News

Samorządy nadal będą miały wpływ na Wspólną Politykę Rolną 2023-2027

Monika Byś
2021-12-14
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-02-28
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Samorządy nadal będą miały wpływ na Wspólną Politykę Rolną 2023-2027

Udało się osiągnąć porozumienie z resortem rolnictwa i rozwoju wsi. Samorządy nadal będą miały wpływ na Wspólną Politykę Rolną 2023-2027 i będą uczestniczyły we wdrażaniu finansowanych ze środków Unii Europejskiej działań na terenach wiejskich.

  • Obecny Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej jest trzecią wersją projektu na lata 2023-2027. Dokument został mocno skrytykowany przez Związek Województw RP, ponieważ nie uwzględniała uwag i propozycji składanych przez samorządy w procesie konsultacji.
  • Sprzeciw regionów wzbudziły zapisy ograniczające interwencję w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych na wsi i odbierające samorządom kompetencje w zakresie kreowania rozwoju obszarów wiejskich.
  • Po dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentacja samorządów wydała projektowi opinię pozytywną.

Samorządy nadal będą miały wpływ na Wspólną Politykę Rolną 2023-2027

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej jest dokumentem, który określa cele i działania polityki państwa w dziedzinie wsi i rolnictwa. Wskazuje też sposób, w jaki zostaną rozdysponowane środki europejskie dla polskiego rolnictwa. Plan Strategiczny powinien być zatem zgodny w założeniu z kierunkami europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej i rozwiązaniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Obecny dokument jest już trzecią wersją projektu na lata 2023-2027. Ta zaś została mocno skrytykowana przez Związek Województw RP, ponieważ nie uwzględniała uwag i propozycji składanych przez samorządy w procesie konsultacji. Sprzeciw regionów wzbudziły zapisy ograniczające interwencję w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych na wsi i odbierające samorządom kompetencje w zakresie kreowania rozwoju obszarów wiejskich.

Wątpliwości samorządów dotyczyły w m.in.:

  • Niemal całkowitego wyeliminowania wsparcia rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich w ramach PS WPR i uwzględnienie wyłącznie inwestycji w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków oraz koncepcji Inteligentnych wsi;
  • Ograniczenia możliwości wsparcia operacji infrastrukturalnych w ramach Leader’a i nadanie takiemu wsparciu wyłącznie charakteru określonego jako: „…uzupełniający do projektowanego w ramach innych programów (finansowanych z innych funduszy)…” ;
  • Ograniczenia swobody w kształtowaniu lokalnych strategii rozwoju poprzez konieczność skoncentrowania dokumentu na – dokładnie – trzech obszarach tematycznych;
  • Radykalnej zmiany systemu instytucjonalnego dla interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi oraz Scalanie gruntów i pozbawienie samorządów województw ich dotychczasowej roli w procesie wdrażania tych działań;
  • Drastycznego ograniczenia środków przeznaczonych na realizację w ramach interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi.

Udało się osiągnąć porozumienie z resortem rolnictwa i rozwoju wsi

22 listopada br. na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ustalono, że dokument będzie jeszcze raz omawiany na Zespole ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST, który upoważniono do wydania wiążącej opinii do projektu.

Posiedzenie to odbyło się właśnie 6 grudnia br. Po dyskusji z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentacja samorządów wydała projektowi opinię pozytywną. Samorządy nadal będą miały wpływ na Wspólną Politykę Rolną 2023-2027. Resort rolnictwa dokonał korekty w projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zgodnie z postulatami samorządów.

Mecenas Rafał Cieślik ze Związku Województw RP, mówił:

Przedstawiciele regionów wykonali naprawdę dobrą pracę analityczną. Jesteśmy zadowoleni, że ministerstwo nas wysłuchało w zakresie interwencji Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz scalanie gruntów. Mamy nadzieję, że także inne nasze propozycje spotkają się z podobną przychylnością.

Źródło: Prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.