News

Od kwietnia nowe odległości między budynkami

Monika Byś
2024-02-27
~3 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
nowe odległości między budynkami

Od 1. kwietnia 2024 roku będą obowiązywać m.in. nowe odległości między budynkami i minimalna powierzchnia lokalu użytkowego. Zmiana przepisów spowodowana jest nowelizacją rozporządzenia ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Sprawdź, co się zmienia. 

1. kwietnia 2024 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizacja rozporządzenia jest próbą walki ze zjawiskiem tzw. “patodeweloperki”, czyli szkodliwymi praktykami dotyczącymi kształtowania zabudowy mieszkaniowej i nie tylko. 

W ramach nowego rozporządzenia uregulowano m.in. kwestię odległości budynków od granicy działek, minimalnej wielkości lokali użytkowych oraz sposób zagospodarowania publicznie dostępnych placów. 

Przypomnijmy rozwiązania, jakie proponuje nowe rozporządzanie [LINK DO ROZPORZĄDZENIA]. 

Większe odległości między blokami na sąsiednich działkach

Minimalna odległość budynków od granicy działki zostanie zwiększona, co zapewni mieszkańcom większą prywatność i komfort. Zgodnie z nowymi przepisami, minimalna odległość budynku mieszkalnego wielorodzinnego powyżej 4 kondygnacji nadziemnych od granicy działki będzie wynosić co najmniej 5 metrów. Dotychczas odległość ta wynosiła 4 metry.

Zwiększenie wymaganej odległości pomiędzy budynkami
Większe odległości między blokami na sąsiednich działkach, źródło: MRIT

Nowe warunki dla budynków produkcyjnych i magazynowych

Nowe przepisy mają na celu zmniejszenie wpływu uciążliwych obiektów na codzienne życie mieszkańców. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, minimalna odległość pomiędzy ścianami nowego budynku produkcyjnego lub magazynowego (o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 mkw.), a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego lub mieszkań zbiorowych będzie wynosić 30 metrów.

30 metrów od budynków mieszkalnych dla zabudowy przemysłowej i magazynowej, źródło: MRIT
30 metrów od budynków mieszkalnych dla zabudowy przemysłowej i magazynowej, źródło: MRIT

Minimalna powierzchnia lokalu mieszkalnego

Doczekamy się w końcu ograniczenia powstawania tzw. mikroapartamentów, czyli malutkich kawalarek o powierzchni nawet 12 metrów kwadratowych. Po zmianach minimalna powierzchnia lokalu użytkowego wyniesie 25 metrów kwadratowych

Nowe warunki będą miały zastosowanie jedynie do budynków, dla których przed 1 stycznia 2024 roku nie wydano pozwolenia na budowę lub nie zgłoszono budowy, przy czym organ administracji architektoniczno-budowlanej nie zgłosił sprzeciwu lub wydano zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa Prawa budowlanego.

Lepsze planowanie miejsc postojowych

Rozporządzenie narzuca ograniczenia dotyczące miejsc postojowych przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Dotychczasowe przepisy nie nakładały żadnych ograniczeń co do lokalizacji tych miejsc pod oknami budynków. W efekcie często dochodziło do sytuacji, gdzie nowo tworzone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdowały się tuż pod ścianami budynku, nie podlegając żadnym ograniczeniom. 

Zgodnie z nowymi przepisami, liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, które nie będą podlegać wymaganiom dotyczącym zachowania odległości od okien budynku, określonym w § 19 rozporządzenia, nie może przekroczyć 6% ogólnej liczby stanowisk postojowych.

Przyjazne place zabaw i miejsca do rekreacji

Deweloperzy będą mieli obowiązek budowy atrakcyjnych placów zabaw oraz miejsc rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Wprowadzenie wytycznych co do wielkości placów zabaw, źródło: MRIT
Wprowadzenie wytycznych co do wielkości placów zabaw, źródło: MRIT

Walka z „betonozą”

Zdecydowano się na ustalenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na terenach publicznych placów. 

  • W przypadku działki budowlanej przeznaczonej pod publicznie dostępny plac o powierzchni powyżej 1000 m2, co najmniej 20% powierzchni tego placu powinno stanowić teren biologicznie czynny. Pamiętaj, że gmina może wyznaczyć wyższy procent powierzchni biologicznie czynnej w MPZP;
  • W przypadku, gdy na działce sąsiadującej z publicznie dostępnym placem wzniesiono budynek, nie będzie konieczne stosowanie wymagań w zakresie odległości budynku od granicy działki.
Wymóg zachowania minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej dla rynków i placów,  źródło: MRIT
Wymóg zachowania minimum 20% powierzchni biologicznie czynnej dla rynków i placów,  źródło: MRIT
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.