News

Nowa ustawa ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Monika Byś
2023-09-11
~3 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
ustawa ws. wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości wprowadziło szereg zmian w dotychczasowym stanie prawnym. Jedną z nich jest rozszerzenie zakresu obowiązków rzeczoznawcy majątkowego oraz zmiana metody szacowania nieruchomości komercyjnych.  

  • Zmiany w rozporządzeniu mają na celu zwiększenie wiarygodności i przejrzystości wyceny nieruchomości. 
  • Od 5 września 2023 r. wycena nieruchomości komercyjnych będzie opierać się na metodzie dochodowej, która uwzględnia przyszłe wpływy z najmu lub sprzedaży nieruchomości.
  • Rzeczoznawca majątkowy będzie miał obowiązek dokonać analizy rynku nieruchomości przed rozpoczęciem wyceny nieruchomości.
  • Zleceniodawca wyceny będzie miał obowiązek przedstawić rzeczoznawcy majątkowemu wszystkie istotne informacje dotyczące nieruchomości, w tym dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości.

Zmiany w rozporządzeniu mają na celu zwiększenie wiarygodności i przejrzystości wyceny nieruchomości. 

Podpis cytatu

Celem przedłożonego projektu rozporządzenia jest między innymi uporządkowanie procesu wyceny oraz wyeliminowanie niejednolitych praktyk obserwowanych przy wykonywaniu czynności szacowania nieruchomości, co zdeterminowało potrzebę sformułowania na gruncie przepisów rozporządzenia bardziej szczegółowych norm.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości.

Zmiana metody wyceny nieruchomości komercyjnych

Do tej pory wycena nieruchomości komercyjnych opierała się na metodzie porównawczej, która polega na porównaniu wartości nieruchomości z wartościami podobnych nieruchomości, które zostały sprzedane w ostatnim czasie. 

Metoda dochodowa, która będzie stosowana od 5 września 2023 r., polega na wycenie nieruchomości na podstawie przyszłych wpływów z najmu lub sprzedaży nieruchomości.

Rozszerzenie zakresu obowiązków rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy będzie miał obowiązek dokonać analizy rynku nieruchomości przed rozpoczęciem wyceny nieruchomości. Analiza rynku nieruchomości ma na celu zapewnienie, że wycena nieruchomości będzie dokonywana w oparciu o aktualne ceny nieruchomości.

Rzeczoznawca majątkowy będzie również miał obowiązek dokonać analizy stanu prawnego nieruchomości. Analiza stanu prawnego nieruchomości ma na celu zapewnienie, że wycena nieruchomości będzie dokonywana w oparciu o stan prawny nieruchomości, który jest aktualny w dniu wyceny.

Wprowadzenie nowych obowiązków dla zleceniodawców wyceny

Zleceniodawca wyceny będzie miał obowiązek przedstawić rzeczoznawcy majątkowemu wszystkie istotne informacje dotyczące nieruchomości, w tym dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości.

Dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości to wszelkie dokumenty, które potwierdzają prawa i obowiązki związane z nieruchomością, w tym:

  • akt notarialny nabycia nieruchomości,
  • księga wieczysta nieruchomości,
  • pozwolenia na użytkowanie,
  • pozwolenia na budowę.

Zleceniodawca wyceny będzie również miał obowiązek przedstawić rzeczoznawcy majątkowemu informacje o przeznaczeniu nieruchomości, planowanych zmianach w nieruchomości oraz o tym, czy nieruchomością jest zajęta lub obciążona.

Nowe obowiązki dla zleceniodawców wyceny mają na celu zapewnienie, że rzeczoznawca majątkowy będzie miał dostęp do wszystkich niezbędnych informacji do dokonania wyceny nieruchomości.

Źródło: Dziennik Ustaw

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.