News

Tauron proponuje nowe dofinansowanie do wymiany ogrzewania. Sprawdź!

Monika Byś
2022-02-16
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 27, średnia ocen: 5
nowe dofinansowanie do wymiany ogrzewania

Tauron proponuje nowe dofinansowanie do wymiany ogrzewania. Na stronie Internetowej Tauron pojawiła się informacja o dotacji pod nazwą “Ogrzej się z TAURONEM”. Jak możemy przeczytać na stronie sprzedawcy energii, dotacja może wynieść do 4 200 zł i dotyczy wymiany ogrzewania na bardziej efektywne źródło ciepła. Pojawienie się informacji o dotacjach wzbudziło podejrzenia, czy nie jest to zakamuflowana promocja, która ma przypominać dotację, żeby zwabić potencjalnych klientów.

  • Dotacja proponowana przez Tauron może być łączona z innymi dotacjami, a także nie powinna być opodatkowana.
  • Dotacja wynosi 4 200 zł, a kryterium określającym jej wysokość jest rok budowy domu.
  • Koszty dofinansowania ponoszą wszyscy konsumenci energii elektrycznej.

Co łączy dotacje Tauron z ustawą o efektywności energetycznej?

Chcąc przeanalizować informacje dotyczące dotacji reklamowanej przez Tauron należy przybliżyć treść ustawy o efektywności energetycznej, która wprowadza np. pojęcie jakim są białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny - oszczędność energii. Z treści ustawy wynikają zobowiązania nałożone na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej, ciepła sieciowego lub paliw gazowych, czyli spółki takie jak m.in. Tauron, Energa, Enea, PGE oraz PGNiG. Obowiązki nałożone na wymienione spółki realizuje się przez:

  • przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, lub
  • programu bezzwrotnych dofinansowań w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, lub
  • uzyskanie/zakupienia białych certyfikatów, które przedstawią do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak to się przekłada na sprzedawców energii?

Okazuje się, że sprzedawcy energii i paliw muszą albo zapłacić za białe certyfikaty, albo wprowadzić system dofinansowań. Wspomniana ustawa funkcjonuje w takim kształcie dopiero od roku, a kilka ważnych zmian wprowadzono w ostatniej nowelizacji. Jedna ze zmian dotyczyła tego, że do grona przedsiębiorstw, których dotyczy ten obowiązek włączono spółki sprzedające również paliwa ciekłe, czyli np. ORLEN.

Drugą ważną zmianą jest to, że spółki mogą spełnić obowiązki wynikające z ustawy na kilka sposobów. Spółki sprzedające energię elektryczną oraz paliwa ciekłe i gazowe mają zatem wybór jak wywiązać się z obowiązku nałożonego na nie ustawą. Po pierwsze, mogą zrealizować przedsięwzięcie poprawiające efektywność energetyczną. Jednak ten sposób jest trudny do zrealizowania i spółki rzadko się na niego decydują. Spółki mają więc do dyspozycji dwa pozostałe rozwiązania. Jednym z nich jest zakup wspomnianych już wcześniej białych certyfikatów. Realia są jednak takie, że tych certyfikatów jest za mało w stosunku do zapotrzebowania. Na rynku jest więcej podmiotów chętnych na te certyfikaty niż samych certyfikatów. W związku z tym możliwości spółek ograniczają się do uiszczenia opłaty zastępczej, czyli “kary”, za to, że nie wypełniły obowiązku lub wyjścia awaryjnego, jakim jest udzielanie dotacji.

Wyjście awaryjne sprzedawców energii

Trzecią, bardzo ciekawą furtką pozwalającą na uniknięcie opłaty zastępczej jest możliwość realizacji przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną u innego podmiotu (np. u osoby prywatnej). Pozwala to na doliczenie działania na rzecz poprawienia efektywności energetycznej na konto spółki sprzedającej energię. Model tych dotacji jest następujący. Firmy sprzedające energię, takie jak np. Tauron dają dotację klientowi końcowemu, a sobie przypisują poprawę efektywności energetycznej, co sprawia, że nie muszą kupować białych certyfikatów, ani płacić opłaty zastępczej.

Tauron proponuje nowe dofinansowanie do wymiany ogrzewania

Dotacja Tauron jest jak najbardziej prawdziwa. Warto podkreślić również, że może być łączona z innymi dotacjami, a także nie powinna być opodatkowana. Dotacja wynosi 4 200 zł, ale taka wysokość dofinansowanie nie jest dostępna dla wszystkich. 

Polecamy wpis: Program Moje Ciepło nie będzie uzależniony od dochodu!

Kto otrzyma najwyższą dotację?

Kryterium określającym jaka jest wysokość dotacji jest rok budowy domu. Najwyższe dofinansowanie przysługuje najstarszym budynkom i spada dla budynków najnowszych. Wysokość dotacji w zależności od wieku budynku można porównać na stronie internetowej Taurona.

Tauron proponuje nowe dofinansowanie do wymiany ogrzewania
Tauron proponuje nowe dofinansowanie do wymiany ogrzewania

Inne spółki, które również wprowadzą podobne dotacje, będą prawdopodobnie udzielały dotacji w podobnym modelu. W związku z tym, że pozostałe spółki również nie mają zbyt dużego pola manewru w kwestii spełnienia obowiązków wynikających z ustawy, dlatego możemy spodziewać się, że więcej spółek pójdzie w ślady Taurona.

Nowe dofinansowanie do wymiany ogrzewania. Kto za to płaci?

Koszty dotacji ponoszą wszyscy konsumenci energii elektrycznej. Obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej jest przerzucany na koszty energii elektrycznej i paliw. Do tej pory, opłaty zastępcze, które płaciły spółki, trafiały na konto NFOŚiGW. To właśnie fundusz tworzył projekty finansowane ze środków krajowych. Do programów finansowanych w ten sposób należała np. pierwsza edycja programu Mój Prąd. Na ten moment to firmy objęte obowiązkami wynikającymi z ustawy o efektywności energetycznej mogą same tworzyć dotacje zamiast NFOŚiGW.

Polecamy wpis: Będzie nowa edycja programu Mój Prąd 4.0!

Źródło: Tauron, GLOBEnergia

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.