News

Ochrona zabytków vs. prawo własności - orzeczenie TK

Monika Byś
2023-05-12
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Ochrona zabytków vs. prawo własności

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wprowadzanie nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków bez zapewnienia jej właścicielowi gwarancji ochrony prawnej jest niekonstytucyjne. Chodzi o ograniczenie prawa własności nieruchomości wpisanej do gminnej ewidencji zabytków. 

  • Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wprowadzanie nieruchomości do gminnej ewidencji zabytków bez zapewnienia jej właścicielowi gwarancji ochrony prawnej jest niekonstytucyjne.
  • Sędzia Trybunału wskazał, że ochrona zabytków jest ważna, ale nie może przeważać nad prawem własności, które nie powinno być nadmiernie ograniczane.
  • Przepis ustawy o ochronie zabytków, który wymaga od właścicieli takich nieruchomości uzgadniania decyzji lokalizacyjnych, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i rozbiórkę czy też zatwierdzenia projektu budowlanego, jest sprzeczny z konstytucją.
  • Orzeczenie będzie miało skutki dla właścicieli nieruchomości, którzy dowiedzą się, że ich nieruchomość ma zostać wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Ujmowanie nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków bez zapewnienia jej właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia jest niekonstytucyjne - tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. 

Sędzia Trybunału wskazał, że ochrona zabytków jest ważna, ale nie może przeważać nad prawem własności, które nie powinno być nadmiernie ograniczane. Przepis ustawy o ochronie zabytków, który wymaga od właścicieli takich nieruchomości uzgadniania decyzji lokalizacyjnych, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i rozbiórkę czy też zatwierdzenia projektu budowlanego, jest sprzeczny z konstytucją. 

Pytanie w sprawie przepisu skierował do TK Naczelny Sąd Administracyjny, a orzeczenie będzie miało skutki dla właścicieli nieruchomości, którzy dowiedzą się, że ich nieruchomość ma zostać wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

ocenił sędzia TK

W tym sensie więc sytuacja właściciela ulega polepszeniu, że przynajmniej dowiaduje się zawczasu, że jego nieruchomość ma zostać wpisana do gminnej ewidencji zabytków

Źródło: PAP

Sprawdź czy nieruchomość odjęta jest ochroną zabytków w OnGeo.pl

W Raportach o Terenie OnGeo.pl możesz w prosty sposób sprawdzić, czy nieruchomość, którą zamierzasz kupić nie jest objęta ochroną zabytków.

Oprócz przedstawionych danych na mapie, otrzymasz czytelny, szczegółowy opis w formie tabelarycznej, w której znajdziesz:

  • rodzaj i nazwę zabytku,
  • okres powstania,
  • odległość w linii prostej od nieruchomości zabytkowej,
  • link do dokumentacji zabytku.

Dzięki Raportom o Terenie masz pewność, że podejmujesz dobrą i przemyślaną decyzję.

Zdiagnozuj sam swoją działkę i ciesz się oszczędzonym czasem.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.