News

Od października rolnik kupi ziemię rolną bez ograniczeń

Monika Byś
2023-09-29
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
rolnik kupi ziemię rolną bez ograniczeń

Od 5 października 2023 roku nastąpią istotne zmiany w obrocie ziemią rolną. Jedną z podstawowych zmian dla rolników indywidualnych jest łatwiejszy obrót działkami rolnymi o powierzchni do 0,3 ha. Inne zmiany dotyczą m.in. łatwiejszego zasiedzenia i dziedziczenia nieruchomości rolnych. Nowelizacja przepisów dotknie zwłaszcza fundacje rodzinne. Sprawdź, co się zmienia.

 • 5 października 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja kilku aktów prawnych, w tym m.in. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 • Nowelizacja wprowadza m.in. łatwiejsze zasiedzenie nieruchomości rolnych, łatwiejsze dziedziczenie działek rolnych, ułatwiony obrót gruntami rolnymi o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha oraz wprowadzenie warunku minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości rolnej.
 • Wprowadzone zmiany mają na celu uporządkowanie przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną oraz działania KOWR.

Zmiany w obrocie ziemią rolną

5 października 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja kilku aktów prawnych, w tym m.in. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Najważniejsze zmiany to:

 1. Łatwiejsze zasiedzenie nieruchomości rolnych - znika ograniczenie dotyczące powierzchni działki, którą może nabyć rolnik indywidualny;
 2. Łatwiejsze dziedziczenie działek rolnych - do grona osób uprawnionych do dziedziczenia dodane zostają macocha, ojczym i rodzice małżonka;
 3. Ułatwiony obrót gruntami rolnymi o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha - eliminacja wcześniejszych blokad handlu takimi działkami;
 4. Wprowadzenie warunku minimalnej ceny sprzedaży nieruchomości rolnej, by uzyskać zgodę dyrektora KOWR;
 5. Ułatwienia dla spółdzielni produkcji rolnej - nie będą potrzebować zgody dyrektora KOWR na zakup nieruchomości rolnej;
 6. Jednocześnie pojawią się utrudnienia dla fundacji rodzinnych w obrocie gruntami rolnymi powyżej 1 ha, obejmujące m.in. zakaz zbywania gruntu przez 5 lat od zakupu oraz obowiązek zawiadamiania KOWR o każdym przypadku rozporządzania nieruchomością rolną.

Zmiany dotyczące KOWR

W ramach nowelizacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie działać według nowych zasad od 5 października 2023 roku. Najważniejsze zmiany to:

 1. Zmiana sposobu ustalania czynszu dzierżawnego za nieruchomości rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 2. Obowiązek ogłaszania wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w siedzibie odpowiedniego oddziału terenowego KOWR;
 3. Ułatwienia w przekazywaniu gruntów Lasom Państwowym przez KOWR;
 4. Możliwość wydłużenia terminu spłaty należności przez KOWR;

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne będą mogły kontynuować działalność dzięki spłacie długów przez KOWR. KOWR będzie mógł nabyć nieruchomość rolną i zawrzeć umowę dzierżawy z jej dotychczasowym właścicielem.

Wprowadzone zmiany mają na celu uporządkowanie przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną oraz działania KOWR.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.