Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
3.8 (76%) 10 votes

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jakie są oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego? Jakie znajdziemy w mpzp oznaczenia literowe?

Na powyższe pytania i wiele innych postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Plan miejscowy zawsze ma formę aktu prawnego (uchwały rady gminy) i w związku z tym jest podzielony na odpowiednie jednostki redakcyjne:

  • paragraf: §1, §2, §3…,
  • ustęp: 1., 2., 3…,
  • litera: a), b), c)…,
  • tiret: – (myślnik).

Tekst uchwały miejscowego planu złożony jest z dwóch części:

  • ustaleń ogólnych, odnoszących się do całego obszaru, który obejmuje plan,
  • ustaleń szczegółowych, w których znajdziemy informacje jakie jest przeznaczenie terenu określonego na rysunku planu oraz w jaki sposób można go zagospodarować.

Do uchwały w sprawie planu miejscowego zawsze jest dołączony załącznik graficzny: Rysunek planu. Jest to mapa, która umożliwia przypisanie poszczególnych zawartych w uchwale przepisów do konkretnych miejsc w przestrzeni.

Rysunek planu jest obecnie opracowany na bazie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, najczęściej w skali 1:1 000 lub 1:2 000, dla terenów rolnych i leśnych jest to najczęściej mapa w skali 1: 5 000. Taka skala mapy powinna umożliwić precyzyjne odczytanie jego ustaleń dla konkretnej nieruchomości. Wciąż jednak można spotkać plany miejscowe uchwalane w latach 1995-2003, kiedy dopuszczalne było stosowanie skal map bardziej ogólnych i map topograficznych. Częścią składową rysunku planu legenda mpzp.

Symbolika i oznaczenia graficzne na rysunku planu

Wśród najistotniejszych oznaczeń graficznych, które występują na rysunku planu należy wymienić:

  • granicę planu,
  • tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych sposobach zagospodarowania,
  • linie zabudowy.

Tereny oddzielane są na rysunku ciągłą linią i każdy z nich powinien posiadać symbol cyfrowo-literowy. Przeważnie, choć nie zawsze, dla uczytelnienia rysunku stosowane są kolorowe wypełnienia terenów.

Symbole terenów służą powiązaniu rysunku z tekstem uchwały. Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – na przykładzie: według rysunku planu, działka znajduje się w terenie „MN1”. Uchwała w odpowiednim paragrafie określa dla terenu MN1 przeznaczenie „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Ważne jest jednak, aby przeczytać wszystkie pozostałe przepisy uchwały dotyczące tego terenu, a także przepisy ogólne, które obowiązują w obszarze całego planu, ponieważ mogą one zawierać istotne ograniczenia, na przykład maksymalną wysokość zabudowy, kształt dachu itd.

Każdy teren posiada swój unikalny numer, dzięki czemu możemy go odnaleźć w treści uchwały mpzp. Dodatkowo w miejscowych planach, możemy spotkać sytuacje, gdzie występuje funkcja główna oraz dopuszczenie zabudowy innej funkcji terenu, np.: MN/U – przeznaczenie pod tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Należy mieć na uwadze, iż szczegółów dotyczących danego symbolu na rysunku zawsze doszukiwać się w legendzie mpzp oraz w treści uchwały.

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Poniżej przedstawiamy tabele, opracowaną na podstawie rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zestawieniu Przedstawione zostały stosowane na rysunkach mpzp oznaczenia dotyczące przeznaczenia terenów. Miejscowy plan zawiera oprócz mapy również nieodłączny element, tj. legenda mpzp, gdzie znajdziemy m.in. informacje jakie jest przeznaczenie działki.  Tabela ma charakter orientacyjny ponieważ urbanista może w dowolny sposób nazwać oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenia graficzne stosowane na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przeznaczenie terenu

oznaczenie literowe

kolor oznaczenia

symbol

Tereny zabudowy mieszkaniowej  

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

MN

jasnobrązowy

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

MW

ciemnobrązowy

Tereny zabudowy usługowej

Zabudowa usługowa

U

czerwony

Tereny sportu i rekreacji

US

kreskowanie zielono – czerwone

Obiekty handlowe o pow. ponad 2000 m2

UC

kreskowanie

czerwono-

ciemnoszare

Tereny rolnicze

Tereny rolnicze

R

żółty

Tereny obsługi produkcji rolnej

RU

kreskowanie

żółto-czerwone

Tereny zabudowy zagrodowej

RM

kreskowanie

żółto-jasnobrązowe

Tereny techniczno-produkcyjne

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

P

fioletowy

Obszary i tereny górnicze

PG

Tereny zielone i wodne

Tereny zielone objęte ochroną przyrody

ZN

ciemnozielony

Lasy

ZL

Tereny zieleni urządzonej: parki, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym i  zabytkom

ZP

zielony

Tereny ogrodów działkowych

ZD

Cmentarze

ZC

Obszary zagrożone powodzią

ZZ

pasy jasnozielone

na tle odpowiednim

do przeznaczenia

Tereny wód powierzchniowych morskich

WM

jasnoniebieski

Tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, kanały)

WS

Tereny komunikacji

Tereny dróg publicznych

KD

biały

Tereny dróg wewnętrznych

KDW

jasnoszary

Tereny komunikacji wodnej (szlaki wodne)

KW

ciemnoniebieski

Tereny infrastruktury technicznej

Elektroenergetyka E ciemnoszary
Gazownictwo G
Wodociągi W
Kanalizacja K
Telekomunikacja T
Gospodarowanie odpadami O
Ciepłownictwo C

tab. oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Portal z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Jeżeli zastanawiasz się jak znaleźć informacje o obowiązującym planie, to zapraszamy do skorzystania z serwisu Geoportal OnGeo.pl. Jak i gdzie możesz znaleźć miejscowe plany zagospodarowania – opisaliśmy dokładnie w artykule JAK SPRAWDZIĆ PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI.

W OnGeo.pl możesz bardzo szybo pobrać zestaw informacji o dowolnym terenie, w tym m.in.  o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na wybranej działce lub większym obszarze. Skorzystaj z wyszukiwarki działek i adresów, w celu odnalezienia interesującego Cię obszaru.

Poniżej prezentujemy filmik instruktażowy, jak skorzystać z Geoportalu OnGeo.pl. Wynikiem jaki otrzymasz jest tzw. Raport o terenie, przykładowy raport zawierający komplet możliwych do uzyskania informacji możesz pobrać klikając -> w link.

Przeczytaj inne wpisy, w których poruszyliśmy tematykę związaną z miejscowymi planami oraz pozwoleniami na budowę, wejdź na Blog OnGeo.pl. Następnie skorzystaj z dostępnych narzędzi Geoportalu OnGeo.pl i zdobądź bardzo ważne informacje o wybranym obszarze.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, Zabudowa usługowa, Tereny rolnicze, Tereny zieleni urządzonej, mpzp oznaczenia.


Related Posts

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl3.6 (71.11%) 9 votes OnGeo.pl oferuje usługę dostępu do informacji o terenie dla dowolnego obszaru w Polsce- Raport o Terenie. Każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem informacji o wybranej nieruchomości może w parę minut pobrać zestaw […]

Plan zagospodarowania przestrzennego – dlaczego warto sprawdzić

Plan zagospodarowania przestrzennego – dlaczego warto sprawdzić

Plan zagospodarowania przestrzennego – dlaczego warto sprawdzić4.8 (96.67%) 6 votes Plan zagospodarowania przestrzennego jest jednym z podstawowych dokumentów decydujących o możliwościach inwestycyjnych działki. Bardzo często uchwalony na działce Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) decyduje o wzroście lub spadku jej wartości. Wartość działki może wzrosnąć, jeżeli […]9 thoughts on “Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *