News

Śląskie uruchamia projekt wspierający program Czyste Powietrze

Monika Byś
2022-02-23
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 30, średnia ocen: 5
projekt wspierający program Czyste Powietrze

Samorząd województwa śląskiego uruchamia projekt wspierający program Czyste Powietrze. Pomysł nosi nazwę "Śląskie. Przywracamy Błękit" i zakłada takie działania jak chociażby szkolenie i utrzymanie eko-doradców wspierających gminy we wdrażaniu rządowego programu pilotażowego Czyste Powietrze.

  • We wtorek przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz NFOŚiGW podpisali w Katowicach umowę o dofinansowanie projektu "Śląsk. Przywracamy Błękit".
  • Projekt "Śląsk. Przywracamy Błękit" angażuje 80 partnerów z lokalnych samorządów na 167 gmin w regionie ogółem.
  • Jak wynika z informacji urzędu marszałkowskiego, całkowita wartość projektu "Śląskie. Przywracamy Błękit" to ok. 76 mln zł.

"Śląskie. Przywracamy Błękit", czyli projekt wspierający program Czyste Powietrze

Cele projektu to również wsparcie gmin w zakresie wdrażania uchwały antysmogowej województwa śląskiego w zakresie chociażby kontroli palenisk, uporządkowanie informacji nt. Programu Ochrony Powietrza oraz działania demonstracyjne, czyli poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i poprawa bioróżnorodności na terenach pogórniczych.

Czy wiesz, że...

W Raportach o Terenie OnGeo możesz sprawdzić jakość powietrza w Twojej okolicy?

Generując Raport o Terenie dotyczący jakości powietrza dowiesz się jakie jest średnioroczne zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi zarówno dla Twojej działki, jak i okolicy w promieniu 5 km od granic wskazanej nieruchomości. Niniejsze dane przedstawiono za pomocą czytelnej mapy z podziałem na 7-stopniową barwną skalę zanieczyszczeń. Dodatkowo otrzymasz statystyki w formie tabelarycznej z uwzględnieniem norm jakości powietrza dla pyłów średnich PM10 oraz drobnych - PM2,5.

Dowiedz się więcej z artykułu → Mapa jakości powietrza gdzie sprawdzić?

Pobierz przykładowy Raport o działce → TUTAJ

Polecamy wpis: Śląsk liderem rankingu programu Czyste powietrze w III kwartale 2021 r.

We wtorek przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali w Katowicach umowę o dofinansowanie projektu.

Natomiast marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski wyraził na towarzyszącym umowie briefingu przekonanie, że projekt "Śląskie. Przywracamy Błękit" przeciera szlaki, angażując 80 partnerów z lokalnych samorządów - na 167 gmin w regionie ogółem.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski 

Ten projekt pokazuje zmianę, która dokonuje się w naszym regionie i zmianę kluczową dla regionów transformacji. Śląsk bardzo walczy, aby być na topie zmian, jeśli chodzi o czystość powietrza.

Chełstowski wskazał, że kluczem do skutecznej realizacji takich programów, jak rządowe Czyste Powietrze jest przede wszystkim sukces w samorządach.

Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski podkreślił, że projekt "Śląskie. Przywracamy Błękit" jest komplementarny z Czystym Powietrzem. Wiceprezes wyraził nadzieję, że projekt woj. śląskiego przyczyni się do zwiększenia liczby wniosków składanych w rządowym programie.

Polecamy wpis: Dofinansowanie do wymiany pieca - program „Czyste Powietrze”

Śląsk liderem ranking Czyste Powietrze w Polsce

Mirowski wskazał, że do tej pory w programie Czyste Powietrze złożono 395 tys. wniosków, z czego w woj. śląskim 66,5 tys.

Wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski

To potężna liczba wniosków. Woj. śląskie jest w tym obszarze liderem, także patrząc na współpracę z samorządami. Samorządy są ważnym elementem, zarówno w projekcie, o którym dzisiaj mówimy, jak i w programie Czyste Powietrze. I w tym dzisiejszym projekcie Life samorządy wraz z eko-doradcami, którzy będą szkoleni w ramach tego projektu i docierali do przyszłych beneficjentów, będą miały kolosalne znaczenie. Te wszystkie działania są komplementarne: projekt woj. śląskiego będzie katalizatorem działań w terenie, powodując kolejne działania, a przez to zwiększając skuteczność założonych celów.

Członkini zarządu woj. śląskiego Izabela Domogała stwierdziła, że projekt "Śląskie. Przywracamy Błękit" jest największym projektem LIFE pod względem liczby partnerów w Europie.

Izabela Domogała

Będzie on swoim zasięgiem obejmował nie tylko wszystkie gminy w woj. śląskim, ale również jego efekty będą oddziaływały na regiony sąsiednie, w tym transgraniczne. Eko-doradcy, wysokie kompetencje, wsparcie w zakresie wdrażania uchwały smogowej woj. śląskiego, kontrole palenisk, co dla samorządów jest bardzo trudne, uporządkowanie przekazu informacji dotyczących Programu Ochrony Powietrza Woj. Śląskiego i uchwały antysmogowej. To są również działania demonstracyjne, a więc będziemy zmieniać pięć budynków użyteczności na terenie woj. śląskiego w budynki zeroemisyjne. To również poprawianie bioróżnorodności na terenach pogórniczych.

Jak wynika z informacji urzędu marszałkowskiego, całkowita wartość projektu "Śląskie. Przywracamy Błękit" to ok. 76 mln zł, w tym ok. 45,6 mln zł z Programu LIFE (60 %) oraz 25,9 mln zł z NFOŚiGW. (35 %) Łączny wkład własny wszystkich partnerów wynosi ok. 3,8 mln zł (5 %), natomiast wkład własny samorządu woj. śląskiego to ok. 1,9 mln zł.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.