News

Będzie łatwiejszy obrót ziemią rolną

Monika Byś
2023-07-14
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 4.8
łatwiejszy obrót ziemią rolną

We czwartek, tj. 13 lipca, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi SP a także ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Co prawda zmiany nie są rewolucyjne, ale powoli “luzują” obrót prywatnymi nieruchomościami rolnymi. Eksperci uważają jednak, że tempo zmian nie jest wystarczające. 

  • Uchwalono nowelizację ustaw dotyczących gospodarki nieruchomościami rolnymi, ustroju rolnego i kodeksu cywilnego.
  • Zmiany w ustawach mają na celu ułatwienie obrót ziemią rolną, ale nie są wystarczające.
  • Brakuje szerszego uwolnienia obrotu ziemią rolną w miastach, co mogłoby pomóc w budownictwie mieszkaniowym.

Będzie łatwiejszy obrót ziemią rolną

Część terenów rolnych w miastach, szczególnie tych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, mogłaby być przeznaczone pod budownictwo. Takie postępowanie mogłoby istotnie wspomóc sektor mieszkaniowy. Obecnie ustawy kształtującej ustój rolny nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Nowelizacja sprawi, że więcej nieruchomości będzie mogło stanowić przedmiot obrotu bez rygorów wynikających z ukur-u. Rozstrzygająca będzie treść wypisu z rejestru gruntów. Zmiana ta ułatwi obrót ziemią rolną. 

Inne zmiany dotyczące ziemi rolnej

Nowela wprowadza również ułatwienia dla spółdzielni produkcji rolnej, które nie będą potrzebować zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnej. Planowane są także zmiany w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących zasiedzenia oraz rozszerzenie katalogu osób bliskich w procesie dziedziczenia. 

Po zmianie przepisów pojawi się czwarta przesłanka dotyczącą ceny sprzedaży nieruchomości rolnej. Mianowicie cena nie może być niższa niż 95 proc. ceny zawartej w ogłoszeniu o nieruchomości rolnej.

Źródło: Prawo.pl

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.