Rynek nieruchomości

Co wpływa na wartość nieruchomości mieszkalnych?

Monika Byś
2021-02-25
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-26
Głosów: 37, średnia ocen: 5
wartość nieruchomości mieszkalnych

Nieruchomości mieszkalne są specyficznymi dobrami. Mogą stanowić zarówno źródło dochodów, być przedmiotem inwestowania, ale przede wszystkim są wykorzystywane przez właścicieli na nich własny użytek. Czy jest zatem możliwość precyzyjnego określenia wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej? Myślę, że nie. Proces szacowania nieruchomości pozwala na określenie najbardziej prawdopodobnej ceny, jaką w danym momencie możemy uzyskać za zbycie nieruchomości. Wartość nieruchomości mieszkalnej jest zmienna w czasie. W dzisiejszym artykule zastanowimy się, co wpływa na wartość nieruchomości mieszkalnych?

 • Nieruchomości mieszkalne stanowią grupę nieruchomości, które są wykorzystywane do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
 • Czynniki wpływające na wartość nieruchomości mieszkalnych są uwarunkowane od rynku lokalnego, rodzaju nieruchomości i ich otoczenia.
 • Cechy wpływające na wartość nieruchomości możemy podzielić na cztery kategorię: czynniki fizyczne, czynniki społeczne i środowiskowe, ekonomiczne i prawne.
 • Sprawdź działkę, zanim ją kupisz! Wygeneruj Raport o terenie i zrób szczegółową analizę swojej nieruchomości. Sprawdź, czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania, czy na Twoim terenie występują potencjalne zagrożenia i uciążliwości lub ograniczenia formalnoprawne.

Czym są nieruchomości mieszkalne?

Nieruchomości mieszkalne stanowią grupę nieruchomości, które są wykorzystywane do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Są to: nieruchomości lokalowe, budynkowe i gruntowe, których funkcja jest związana z zamieszkaniem ludzi. Do takiej grupy zaliczamy:

 • grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
 • grunty zabudowane budynkami mieszalnymi wielorodzinnymi,
 • grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
 • lokale mieszkalne.

Stałe położenie nieruchomości mieszkalnych powoduje, że rynek nieruchomości jest rynkiem lokalnym. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości mieszkalnych są uwarunkowane od rynku lokalnego, rodzaju nieruchomości i ich otoczenia.

Co wpływa na wartość nieruchomości mieszkalnych

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości mieszkalnych możemy podzielić na cztery kategorie:

 • fizyczne – związane z lokalizacją i cechami nieruchomości,
 • społeczne i środowiskowe – związane z preferencjami nabywcy nieruchomości dotyczącymi zamieszkania w danej okolicy i w danej nieruchomości,
 • ekonomiczne – związane z relacją między obecnym i przewidywalnym popytem a podażą,
 • prawne – związane ze stanem prawnym nieruchomości.

Czynniki te stale się zmieniają i wzajemnie na siebie oddziałują. Analiza tych cech prowadzi do stwierdzenia, że o wartości nieruchomości decydują nie tylko cechy charakteryzujące daną nieruchomość, ale również czynniki wpływająca na jej otoczenie, czy czynniki wpływające na kondycje gospodarczą całej strefy gospodarczej.

Poniższa tabela przedstawia klasyfikację czynników kształtujących wartość rynkową nieruchomości dla poszczególnych kategorii oraz uzależnienie cechy od działań właściciela.

Kategoria cech nieruchomościCechy nieruchomościUzależnienie od działań właściciela
Czynniki fizyczneUkształtowanie terenuniezależne
Kierunek wiatruniezależne
Nasłonecznienieniezależne
Zasobność bogactw naturalnychniezależne
Cechy klimatuniezależne
Wielkość i kształt działkiniezależne
Wielkość i wiek budynkuniezależne
Stopień zużycia budynkuzależne
Rozwiązania materiałowezależne
Drogi dojazdoweniezależne
Czynniki ekonomiczneStan rozwoju gospodarczegoniezależne
Poziom bezrobocianiezależne
Stan zamożności społeczeństwaniezależne
Różnorodność form kredytowanianiezależne
Wysokość stopy oprocentowania kredytuniezależne
Dochody z nieruchomościzależne
Czynniki społeczne i środowiskoweSytuacja demograficzna regionuniezależne
Wielkość rodzinyzależne
Modaniezależne
Przyzwyczajenianiezależne
Otoczenie nieruchomościniezależne
Styl życianiezależne
Obsługa nieruchomościzależne
Bezpieczeństwo okolicyniezależne
Czynniki prawneSwoboda w obrocie nieruchomościaminiezależne
Swoboda udziału w transakcjachniezależne
System podatkowyniezależne
System ulg podatkowychniezależne
Wymogi ochrony środowiskaniezależne
Plan zagospodarowania przestrzennegoniezależne
forma władania nieruchomościązależne
Przeznaczenie nieruchomościniezależne

Szczegółowy opis podstawowych czynników wpływających na wartość nieruchomości mieszkalnych opisaliśmy w artykule:

Działki budowlane, zakup nieruchomości - 8 przydatnych wskazówek

Poznaj raporty o terenie w Geoportal ONGEO.PL

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.