Analiza inwestycji

Tereny zamknięte – jaki to obszar, kto je ustanawia?

Monika Byś
2021-07-28
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 41, średnia ocen: 5
Tereny zamknięte

Tereny zamknięte są szczególnym obszarem dla bezpieczeństwa i obronności kraju. Terenami zamkniętymi w Polsce są m.in. porty wojenne, lotniska wojskowe, składy i magazyny amunicji, czy niektóre obiekty komunikacyjne w tym tereny kolejowe. Proces inwestycyjny na takich obszarach jest ograniczony.  Tereny zamknięte objęte są klauzulą tajności, więc na mapach i zdjęciach lotniczych są przesłonięte w celu uniemożliwienia weryfikacji dla „zwykłego” obywatela. W dzisiejszym artykule omówimy temat terenów zamkniętych. Kto nadzoruje i ustanawia tereny zamknięte? Jak sprawdzić, czy dany obszar leży na terenie zamkniętym?

  • Tereny zamknięte to obszar o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa.
  • O tym, czy dany teren uznany zostanie za teren zamknięty decydują ministrowie i kierownicy urzędów centralnych.
  • W decyzji ustanawiającej nowe tereny zamknięte znajduje się dokumentacja geodezyjna określająca przebieg i powierzchnię terenu zamkniętego.
  • Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, czy działka leży na terenie zamkniętym. Z łatwością zdiagnozujesz swoją działkę pod kątem uciążliwości i ukrytych wad.

Czym są tereny zamknięte?

Tereny zamknięte definiują Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020, poz. 2052) ustanawia, że tereny zamknięte to obszar o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Bardziej szczegółowo termin „tereny zamknięte” określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003r. w sprawie terenów  zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U. 2003 Nr 141 poz. 1368) według której:

Za tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne, uznaje się:

tereny zajęte pod:

a) stanowiska kierowania państwem i stanowiska dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w stanie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

b) obiekty rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz obrony powietrznej i przeciwlotniczej kraju,

c) obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,

d) porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej,

e) lotniska wojskowe,

f) składy i magazyny amunicji, uzbrojenia oraz materiałów pędnych i smarów,

g) obiekty przeznaczone do produkcji materiałów i środków służących do celów obrony kraju.

Fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl dotyczący terenów zamkniętych
Fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl dotyczący terenów zamkniętych

Kto ustanawia tereny zamknięte?

O tym, czy dany teren uznany zostanie za teren zamknięty decydują ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, którzy następnie zawiadamiają Głównego Geodetę Kraju o ustaleniach i podają klauzulę tajności informacji dotyczącą obiektów znajdujących się na takim terenie. W decyzji ustanawiającej nowe tereny zamknięte znajduje się dokumentacja geodezyjna określająca przebieg i powierzchnię terenu zamkniętego. Dokumentacja ta przekazywana jest do wglądu do właściwych starostw powiatowych.

W przypadku, gdy teren straci statut terenu zamkniętego, zarządzający nim są zobowiązani do przesłania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz sporządzenie mapy w celu włączenia obszaru do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Właściwy ministrowie i kierownicy urzędu centralnego sprawują nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych.

Wykaz terenów, jakie uznaje się za tereny zamknięte przez Ministra Obrony Narodowej publikowane są w Dziennikach Urzędowych MON. Najnowszą opublikowaną decyzją na dzień 13.07.2021r. jest Decyzja Nr 27/MON z dnia 15 marca 2021r. zmieniająca decyzję sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej dostępna >>tutaj

Wykaz terenów, jakie uznaje się za tereny zamknięte przez Ministra Infrastruktury (MI) publikowane są w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury. Najnowszym opublikowaną decyzją na dzień 13.07.2021r. jest Decyzja Nr 1 MI z dnia 13 stycznia 2021r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe dostępna >>tutaj

Czy wiesz, że...

Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl możesz z łatwością sprawdzić, czy działka leży na terenie zamkniętym?

Analiza sprawdza, czy wskazany teren znajduje się na obszarze terenu zamkniętego, co pozwala Ci lepiej zdiagnozować działkę pod kątem inwestycji.

Co dostaniesz?

W ramach tematu “Tereny zamknięte” dostaniesz informację na mapie z zaznaczonym obszarem podlegającym analizie oraz dodatkowo dane w formie tabelarycznej z uwzględnieniem rodzaju terenu, odległości działki od obszaru zamkniętego (jeśli nieruchomość znajduje się w promieniu 300 m od granicy) oraz wiarygodność danych z wyznaczeniem aktualności danych

Wybierz proste rozwiązanie bez wychodzenia z domu!

Jeśli chcesz wiedzieć jak pobrać Raport o Terenie z terenem zamkniętym, przejdź do wpisu → Jak sprawdzić teren zamknięty?

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.