News

Opublikowano rozporządzenie określające minimalny zakres danych

Monika Byś
2023-11-08
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
rozporządzenie określające minimalny zakres danych

Resort rozwoju opublikował nowe rozporządzenie określające minimalny zakres danych przestrzennych wymaganych do opracowania aktów planowania przestrzennego. 

 • Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii określa minimalny zakres danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego.
 • Wprowadzenie nowego narzędzia - planu ogólnego gminy - jest głównym powodem konieczności nowelizacji, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 2023 roku.
 • Nowelizacja wprowadza szereg nowych wymagań dotyczących danych przestrzennych, m.in. dotyczących nowych obiektów przestrzennych, powiązań między nimi, ograniczeń dotyczących typów obiektów oraz aktualizacji danych i metadanych infrastruktury informacji przestrzennej.

Jak informuje MRiT nowelizacja rozporządzenia była konieczna ze względu na wprowadzenie nowego narzędzia - planu ogólnego gminy. Przypominamy, że gminy mają czas na uchwalenie własnych planów ogólnych do 1 stycznia 2025 roku. Plan ten będzie aktem prawa miejscowego i zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Pobierz rozporządzenie TUTAJ

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat reformy planowania przestrzennego. Wywiad z ekspertem znajdziesz na naszym kanale na platformie YouTube

W ramach nowej regulacji wprowadzono m.in.:

 • Nowe obiekty przestrzenne wraz z atrybutami oraz stosowane listy kodowe;
 • Aktualizację poszczególnych elementów danych oraz metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, w kontekście wprowadzenia planów ogólnych gminy;
 • Powiązania między obiektami i atrybutami, w tym relacje czasowe, przestrzenne i topologiczne;
 • Ograniczenia dotyczące typów obiektów lub ich cech, czyli atrybutów, związków, operacji.

Rozporządzenie określające minimalny zakres danych dla aktów planowania przestrzennego

Nowelizacja ma na celu ujednolicenie struktury zbiorów danych przestrzennych dla obowiązujących aktów planowania przestrzennego na terenie całego kraju.

Jednostki samorządu terytorialnego (województwa, miasta na prawach powiatu oraz gminy) mają zapewnić:

 • Cyfryzację aktów planowania przestrzennego;
 • Ułatwiony monitoring: 
  • stanu prac planistycznych, 
  • zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Ułatwione zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym;
 • Usprawnienie wydawania decyzji administracyjnych;
 • Możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w procesach partycypacji społecznej.

Dzięki zmianom Minister Rozwoju i Technologii zyska możliwość ułatwionego monitorowania stanu prac planistycznych w kraju oraz zyska niezbędne informacje do sprawozdawczości z postępów prac związanych z dyrektywą INSPIRE w zakresie tematu "zagospodarowanie przestrzenne".

Natomiast dzięki wprowadzonym zmianom, inwestorzy uzyskają ułatwiony dostęp do informacji o obszarach objętych aktami planowania przestrzennego (w tym planami ogólnymi gmin) i ich zawartości oraz ułatwiony sposób określenia ścieżki procesu inwestycyjnego na podstawie obowiązujących planów ogólnych i miejscowych.

Wszyscy obywatele będą mieli ułatwiony dostęp do informacji o obszarach objętych aktami planowania przestrzennego i ich treści. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, czyli po 21 listopada.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.