Analiza inwestycji

Zakup działki budowlanej - check lista na co zwrócić uwagę

Monika Byś
2024-04-23
~4 min
Post zaktualizowany: 2024-05-07
Głosów: 3, średnia ocen: 5
zakup działki budowlanej

Zakup działki to poważna decyzja, a wybór idealnej nieruchomości wiąże się z dużym stresem. Zła decyzja może słono kosztować, dlatego kluczowym etapem poprzedzającym zakup nieruchomości powinna być gruntowna i rzetelna diagnoza działki pod kątem ukrytych wad fizycznych, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalno-prawnych. Ocena potencjału inwestycyjnego nie musi być jednak ani pracochłonna, ani kosztowna. 

 • Rzetelna diagnoza działki przed zakupem zapewnia bezpieczeństwo inwestycji. Kupując nieruchomość trzeba kierować się zasadą ograniczonego zaufania.
 • Sprawdzenie nieruchomości nie jest proste, a ilość informacji, które należy zweryfikować jest przytłaczająca. Dlatego warto skorzystać z pomocy.
 • Nie musisz szukać specjalisty od sprawdzania nieruchomości. Skorzystaj z OnGeo.pl - profesjonalnej i rzetelnej diagnozy online, którą wygenerujesz w zaledwie 5 minut. W OnGeo.pl stawiamy na jakość!
 • Zanim zaczniesz diagnozę, pobierz darmową check-listę danych o działce, które musisz poznać, przed zakupem nieruchomości.

Diagnoza działki przed zakupem 

Rzetelna diagnoza działki przed zakupem może zapewnić bezpieczeństwo inwestycji. Warto mieć z tyłu głowy, że sprzedawca może być świadomy zagrożeń i ograniczeń, jakie kryje działka i celowo nie wspomni o nich w ogłoszeniu sprzedaży. Kupując nieruchomość trzeba kierować się zasadą ograniczonego zaufania

Sprawdzenie nieruchomości nie jest jednak proste, a ilość informacji, które należy zweryfikować jest przytłaczająca. Wybór idealnej działki wiąże na lata, dlatego warto podejść do tematu metodycznie i skrupulatnie. 

Pobierz check-listę danych o działce, które musisz poznać, przed zakupem nieruchomości

Zanim kupisz działkę, koniecznie sprawdź jej zagrożenia, wady fizyczne, uciążliwości, ograniczenia formalnoprawne i inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo i komfort życia. Diagnozy działki dokonasz w OnGeo.pl
Zanim kupisz działkę, koniecznie sprawdź jej zagrożenia, wady fizyczne, uciążliwości, ograniczenia formalnoprawne i inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo i komfort życia. Diagnozy działki dokonasz w OnGeo.pl

Na co zwrócić uwagę przed zakupem działki?

Każda dobra diagnoza działki polega na sprawdzeniu:

 • Stanu prawnego nieruchomości;
 • Ograniczeń formalno-prawnych;
 • Cech fizycznych działki, czyli sprawdzeniu granic i wymiarów nieruchomości, ukształtowania terenu oraz nasłonecznienia;
 • Dostępu do drogi, infrastruktury technicznej i mediów;
 • Zagrożeń i uciążliwości.

Dopiero zebranie tych danych i ich interpretacja ma decydujący wpływ na ocenę potencjału inwestycyjnego nieruchomości i analizę korzyści wynikających z jej zakupu. Wiedza o możliwościach działki daje również przewagę w negocjacjach rynkowych. 

Lista informacji, które należy sprawdzić przed zakupem nieruchomości

 1. Rodzaj własności nieruchomości, obciążenia, hipoteki i służebności;
 2. Przeznaczenie działki w miejscowym planie lub w przypadku braku planu decyzji o warunkach zabudowy;
 3. Ograniczenia możliwości zabudowy działki wynikające z MPZP;
 4. Klasa gruntu oraz użytek gruntowy;
 5. Jednoznaczność przebiegu granicy działki (słupki graniczne, weryfikacja z mapkami z EGiB);
 6. Dostęp do mediów lub promesy dostawców o możliwości przyłączenia do sieci, czyli przyłącza: energii elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji;
 7. Światłowód;
 8. Dostęp do drogi;
 9. Cechy geometryczne działki;
 10. Żyzność gleb
 11. Ukształtowanie terenu na działce;
 12. Sąsiedztwo, planowane inwestycje;
 13. Strefy zagrożenia powodzią;
 14. Ryzyko podtopienia od wód gruntowych;
 15. Strefy osuwisk i ruchów masowych;
 16. Osiadanie terenu;
 17. Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe;
 18. Przebieg linii energetycznych;
 19. Strefy ochrony archeologicznej;
 20. Obszary zagrożone stagnacją wody;
 21. Obszary ochrony przyrody;
 22. Strefy ochronne wokół cmentarzy,
 23. Strefy ochronne wokół terenów zamkniętych,
 24. Strefy ochronne wokół turbin wiatrowych;
 25. Strefy ochronne wokół uzdrowisk;
 26. Strefy oddziaływania lotnisk;
 27. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest;
 28. Geologiczne warunki budowlane;
 29. Potencjalna wydajność studni wierconej
 30. Jakość wód gruntowych
 31. Surowce mineralne;
 32. Głębokość wód gruntowych;
 33. Natężenie hałasu;
 34. Nasłonecznienie terenu;
 35. Zanieczyszczenie powietrza;
 36. Dostęp do usług użyteczności publicznej;
 37. Nieruchomości objęte ochroną zabytków;
 38. Czas dojazdu i dojścia do obiektów użyteczności publicznej;
 39. Stawki podatku od nieruchomości;
 40. Zaludnienie w okolicy.

Nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy, aby samodzielnie sprawdzić nieruchomość w profesjonalny sposób. Podstawowych informacji o działce, dostarczy Raport o terenie OnGeo.pl

Raport o terenie OnGeo.pl - pakiet danych, który pomoże Ci ocenić potencjał inwestycyjny działki

Raport o Terenie OnGeo.pl to przyjazny serwis tworzony przez specjalistów, umożliwiający gruntowną i automatyczną diagnozę działki. Generując Raport o działce użytkownik otrzyma dokument w formacie PDF zawierający mapy, opisy i autorskie analizy dostępnych danych przestrzennych pochodzących z wielu źródeł. 

Pobierz przykładowy Raport o terenie

Główną zaletą serwisu jest szybkość i prostota generowania danych. Cały proces trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line. Usługa Raportów o terenie dostarcza danych na najwyższym poziomie. Użytkownik sam wybiera tematy za które płaci, a do wyboru ma ponad 40 analiz w formie przejrzystych map, wykresów i zestawień tabelarycznych

Dodatkowym atutem OnGeo.pl jest możliwość pobierania danych w formie nieprzetworzonej w formatach obsługiwanych przez specjalistyczne programy typu CAD i GIS (GeoPackage, DWG, DXF, GeoTif, PNG).

OnGeo.pl - najpełniejszy Raport o działce online!

Nasze rozwiązania w obszarze systemów informacji przestrzennej dla ministerstw oraz innych instytucji na szczeblu centralnym i regionalnym umożliwiają skuteczne generowanie danych z różnych źródeł i dostosowywanie ich do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Zespół OnGeo.pl składa się z profesjonalnych i doświadczonych ekspertów, w tym geodetów, planistów, prawników oraz informatyków, którzy na co dzień zajmują się zbieraniem i przetwarzaniem danych przestrzennych z różnych źródeł. Nasze dane przechodzą przez zaawansowany proces selekcji, co gwarantuje wysoką jakość opracowania. 

W OnGeo dostarczamy wielowymiarowe dane, wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologiczne. Zapewniamy kompleksową wiedzę szybko, skoncentrowaną i w przystępnej formie za pomocą Raportu o Terenie w formacie PDF.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej OnGeo.pl, gdzie możemy się bliżej poznać!

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.