News

Nowy wzór wniosku o warunki zabudowy - projekt rozporządzenia

Opracowanie redakcji
2023-10-30
~2 min
Głosów: 0, średnia ocen: 0
Reforma planowania przestrzennego konferencja MRiT

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, został udostępniony projekt rozporządzenia: w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy wraz z załącznikiem. Projekt w niewielkim zakresie zmienia obowiązujące rozporządzenie.

Projekt rozporządzenia: w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12378307/katalog/13013915#13013915.

Aktualizacja formularza wniosku o warunki zabudowy

Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawie dotyczą różnych aspektów planowania przestrzennego, a formularz wniosku o warunki zabudowy był jednym z obszarów, które wymagały dostosowania. 

Zmiany obejmują art. 61 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczący sprecyzowania ustaleń koniecznych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. Zmiany dotyczą między innymi nazw poszczególnych wymagań do określenia w projekcie decyzji, tj.: „wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki” została zastąpiona „wysokością”.

Zgodność z Planem Ogólnym

Nowe przepisy wprowadzają wymóg zgodności z planem ogólnym. Oznacza to, że inwestycje publiczne lub prywatne wydawane w procedurze decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, będą musiały uwzględniać plan ogólny. To ważne dla zapewnienia spójności i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich. Zmiany te znajdują odzwierciedlenie w wzorze formularza wniosku, szczególnie w kontekście charakterystycznych parametrów budynku.

Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl