Analiza inwestycji

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Monika Byś
2023-01-17
~4 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
protokół zdawczo-odbiorczy

Kupując lub wynajmując mieszkanie lub dom nierzadko w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że poprzedni właściciel lub deweloper, mógłby przekazać nam mieszkanie z wadami fizycznymi. Dlatego jednym z najważniejszych dokumentów, przy odbiorze mieszkania lub domu, jest protokół zdawczo-odbiorczy. Dowiedz się czym jest, jakie elementy powinien zawierać oraz sprawdź, jak go poprawnie wypełnić.

 • Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument, który określa stan, w jakim znajduje się nieruchomość na dzień przekazania jej nowemu właścicielowi. 
 • Protokół sporządzony zgodnie z wskazówkami stanowi podstawę do ewentualnego dochodzenia roszczeń.
 • Protokół zdawczo-odbiorczy chroni obie strony transakcji - kupującego i sprzedającego. 

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument, który określa stan, w jakim znajduje się nieruchomość na dzień przekazania jej nowemu właścicielowi. Dokument zawiera najistotniejsze informacje o nieruchomości, czyli m.in.

 • stan fizyczny przekazanej nieruchomości - m.in. usterki i wady,
 • stan liczników (jeśli kupujesz nieruchomość, która była wcześniej użytkowana),
 • liczbę wszystkich niezbędnych kluczy - od mieszkania, piwnicy, garażu, pokoi, skrzynki pocztowej i innych - jeśli istnieją,
 • kod do domofonu, klatki schodowej, bramki wejściowej,
 • wyposażenie lokalu, np. sprzęt AGD, meble łazienkowe i kuchenne

Co zawiera dokument?

Protokół ten musi zawierać kilka niezbędnych elementów:

 • Datę i miejsce sporządzenia 
  Na protokole powinna widnieć informacja o dacie, a także miejscu sporządzenia protokołu. Data jest istotna, gdyż zawiera nieprzekraczany termin naprawy wszelkich usterek powstałych z winy dewelopera lub poprzedniego właściciela. Pamiętaj, że naprawie podlegają wyłącznie te wady i usterki, które podano w protokole;
 • Dane nieruchomości, dane lokalu
  W protokole powinniśmy zawrzeć adres mieszkania i jego przynależności, m.in. informacje o komórkach lokatorskich, piwnicy, garażu i innych. Ważne jest również podanie numeru księgi wieczystej, jeśli taka została założona;
 • Dane stron zakupu
  Chodzi o podstawowe dane osobowe nabywcy mieszkania, dewelopera lub jego przedstawiciela lub poprzedniego właściciela nieruchomości;
 • Spis usterek i wad 
  Dopiero teraz można mówić o głównej funkcji sporządzenia protokołu - spisaniu wszelkich wad i usterek. Chodzi o opis stanu technicznego nieruchomości, zauważone wady i usterki, które muszą zostać naprawione przez dewelopera pub poprzedniego właściciela;
 • Informacja o przekazaniu kluczy
  Odbiór mieszkania to nie to samo co przekazanie kluczy do nieruchomości. Jeżeli jednak podczas odbioru te klucze zostają przekazane, należy to uwzględnić w protokole odbioru;
 • Podpisy
  Równie ważne są podpisy obu stron umowy. Protokół bez udokumentowania odbioru można zaskarżyć lub unieważnić;
 • Adnotacja o uznaniu usterek
  Nie wystarczy, że nowy właściciel wypisze usterki i wady. Deweloper lub poprzedni właściciel muszą dodatkowo podpisać się w protokole pod informacją dotyczącą uznania usterek wskazanych przez nabywcę podczas odbioru.

Protokół sporządzony zgodnie z wskazówkami stanowi podstawę do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Po co spisywać protokół zbiorczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy tak na prawdę chroni obie strony transakcji - kupującego i sprzedającego. Sprzedający zyskuje pewność, że po zawarciu umowy, kupujący nieuczciwie nie będzie domagał się roszczeń za szkody, które są niezgodnie ze stanem faktycznym. Kupujący natomiast zyska zabezpieczenie interesów, na wypadek, gdyby poprzedni właściciel nie wywiązał się ze złożonego zobowiązania. Poza tym protokół pozwala rozliczyć się za media i czynsz. 

Protokół zdawczo-odbiorczy - wzór dokumentu

...wpisz: miejscowość, data sporządzenia protokołu...

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

CZĘŚĆ A: DANE PODSTAWOWE
1.1. Dane sprzedającego:
Wpisz: imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu
1.2. Dane kupującego:
Wpisz: imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer telefonu
1.3. Dane inwestycji:
Wpisz: dane nieruchomości - nazwa inwestycji, adres, numer księgi wieczystej (jeśli została założona), numer umowy kupna/sprzedaży, numer umowy przedwstępnej
Protokół został sporządzony w obecności:
Podpis przejmującego:
Podpis przekazującego:
CZĘŚĆ B: USTERKI, WADY, USTERKI, NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM, STNDARD WYKOŃCZENIA LUB Z UMOWĄ

Przejmujący zgłasza uwagi dotyczące przedmiotu odbioru wskazanego w Części A. W szczególności przejmujący zgłasza wady/usterki oraz niezgodności z projektem i standardem wykończenia:
Wypisz wszystkie zauważone wady i usterki:
- Uwagi dotyczące instalacji elektrycznej, gazowej, sanitarnej, wodociągowej i innej, 
- Uwagi dotyczące wentylacji, 
- Inne uwagi
W przypadku, gdy przejmujący nie zgłasza żadnych usterek, należy wpisać: 
"Przejmujący nie zgłasza żadnych wad, usterek, niezgodności z projektem, standardem lub z umową". 
 

Przekazujący zobowiązuje się do usunięcia powyższych wad/usterek w terminie do 30/ dni od dnia, w którym sporządzono protokół.

Podpisy końcowe:

Podpis przejmującego i podpis przekazującego:

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.