News

Czy będą kontrole w programie Czyste Powietrze?

Monika Byś
2022-02-01
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 27, średnia ocen: 5
kontrole w programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to przede wszystkim jeden z najpopularniejszych programów dotacyjnych w Polsce, w ramach którego beneficjenci mogą uzyskać dotację do wymiany nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizacji. Dotychczas w programie wpłynęło 380 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 6,5 mld zł. W dzisiejszym newsie odpowiemy na pytanie, czy NFOŚiGW i WFOŚiGW planują kontrole w programie Czyste Powietrze. 

  • Zgodnie z regulaminem programu priorytetowego Czyste Powietrze, NFOŚiGW i WFOŚiGW mogą przeprowadzać kontrole przedsięwzięć realizowanych w ramach programu.
  • Instytucje mogą je zrealizować w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie trwałości, tj. 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.
  • Weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków w ramach programu odbywa się na etapie weryfikacji złożonego wniosku o płatność za zrealizowaną część lub całość przedsięwzięcia.

Program Czyste Powietrze

Według danych na 21 stycznia 2022 roku, w programie Czyste Powietrze wypłacono już środki w wysokości 2,36 mld zł. Beneficjenci będący właścicielami domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację w wysokości do 30, 37 lub 69 tys. zł. Osoby, które otrzymały wsparcie w ramach programu zastanawiają się, czy NFOŚiGW i WFOŚiGW planują kontrole w programie Czyste Powietrze. Kontrole te miałyby dotyczyć przede wszystkim wydatkowania środków. Redaktorzy portalu GLOBEnergia.pl poprosili o wyjaśnienie tej kwestii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A oto odpowiedź.

Polecamy wpis: Program Czyste Powietrze – popraw efektywność energetyczną domu

Kontrole w programie Czyste Powietrze

Sławomir Kmiecik z biura prasowego NFOŚiGW wyjaśnia, że zgodnie z regulaminem programu priorytetowego Czyste Powietrze, Narodowy Fundusz oraz poszczególne WFOŚiGW mogą przeprowadzać kontrole przedsięwzięć realizowanych w ramach programu od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Tu NFOŚiGW wskazuje, że może je zrealizować w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie trwałości. Czyli 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Kontrole mogą być przeprowadzane przez wyżej wymienione instytucje samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne. - wskazuje Kmiecik.

Dodaje, że NFOŚiGW lub WFOŚIGW albo podmioty zewnętrzne przez nie wyznaczone mają prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji, w tym miejsca realizacji przedsięwzięcia. Beneficjent zobowiązany jest udostępnić dokumenty związane z dotacją oraz budynek.

Polecamy wpis: Nowe narzędzie w programie Czyste Powietrze dla ekspertów

Kiedy przebiega weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków?

Kmiecik wyjaśnia, że weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków w ramach programu Czyste Powietrze odbywa się na etapie weryfikacji złożonego wniosku o płatność za zrealizowaną część lub całość przedsięwzięcia. Do wniosku o płatność beneficjent dołącza załączniki niezbędne do potwierdzenia wykonania przedsięwzięcia zgodnie z umową. W tym m.in. kopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki, ponieważ na podstawie przedstawionych dokumentów, WFOŚIGW weryfikuje realizację przedsięwzięcia zgodnie z:

  • zawartą umową,
  • spełnienie wymagań technicznych,
  • pozostałych warunków wynikających z programu.

Możliwa jest również kontrola sposobu wykorzystania otrzymanej dotacji w ramach kontroli przedsięwzięcia.

Polecamy wpis: Wzrost poziomu dofinansowania dla najuboższych w programie Czyste Powietrze

Ile kontroli zrealizował NFOŚiGW?

Według danych przekazanych przez WFOŚiGW (stan na listopad 2021 roku) zostało przeprowadzonych około 11500 kontroli. Ponad 97 % przeprowadzonych kontroli dotyczyło kontroli realizacji przedsięwzięcia przed wypłatą środków dotacji.

W ponad 90 % przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wypowiedzeniem umowy lub koniecznością zwrotu części dotacji. - informuje NFOŚiGW.

Oznacza to, że w kilku procentach nieprawidłowości pojawiały się, co oznacza, że kontrole takie są wskazane. Przed wzięciem udziału w programie dotacyjnym warto zaznajomić się dokładnie z regulaminem przyznawania środków. 

Źródło: GLOBEnergia.pl, NFOŚiGW

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.