News

Nawet 5 mln dla gmin na gromadzenie wód opadowych

Monika Byś
2022-02-09
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-10
Głosów: 27, średnia ocen: 5
gromadzenie wód opadowych

Gminy otrzymają nawet 5 mln zł dofinansowania z PROW 2014-2020 na gromadzenie wód opadowych. Ściślej ujmując kwota ta trafi na inwestycje związane z gromadzeniem wód opadowych. Tak przewiduje nowelizacja rozporządzenia, które weszło w życie we wtorek, czyli 8 lutego 2022 r.

Gminy otrzymają nawet 5 mln zł dofinansowania z PROW 2014-2020 na gromadzenie wód opadowych. Ściślej ujmując kwota ta trafi na inwestycje związane z gromadzeniem wód opadowych. Tak przewiduje nowelizacja rozporządzenia, które weszło w życie we wtorek, czyli 8 lutego 2022 r.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie

7 lutego w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wszystko w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014–2020.

Potrzebę zmiany przepisów resort rolnictwa uzasadnił koniecznością dostosowania warunków przyznawania pomocy finansowej do zmian unijnych przepisów. Ich zakres to m.in.

  • wydłużenie okresu realizacji PROW na lata 2014–2020 o 2 lata,
  • dostosowanie do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014–2020,
  • dostosowanie do aktualnej wersji PROW 2014–2020.

Polecamy wpis: Nowelizacja ustawy PROW - korzystne zmiany w prawie dla rolników. Staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę

Nawet 5 mln dla gmin na gromadzenie wód opadowych

W PROW 2014–2020 wprowadzono zmiany polegające na dodaniu zakresu operacji mających na celu wsparcie inwestycji z zakresu gromadzenia wód opadowych. Chodzi o budowę lub przebudowę podziemnych zbiorników retencyjnych wraz z kanalizacją deszczową.

Dlatego w nowym rozporządzeniu podniesiono maksymalną kwotę dofinansowania dla beneficjenta z 2 mln zł na 5 mln zł. Jednocześnie została zwiększona alokacja środków na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Ponadto rozporządzenie przewiduje, że w ogłoszeniu o naborze wniosków będzie podawana informacja o intensywności pomocy. 

Regulacja dostosowuje też kryteria wyboru projektów, które umożliwią wspieranie przedsięwzięć z zakresu gromadzenia wód opadowych i roztopowych.  

Na koniec 2020 r. r. stopień zwodociągowania obszarów wiejskich (stosunek liczby przyłączy wodociągowych do liczby budynków mieszkalnych) wyniósł 83,73 %. Natomiast stopień skanalizowania 39,08 %. Dane te pochodzą z GUS.

Polecamy wpis: Jak sprawdzić przebieg sieci kanalizacyjnej - mapa kanalizacji

Tymczasem z danych monitoringowych pomoc w ramach tego działania została przyznana blisko 1 100 beneficjentom. Średnio na kwotę 1,5 mln zł ze środków EFRROW.

Rozporządzenie dostępne jest pod adresem -> tutaj

Źródło: Samorzad.pap.pl

Czy wiesz, że...

W Raporcie o Terenie OnGeo.pl możesz sprawdzić, czy Twoja działka znajduje się na terenie zagrożonym stagnacją wody? Dzięki tej sekcji dowiesz się, przede wszystkim czy w obrębie wskazanego terenu znajdują się obszary, dla których istnieje wysokie prawdopodobieństwo stałego lub okresowego zalegania wody ze względu na ukształtowanie terenu.

Pobierz Raport o działce i zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu. Zajrzyj do artykułu obszary zagrożone stagnacją wody i dowiedz się więcej!

Poniżej fragment Raportu o działce dotyczący obszarów zagrożonych stagnacją.

Fragment Raportu o Terenie - obszary zagrożone stagnacją wody
Fragment Raportu o Terenie - obszary zagrożone stagnacją wody
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.