News

Mieszkańcy mówią nie dla budowy na terenach rekreacyjnych w Bielsku-Białej

Monika Byś
2022-09-12
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-10-24
Głosów: 21, średnia ocen: 5
działki-rekreacyjne-bielsko

Krakowska spółka deweloperska wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę osiedla na Sarnim Stoku. Inwestor chce zająć prawie 3 ha terenów rekreacyjnych pod budownictwo mieszkaniowe i hotele. Planuje się budowę dwunastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dziesięć budynków hotelowych, jak również budowę miejsc parkingowych na ponad 1800 pojazdów. Mieszkańcy mówią NIE dla budowy na terenach rekreacyjnych pod Bielskiem. Przeciwko planom inwestora zawiązała się koalicja organizacji pozarządowych, która chce doprowadzić do zablokowania budowy w sąsiedzie zespołu krajobrazowo-przyrodniczego.

  • Grunt należy do Sobiesława Zasady - przedsiębiorcy, inwestora, ekonomisty, a także byłego kierowcy rajdowego. Inwestor planuje trwale zagospodarować teren o łącznej powierzchni ok. 2,9 ha.
  • Bielscy urzędnicy wydali decyzję środowiskową bez konieczności przeprowadzenia przez inwestora oceny oddziaływania na środowisko. W toku postępowania administracyjnego o przygotowanie takiego raportu wnioskował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.
  • Na działkach od strony północnej sąsiadujących z zespołem krajobrazowo-przyrodniczym „Sarni Stok” zbudowanych ma zostać łącznie dwanaście budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dziesięciu hotelowych. Każdy z nich będzie miał od czterech do ośmiu kondygnacji. Planuje się budowę ok. 1800 miejsc postojowych. 

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę spółki Art City Eko-Park wpłynął do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w sierpniu. Jak dowiedział się portal Bielsko Biała, jego zakres jest bliźniaczy z wydaną decyzją środowiskową. Inwestor planuje trwale zagospodarować teren o łącznej powierzchni ok. 2,9 ha. Grunt należy do Sobiesława Zasady - przedsiębiorcy, inwestora, ekonomisty, a także byłego kierowcy rajdowego. 

Zobacz lokalizację inwestycji:

Bielscy urzędnicy wydali zielone światło dla inwestycji

Przede wszystkim bielscy urzędnicy wydali decyzję środowiskową bez konieczności przeprowadzenia przez inwestora oceny oddziaływania na środowisko. W toku postępowania administracyjnego o przygotowanie takiego raportu wnioskował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

mówi Łukasz Zych, rzecznik prasowy RDOŚ

W postanowieniu z 31 grudnia 2021 roku wyraziliśmy opinię, że w przypadku tej inwestycji ocena oddziaływania na środowisko jest konieczna. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Prezydent Bielska-Białej opinię RDOŚ zignorował i w maju wydał decyzję środowiskową na podstawie informacji dostarczonych przez inwestora.

mówił Adrian Chochoł prawnik z Fundacji Frank Bold

Prezydent miał prawny obowiązek należycie uzasadnić, dlaczego nie uwzględnił argumentów wyspecjalizowanego organu ochrony środowiska, a tego nie uczynił. Ponadto, tuż przed wydaniem decyzji, inwestor wprowadził w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na tyle istotne zmiany dotyczące lokalizacji garaży, że całe postępowanie wyjaśniające należałoby zacząć od nowa. Mamy tu do czynienia z terenem o dużej wartości przyrodniczej oraz o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej. Trudno zrozumieć, dlaczego prezydent miasta nie kieruje się fundamentalnymi dla prawa ochrony środowiska zasadami prewencji oraz przezorności i wydaje wadliwą decyzję, zamiast przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, która pomogłaby zminimalizować negatywny wpływ inwestycji na przyrodę i ludzi.

Mieszkańcy mówią NIE dla budowy na terenach rekreacyjnych pod Bielskiem

Na działkach od strony północnej sąsiadujących z zespołem krajobrazowo-przyrodniczym „Sarni Stok” zbudowanych ma zostać łącznie dwanaście budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz dziesięciu hotelowych. Każdy z nich będzie miał od czterech do ośmiu kondygnacji. Planuje się budowę ok. 1800 miejsc postojowych. Ile wyniesie łączna powierzchnia użytkowa budynków, a także ile znajdzie się w nich lokali?

mówią urzędnicy w bielskim Ratuszu

Liczba lokali jest w trakcie ustalania, powierzchnia użytkowa również.

O coraz bardziej zaawansowanych planach budowy wiedzą lokalne organizacje ekologiczne, które przez kilku dni debatowały nad sposobem zablokowania planów inwestora. Ostatecznie podjęto decyzję, że Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, przy wsparciu prawnym Fundacji Frank Bold, złoży wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, w którym wnioskuje o stwierdzenie nieważności decyzji środowiskowej wydanej przez Prezydenta Miasta.

"Procesów naturalnych tam zachodzących nie da się kupić i zagospodarować na potrzeby człowieka"

mówi Jacek Zachara ze Stowarzyszenia Olszówka

Teren objęty planowaną budową apartamentów i hoteli ze względu na bezdyskusyjne walory przyrodnicze służy mieszkańcom miasta jako miejsce odpoczynku i rekreacji - obserwacji przyrodniczych czy też spacerów na łonie natury. To też nieformalna otulina zespołu przyrodniczego-krajobrazowego „Sarni Stok”, która pełni rolę bariery ograniczającej negatywny, antropogeniczny wpływ na lasy Sarniego Stoku.

Jak przekonują społecznicy, poważnej wartości przyrodniczej lasów na Sarnim Stoku dowodzi niezależna ekspertyza przyrodnicza z lipca br., opracowana przez pracownice naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Łódzkiej.

twierdzi Urszula Wardyńska, współautorka ekspertyzy

Obszar, na którym zaprojektowana jest zabudowa, ma coś najbardziej cennego - występuje tam naturalna sukcesja lasu, a procesów naturalnych tam zachodzących nie da się kupić czy zaprojektować i wykonać na potrzeby człowieka.

Źródło: bielsko.biala.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.