego lotniska. Plan obejmuje rozwój portu lotniczego do 2060 roku.

  • Plan Generalny określa rozwój nowego portu lotniczego do 2060 roku.
  • Zatwierdzenie Planu Generalnego jest warunkiem uzyskania zezwolenia na założenie lotniska.
  • Plan został skonsultowany z władzami 13 gmin, Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz Ministrami Obrony Narodowej i Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Lotnisko CPK będzie miało dwie równoległe drogi startowe, infrastrukturę na ok. 330 tys. operacji lotniczych rocznie i terminal dla 40 mln pasażerów rocznie w pierwszej fazie.
  • Faza druga rozwoju lotniska zakłada trzy równoległe drogi startowe, infrastrukturę na ok. 450 tys. operacji lotniczych rocznie i terminal dla 65 mln pasażerów rocznie do 2060 roku.

Zatwierdzony plan generalny jest warunkiem uzyskania promesy zezwolenia na założenie lotniska. Spółka CPK wkrótce zwróci się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) w celu złożenia wniosku o promesę. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej, spółka złoży wniosek o decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę.

Przed skierowaniem wniosku do Ministra Infrastruktury, plan generalny CPK był skonsultowany z władzami 13 gmin z okolicy inwestycji oraz otrzymał pozytywną opinię Prezesa ULC. Został także uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zatwierdzono plan generalny lotniska CPK do 2026 r.

Zatwierdzony Plan Generalny potwierdza podstawowe założenia projektu CPK. Jest to ważna wiadomość w kontekście poszukiwania partnera finansowego dla spółki, który przejmie mniejszościowy pakiet udziałów w operacji lotniska. Plan jest zgodny z polską polityką transportową oraz strategiami rozwoju odpowiedzialnego i zrównoważonego transportu.

Zatwierdzenie Planu Generalnego kończy etap planowania CPK. Jest to rezultat rygorystycznych standardów dotyczących budowy nowego lotniska. Prezes CPK, Mikołaj Wild, podziękował swojemu zespołowi za pracę nad tym ważnym kamieniem milowym.

Plan Generalny obejmuje obszar 13 gmin z okolicy inwestycji, głównie w województwie mazowieckim i łódzkim. Określa on kolejne etapy rozwoju lotniska do 2060 roku na podstawie prognoz lotniczych IATA.

Faza pierwsza Planu Generalnego zakłada uruchomienie lotniska w 2028 roku. W tym czasie lotnisko będzie miało dwie równoległe drogi startowe, infrastrukturę obsługującą około 330 tysięcy operacji lotniczych rocznie oraz terminal przystosowany do 40 milionów pasażerów rocznie. Plan zakłada zajęcie obszaru około 2150 hektarów.

Dalszy rozwój infrastruktury jest planowany na kolejne fazy do 2060 roku. Wtedy port lotniczy może posiadać trzy równoległe drogi startowe, obsługiwać około 450 tysięcy operacji lotniczych rocznie i pomieścić terminal dla około 65 milionów pasażerów rocznie. Powierzchnia lotniska może wtedy wynosić do 3900 hektarów.

Zatwierdzony Plan Generalny ma obowiązywać do 2060 roku. Ograniczenia zabudowy mają zapewnić bezpieczeństwo operacji lotniczych i niezakłócanie pracy urządzeń naziemnych.

Prace związane z projektem lotniska CPK obejmują wykupy nieruchomości, przeprowadzki i rozbiórki. Spółka CPK finansuje te działania. Obecnie trwa rozpatrywanie wniosku o decyzję środowiskową przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie.

Równolegle trwają prace projektowe prowadzone przez brytyjskie konsorcjum Foster+Partners i libańską firmę Dar Al-Handasah. Trwają też przetargi na projektowanie wieży kontroli ruchu lotniczego i innych obiektów towarzyszących.

Źródło: CPK

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.