News

GUS: Ile wody, gazu i prądu zużyły średnio gospodarstwa domowe w 2022?

Monika Byś
2023-11-16
~6 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
ile wody i gazu zużywają średnio gospodarstwa domowe

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2022 roku. Sprawdźmy m.in. jak zmieniły się statystyki dotyczące ludności korzystającej z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej oraz ile wody i gazu zużyły średnio gospodarstwa domowe w 2022 roku. 

  • Długość sieci wodociągowej w porównaniu do 2012 roku, zwiększyła się o 12,5%, z 300,3 tys. km do 337,7 tys. km w 2022 r.
  • W 2022 r. sieć wodociągowa na obszarach wiejskich była ponad trzykrotnie dłuższa niż w miastach.
  • Udział korzystających z sieci kanalizacyjnej w latach 2012–2022, zwiększył się z 64,3% do 72,3%.
  • Długość dystrybucyjnej sieci gazowej w latach 2012-2022 wykazywała tendencję wzrostową. Ogółem wybudowano 41,4 tys. km nowej sieci gazowej, a jej wzrost sięgał 35,2%.
  • Zużycie energii elektrycznej w 2022 roku przez gospodarstwa domowe wynosiło 30 062,0 GWh, z przewagą miast w jej wykorzystaniu, na które przypadało 17 855,9 GWh (59,3% zużycia). 

Dane przedstawione w raporcie dotyczą ludności korzystającej z wody, kanalizacji, gazu i prądu zamieszkałą w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach zbiorowego zamieszkania podłączonych do wymienionych sieci uzbrojenia terenu. 

Sprawdź sieci uzbrojenia terenu i przyłącza na działce i w jej otoczeniu

W Raportach o Terenie udostępniliśmy informację o uzbrojeniu działki w media. Dzięki OnGeo.pl sprawdzisz sieci:

  • wodociągową: jej przyłącza i urządzenia techniczne, 
  • kanalizacyjną: jej przyłącza i urządzenia techniczne, 
  • gazową: jej przyłącza i urządzenia techniczne, 
  • elektroenergetyczną: jej przyłącza i urządzenia techniczne, 
  • ciepłowniczą: jej przyłącza i urządzenia techniczne.

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERNIE Z UBROJENIEM W MEDIA

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie działki w media. 

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo.pl nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Sieć wodociągowa - długość czynnej sieci wodociągowej, ile wody zużywa średnio gospodarstwo domowe

W Polsce długość sieci wodociągowej w porównaniu do 2012 roku, zwiększyła się o 12,5%, z 300,3 tys. km do 337,7 tys. km w 2022 r. Na obszarach miejskich wzrosła o 15,3% (o 3,7 p.proc. więcej niż na obszarach wiejskich). W 2022 r. sieć wodociągowa na obszarach wiejskich była ponad trzykrotnie dłuższa niż w miastach.

Najwięcej sieci w latach 2012-2022 przybyło ogółem (miasta i obszary wiejskie) w województwach: mazowieckim, opolskim, podkarpackim i lubuskim. Jeśli chodzi o sieć wodociągową na obszarach wiejskich, to największy wzrost odnotowano w województwach małopolskim i pomorskim. 

Wykres 1: Przyrost długość czynnej sieci wodociągowej w latach 2012-2022, źródło: dane GUS
Wykres 1: Przyrost długość czynnej sieci wodociągowej w latach 2012-2022, źródło: dane GUS

Rozwój infrastruktury wodociągowej przyczynił się do zwiększenia dostępności sieci wodociągowej dla społeczeństwa. Według danych z końca 2022 roku, odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej wyniósł 92,5%, co oznacza wzrost o 4,7 p.proc. w porównaniu z rokiem 2012. W miastach dostęp do wodociągu miało 96,7% mieszkańców, co stanowiło wzrost o 1,3 p.proc. w porównaniu z 2012 rokiem. W obszarach wiejskich udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej był niższy, sięgając 86,2%.

Najniższy poziom korzystania z sieci wodociągowej na obszarach wiejskich odnotowano w województwie małopolskim, gdzie wynosił 70%. Nieco wyższy odsetek występował na wsiach województwa podkarpackiego i wynosił 72,5%.

Mapa 1: Ludność korzystająca z sieci wodociągowej i zużycie wody na 1 mieszkańca w 2022 r. źródło: dane GUS
Mapa 1: Ludność korzystająca z sieci wodociągowej i zużycie wody na 1 mieszkańca w 2022 r. źródło: dane GUS

Sieć kanalizacyjna - długość czynnej sieci kanalizacyjnej, ile osób korzysta z kanalizacji 

Udział korzystających z sieci kanalizacyjnej w latach 2012–2022, zwiększył się z 64,3% do 72,3%. W miastach na koniec 2022 r. z sieci korzystało aż 90,9% ludności, a na obszarach wiejskich 44,8%.

Tab.1. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej i ilość ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych, źródło: dane GUS
Tab.1. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej i ilość ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych, źródło: dane GUS

W 2022 r. z gospodarstw domowych odprowadzono 996,7 hm3 ścieków, o 83,6 hm3 (8,4%) więcej w porównaniu do 2012 r.

Na zakończenie 2022 roku, w większości województw (z wyjątkiem świętokrzyskiego, łódzkiego i śląskiego) odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w miastach przewyższał 90% ogólnej populacji

Natomiast na obszarach wiejskich, wskaźnik korzystających z tego rodzaju infrastruktury różnił się bardziej w zależności od województwa niż miało to miejsce w miastach. Najwyższy poziom osiągnął dla obszarów wiejskich województwa pomorskiego, sięgając 66,5%, natomiast relatywnie wysoki (ponad 50%) był dla obszarów wiejskich województw Polski zachodniej (woj. opolskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego), a także podkarpackiego. 

Udział korzystających z sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w województwach wschodnich i środkowej Polski utrzymywał się na znacznie niższym poziomie (poniżej 50%) w porównaniu do województw zachodnich.

Mapa 2: Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej i ilość ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych w 2022 r. źródło: dane GUS
Mapa 2: Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej i ilość ścieków odprowadzonych z gospodarstw domowych w 2022 r. źródło: dane GUS

Sieć gazowa - długość czynnej dystrybucyjnej sieci gazowej, ile osób korzysta z gazu, średnie zużycie gazu 

Długość dystrybucyjnej sieci gazowej w latach 2012-2022 wykazywała tendencję wzrostową. Ogółem wybudowano 41,4 tys. km nowej sieci gazowej, a jej wzrost sięgał 35,2%. Na obszarach wiejskich tego rodzaju sieć powiększono o 25,8 tys. km (40,2%), podczas gdy w miastach wydłużono ją w mniejszym stopniu - o 15,7 tys. km (czyli o 5.7%).

Wykres 2. Długość czynnej dystrybucyjnej sieci gazowej w latach 2012-2022, źródło: dane GUS
Wykres 2. Długość czynnej dystrybucyjnej sieci gazowej w latach 2012-2022, źródło: dane GUS

Największy wzrost długości sieci gazowej, przekraczający zaobserwowano na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku obszarów wiejskich województw: warmińsko-mazurskiego, opolskiego i podlaskiego, przyrost ten był bardzo wysoki, ponad lub prawie trzykrotny.

W obszarach wiejskich województw: łódzkiego i pomorskiego również odnotowano znaczny, ponad dwukrotny przyrost długości sieci gazowej. Warto zauważyć, że przyrost długości sieci gazowej w miastach był znacznie mniejszy w porównaniu do obszarów wiejskich. Największy wzrost zaobserwowano w województwie podlaskim, wynoszący 69%, a nieco mniejszy, ale nadal istotny, o 58% w świętokrzyskim.

Wykres 3: Przyrost długości czynnej dystrybucyjnej sieci gazowej w latach 2012-2022, źródło: dane GUS
Wykres 3: Przyrost długości czynnej dystrybucyjnej sieci gazowej w latach 2012-2022, źródło: dane GUS

Sieć elektroenergetyczna - długość czynnej sieci elektroenergetycznej ile osób korzysta z prądu, średnie zużycie prądu

Zużycie energii elektrycznej w 2022 roku przez gospodarstwa domowe wynosiło 30 062,0 GWh, z przewagą miast w jej wykorzystaniu, na które przypadało 17 855,9 GWh (59,3% zużycia). 

Tab.2: Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, źródło: dane GUS
Tab.2: Odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, źródło: dane GUS

Zużycie energii elektrycznej w latach 2012-2020, na 1 mieszkańca wzrosło o 4,5% i wyniosło 794,7 kWh. Wysokie zużycie na jedno gospodarstwo domowe odnotowano na obszarach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim (2 658,6 kWh), a także województwach dolnośląskim i wielkopolskim (powyżej 2 500 kWh) oraz mazowieckim (prawie 2 500 kWh). 

Natomiast niskie zużycie charakteryzowało nisko zurbanizowane województwa Polski wschodniej - miasta (poniżej 1 500 kWh na 1 odbiorcę) i obszary wiejskie (poniżej 1 800 kWh) w województwach świętokrzyskim, podkarpackim czy lubelskim.

Mapa 3: Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w 2022 r, źródło: dane GUS
Mapa 3: Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w 2022 r, źródło: dane GUS
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.