News

GAEC9: Zakaz przekształcenia i zaorywania użytków zielonych

Monika Byś
2023-02-09
~2 min
Post zaktualizowany: 2023-02-10
Głosów: 17, średnia ocen: 5
GAEC9

Rząd robi pierwsze kroki do wprowadzenia nowej polityki rolnej w ramach unijnej normy GAEC9. Chodzi przede wszystkim o zakaz przekształcania i zaorywania trwałych użytków zielonych uznanych za wrażliwe środowisko, czyli tych należących do sieci Natura 2000. 

  • Norma GAEC9 mówi o zakazie przekształcania i orania trwałych użytków zielonych pod względem środowiskowych na obszarach należących do Natura 2000. 
  • Na wskazanych w projektowanym rozporządzeniu trwałych użytkach zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym obowiązywać będzie zakaz zaorywania lub przekształcania.
  • Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2023 r.

Resort rolnictwa i rozwoju wsi (MRiRW) przygotował projekt rozporządzenia „w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym".  W projekcie znalazł się wykaz działek objętych ochroną na potrzeby normy GAEC9. Norma GAEC9 mówi o zakazie przekształcania i orania trwałych użytków zielonych pod względem środowiskowych na obszarach należących do Natura 2000

Obowiązek uchwalenia takich przepisów wynika z procedowanej właśnie przez Sejm ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

uzasadnienie projektu rozporządzenia w sprawie trwałych użytków zielonych

Na wskazanych w projektowanym rozporządzeniu trwałych użytkach zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym obowiązywać będzie zakaz zaorywania lub przekształcania. Pod pojęciem zakazu przekształcania rozumie się m.in. zaorywanie, zamianę na inne użytki rolne, zalesianie, zabudowę lub eksploatację torfu i kruszyw.

W dotychczasowym stanie prawnym funkcjonowało pojęcie “trwałe użytki zielone wartościowe pod względem środowiskowym”. Był to komponent płatności bezpośrednich – płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, zwany „płatnością za zazielenienie”. Nowelizacja zmienia ten termin na “trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym”.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 marca 2023 r.

Źródło: wrp, farmer

Sprawdź czy Twoja działka znajduje się na obszarze Natura 2000

W Raporcie o terenie z sprawdzisz, jakie obszary ochronne występują w granicach Twojej działki oraz w jej bliskim sąsiedztwie.

W OnGeo.pl sprawdzisz:

  • parki narodowe i krajobrazowe
  • obszary Natura 2000
  • rezerwaty przyrody
  • pomniki przyrody

Dodatkowo otrzymasz dokument źródłowy dotyczący danej formy przyrody. Zostaniesz bezpośrednio odesłany do strony internetowej zawierającej wszelkie potrzebne Ci informacje.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.