Porady OnGeo

Jak wykorzystać dane CAD/GIS do kompleksowej analizy dowolnej działki?

Monika Byś
2023-08-22
~5 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
dane cad

Czy wiesz, że wykorzystanie najnowszej technologii GIS/CAD może znacząco zoptymalizować proces kompleksowej analizy nieruchomości? Dzięki narzędziom mapowania danych przestrzennych możesz w dowolny sposób manipulować większą ilością informacji terenowych pochodzących z kilku źródeł a to pozwoli lepiej i szybciej zwizualizować treści, których potrzebujesz do stworzenia własnych projektów. Z myślą o osobach, którym nie wystarczają przetworzone dane przestrzenne, zespół OnGeo.pl przygotował paczkę danych źródłowych CAD/GIS. Zobacz, jak wykorzystać te dane do badania nieruchomości.

 • Dane źródłowe CAD/GIS to dane nieprzetworzone w formatach obsługiwanych przez specjalistyczne oprogramowanie typu CAD oraz GIS
 • Programy typu CAD/GIS mogą znacznie przyspieszyć pracę związane z analizą terenu i planowaniem przestrzeni działki. Dysponując danymi, które można swobodnie podpiąć do programu, możesz manipulować większą ilością informacji terenowych jednocześnie. 
 • Paczka dane źródłowe CAD/GIS przeznaczona jest głównie dla specjalistów z branży projektowej m.in.: architektów, projektantów sieci uzbrojenia terenu, geodetów, planistów, urbanistów

Zgromadzenie danych przestrzennych z różnych źródeł może stanowić wyzwanie w procesach analizy działki. W miarę jak technologie GIS i CAD stają się coraz bardziej powszechne, dostępność informacji terenowych staje się bardziej zróżnicowana niż kiedykolwiek wcześniej. Dane mogą pochodzić m.in. z instytucji publicznych, firm prywatnych, źródeł satelitarnych, czy ręcznie przeprowadzonych pomiarów terenowych. Choć ta różnorodność źródeł przynosi wiele możliwości, to także generuje szereg wyzwań, zwłaszcza, jeśli chodzi o ich spójne gromadzenie, analizę i wykorzystanie w jednym projekcie.

Pozyskane informacje przestrzenne różnią się strukturą, formatem, dokładnością i czasem pozyskania, więc mogą być trudne do połączenia w spójną i uniwersalną bazę. Kwestie, takie jak jednolita projekcja przestrzenna, jakość danych, skalowanie i dokładność pomiarów, mogą stać się przeszkodami na drodze do efektywnej analizy.

Opracowanie jednolitej bazy danych, która “ogarnie” te zróżnicowane dane, staje się zatem kluczowym zagadnieniem. Taka baza danych nie tylko ułatwia pracę nad projektem, ale także pozwala na tworzenie analiz i wizualizacji, co przekłada się na proces decyzji planistycznych i inwestycyjnych. Jednolita baza danych zapewnia również transparentność i spójność informacji. Jest to szczególnie istotne podczas ustalenia zgodności z przepisami prawnymi i regulacjami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego.

Zespół OnGeo.pl ma jednak dobrą wiadomość. W ramach usługi Raportu o terenie, udostępniamy własny zasób danych przestrzennych w postaci surowych danych obsługiwanych przez specjalistyczne oprogramowania typu CAD i GIS. 

Co otrzymasz w ramach tematu Dane źródłowe GIS/CAD?

Wybierając temat "Dane źródłowe GIS/CAD" w Raporcie o terenie otrzymasz dane wektorowe i rastrowe dla wybranych tematów z dostępnej listy. Listę znajdziesz na stronie: https://ongeo.pl/raporty/jak-to-dziala

Po wygenerowaniu danych z Raportu o działce otrzymasz następujące dane w skompresowanym folderze:

 • Grafiki w formacie PNG. Folder zawiera rastry w skali 1:1000, w tym:
  • mapę bazową OnGeo.pl z położeniem nieruchomości,
  • ortofotomapę,
  • mapę uzbrojenia terenu,
  • mapę z konturami klasyfikacyjnymi i użytkami gruntowymi,
  • skan miejscowego planu zagospodarowania terenu (jeśli działka znajduje się na terenie objętym mpzp),
  • wizualizację NMT w postaci cieniowania.
 • Grafiki w formacie TIF. Folder zawiera rastry w skali 1:1000 w tym:
  • numeryczny model terenu NMT,
  • mapę pokrycia terenu NMPT,
  • ekspozycję terenu,
  • mapę z żyznością gleb,
  • raster z nasłonecznieniem terenu,
  • mapę obszarów zagrożonych stagnacją wody,
  • zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i 2,5.
 • Bazę zbiorczą danych w trzech różnych formatach
  • *.DWG i *.DXF (otwiera się w programach cadowskich, np. AutoCAD),
  • GeoPackage (*.gpkg - otwiera się w programach gisowskich np. QGIS).

Dane zostały przygotowane w układzie współrzędnych 1992, kod EPSG 2180.

Jak wykorzystać dane CAD/GIS do kompleksowej analizy dowolnej działki?

Programy typu CAD/GIS mogą znacznie przyspieszyć pracę związane z analizą terenu i planowaniem przestrzeni działki. Dysponując danymi, które można swobodnie podpiąć do programu, możesz manipulować większą ilością informacji terenowych jednocześnie. Możliwość nakładania wielu warstw tematycznych, pozwala na kompleksową ocenę potencjału pojedynczej nieruchomości lub większego obszaru.

Przykładowo otrzymasz możliwość przeprowadzenia analizy zabudowy i zestawienia jej z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Przy okazji ustalisz również, czy teren znajduje się na obszarze zagrożonym osuwiskiem, osiadaniem terenu lub zagrożonym powodzią. 

Dane źródłowe GIS/CAD - dane wektorowe i rastrowe /OnGeo.pl/
Dane źródłowe GIS/CAD - dane wektorowe i rastrowe /OnGeo.pl/

Dane topograficzne pozwolą na dokładne zrozumienie ukształtowania terenu. Architekt może ocenić nachylenie działki, co ma znaczenie przy projektowaniu budynków, dróg wewnętrznych i systemów drenażu. Dane GIS pomogą w określeniu dostępności do podstawowych usług, takich jak woda, kanalizacja, prąd i gaz. To kluczowe informacje przy projektowaniu nowych budynków lub modernizacji istniejących.

Dane przestrzenne w postaci GIS/CAD mogą być wykorzystane do sprawdzenia przepisów lokalnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego, takich jak minimalna wielkość działki, odległość od granic, wysokość budynków itp. 

Ponadto dane źródłowe pozwolą na identyfikację obszarów wrażliwych ekologicznie lub zabytkowych. W ten sposób łatwiej określić negatywny wpływ na środowisko lub dziedzictwo kulturowe. Dzięki kompleksowej analizie, podpinając ukształtowanie terenu i ortofotomapę, łatwiej ustalisz, jak najlepiej rozplanować rozmieszczenie okien i otworów widokowych w budynkach. 

Narzędzia CAD/GIS pozwalają na tworzenie wizualizacji projektu, które pomagają zrozumieć jego kształt i wygląd w kontekście otoczenia.

Jak wygenerować dane źródłowe CAD/GIS?

Skorzystaj z instrukcji generowania Raportu o terenie, którą przedstawiamy poniżej lub zobacz film instruktażowy dostępny na platformie youtube.com pod adresem: https://www.youtube.com/embed/398wEQIIn7A

 • Po pierwsze przejdź na stronę Raportów o terenie OnGeo.pl: https://ongeo.pl/raporty.
 • Wybierz interesującą Cię działkę lub działki wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznacz tematy, który Cię interesują. Pamiętaj, że tylko wybrane tematy znajdą się w paczce danych CAD/GIS.
 • Przejdź na koniec listy dostępnych tematów i zaznacz “Dane źródłowe CAD/GIS”. Jeśli tego nie zaznaczysz, automat wygeneruje wyłącznie Raport o terenie w formacie PDF;
 • Wybierz “Potwierdź” i podsumuj zamówienie.
 • Zapłać za Raport o terenie logując się na swoje konto lub, jeśli jesteś nowym użytkownikiem, zarejestruj się na stronie OnGeo.pl. Możesz wybrać dwie formy płatności - online lub płatność punktami;
 • Raport o terenie otrzymasz na wskazany adres e-mail. Wygenerujesz go również z własnego konta użytkownika.
 • Paczka z danymi jest gotowa, kiedy uaktywni się pole “Pobierz paczkę”;
Pobierz paczkę z danymi CAD/GIS /OnGeo.pl/
 • Pobieranie paczki rozpocznie się automatycznie. Otrzymasz zapakowany folder w formacie *.ZIP. Pamiętaj, zanim o jej wypakowaniu przed użyciem.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.