Porady OnGeo

Jak i gdzie znaleźć informacje o działce - porównanie Raportu o Terenie z geoportal gov, e-mapa i inne

Monika Byś
2022-07-20
~7 min
Post zaktualizowany: 2024-05-07
Głosów: 38, średnia ocen: 5
gdzie znaleźć informacje o o działce

Zastanawiasz się jak i gdzie znaleźć informacje o działce? Poszukujesz portalu dzięki któremu uda się zgromadzić dużą ilość danych przestrzennych w jednym miejscu w prostej formie? Dzisiaj weźmiemy na tapet popularne portale o działkach i porównamy ich formę przekazu danych z Raportem o Terenie OnGeo.pl

 • W treści artykułu znajdziesz porównanie usług portali mapowych dostępnych w Internecie, gdzie znajdziesz dane o działce z Raportem o Terenie OnGeo.pl.

Poznaj Raport o Terenie

Raport o Terenie to usługa, która umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki on-line. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcesz zweryfikować cechy fizyczne, ograniczenia formalnoprawne, a także zagrożenia i uciążliwości nieruchomości. Samo generowanie Raportu trwa zaledwie 5 minut. Z OnGeo.pl sprawdzisz chociażby:

W Raporcie znajdziesz chociażby:

 • dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli wymiary i obwód działki, powierzchnia urzędowa i obliczona, współrzędne punktów załamania linii granicznej działki, grupa rejestrowa, klasa bonitacyjna,
 • informacje o planach miejscowych na obszarze działki i w okolicy oraz przeznaczenie działki w mpzp,
 • rejestr pozwoleń na budowę w okolicy,
 • uzbrojenie terenu w media,
 • miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe w sąsiedztwie,
 • zagrożenia i uciążliwości, czyli tereny: zalewowe, zagrożone stagnacją wody, osuwiskowe,
 • analiza nasłonecznienia w poszczególnych porach roku,
 • powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody występujące w promieniu 1 km od granic działki,
 • analiza żyzności gleb,
 • strefy ochronne, czyli wokół: turbin wiatrowych, cmentarzy, lotnisk, terenów zamkniętych,
 • analiza zasięgu czasu dojazdu i dojścia,
 • inne, sprawdź jakie na stronie.

Pobierz przykładowy Raport o terenie 

Checklista OnGeo, co sprawdzić przed kupnem działki

Zakup działki to poważna decyzja, która wiąże się z wieloma kwestiami formalnymi i prawnymi. Aby ułatwić Ci ten proces, przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik, w którym znajdziesz listę wszystkich aspektów, jakie należy sprawdzić przed zakupem działki.

POBIERZ LISTĘ RZECZY DO SPRAWDZENIA

Gdzie znaleźć informacje o działce. Charakterystyka portali geoportal gov, e-mapa, Geoportal2

Mnogość serwisów on-line oferujących analizy przestrzenne nie ogranicza się do lokalnych portali samorządowych. Na rynku wciąż pojawiają się nowe usługi otwartych danych przestrzennych, dzięki którym z łatwością sprawdzisz informacje terenowe dla każdej nieruchomości w kraju. Nasze zestawienie przedstawia trzy najbardziej popularne geoportale - geoportal gov (rządowy), e-mapa oraz Geoportal2. Poniżej znajdziesz krótką charakterystykę każdego z nich. 

Geoportal gov - geoportal rządowy

Portal rządowy jest usługą bezpłatną i aby przeglądać dane dla działki musisz jedynie znać jej adres administracyjny lub numer ewidencyjny. Znajdziesz tam m.in.:

 • nazwy geograficzne oraz dane adresowe,
 • punkty osnowy geodezyjnej,
 • dane o charakterze katastralnym,
 • archiwalne mapy i aktualne ortofotomapy,
 • mapy topograficzne, hydrograficzne i sozologiczne,
 • rzeźbę terenu,
 • i inne.
Geoportal gov dostęp do danych egib
Geoportal gov dostęp do danych egib

Z geoportalu gov korzystają przede wszystkim geodeci, planiści, urzędnicy i inni którzy zawodowo zajmują się przetwarzaniem i analizą danych przestrzennych. W geoportalu gov można łatwo znaleźć podstawowe dane o działce z ewidencji gruntów i budynków (EGIB) lub sprawdzić uzbrojenie terenu na mapie, jeśli urząd powiatowy udostępnia dane na swoim zewnętrznym serwisie. Znajdziesz zatem informacje: identyfikator działki, dane adresowe (województwo, powiat, gmina, obręb), numer działki, pole powierzchni z EGIB, grupę rejestrową, oznaczenie użytku i konturu oraz informacje o pochodzeniu danych ewidencyjnych.

Serwis e-mapa

Serwis e-mapa.net umożliwia przeglądanie informacji o działkach wraz z możliwością pobrania tych danych w formie prostego raportu. System pozwala na przeglądanie takich danych jak:

 • mapa podstawowa: adresy i ulice, dane: z EGIB, o użytkach gruntowych, uzbrojeniu terenu, obiektach topograficznych,
 • podział administracyjny,
 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • nieruchomości i budownictwo,
 • geologia, rolnictwo i leśnictwo,
 • hydrografia i transport,
 • środowisko i zdrowie,
 • edukacja,
 • użyteczne miejsca,
 • topografia i rzeźba terenu,
 • ortofotomapa.
E-mapa, portal o działkach
E-mapa, portal o działkach 

Podstawowy, darmowy raport zawiera: id działki, powierzchnię geometryczną, obwód, grupę rejestrową, klasoużytki (jeśli powiat udostępnia dane), numer i obręb działki oraz dane adresowe. W punkcie "Lokalizacja" otrzymasz fragment ortofotomapy z nałożoną nakładką danych EGIB, a działka którą wybrałeś, zostanie pogrubiona. Dodatkowo obok znajdziesz punkt odniesienia działki na tle mapy Polski. Za darmo dostaniesz również mapę z uzbrojeniem terenu oraz informacje o pobliskich obiektach użyteczności publicznej w promieniu 500 m od granic działki oraz ich opis w tabeli poniżej mapy. Pozostałe dane o działce są płatne.

Gdzie znaleźć informacje o działce - sprawdź Geoportal2.pl

Geoportal2.pl to witryna internetowa zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi. Geoportal ten nie pozwala jednak wybrać pojedynczej działki i spisania wyświetlonych danych z ewidencji. Wszystkie dane dostępne są bezpośrednio na mapie. System pozwala na przeglądanie takich danych jak:

 • podział administracyjny,
 • ortofotomapa,
 • mapa topograficzna,
 • ochrona środowiska,
 • zagrożenia powodziowe,
 • zagospodarowanie przestrzenne,
 • uzbrojenie terenu.
Geoportal2 - przeglądanie danych przestrzennych
Geoportal2 - przeglądanie danych przestrzennych

Przeglądanie danych w Geoportalu2 jest bezpłatne.

Porównujemy Geoportal gov, e-mapa i Geoportal2 do Raportu o Terenie

Porównajmy sobie teraz wymienione portale danych przestrzennych z Raportem o Terenie OnGeo.pl. Sprawdzimy cenę, formę prezentacji danych, czas potrzebny na analizę oraz poziom skomplikowania narzędzi do samodzielnej analizy. 

W większości portali odczytywanie danych z geoportalu jest bezpłatne. Jedynie portal e-mapa posiada wersję rozszerzoną - płatną. Analizy danych w OnGeo.pl są płatne, a koszt Raportu zależy od ilości danych, jakie wybierze użytkownik - cena wynosi 10 - 200 zł. Wybierając pełny Raport zyskasz 20 % rabat. 

Forma prezentacji danych 

Podstawową różnicą, która rzuca się w oczy jest forma prezentacji danych. Portale mają formę drzewa, czyli wszystkie informacje o działce prezentowane są na poszczególnych warstwach tematycznych. Przykładowo aby wyświetlić dane ewidencyjne (numer, id działki itd.) trzeba wybrać warstwę Ewidencja gruntów i budynków. Dzięki temu użytkownik może “odklikać” warstwy, które są dla niego zbędne. Takie działanie niewątpliwie przyspieszy działanie serwisu. Natomiast w Raporcie o Terenie po wyszukaniu działki masz możliwość wybrania sobie tematów które cię interesują z listy znajdującej się po lewej stronie mapy. Po wybraniu tematów, generujesz sobie Raport do pliku pdf. Dodatkowo użytkownik może pobrać współrzędne punktów granicznych w formie pliku txt, gpx, csv i klm (granica poligon).

Geoportal OnGeo.pl
Geoportal OnGeo.pl

Dane przedstawione w Raporcie o Terenie nie są prostą informacją. Każdy temat opracowany jest na osobnej mapie z legendą, dzięki czemu informacja staje się czytelna i oczywista nawet dla osoby, która nie miała do tej pory nic wspólnego z danymi przestrzennymi. Dodatkowo oprócz mapy, dane opisane są osobno w tabeli poniżej. 

Przykładowo jeśli użytkownik chce sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla swojej działki, nie musi szukać tej informacji osobno na portalach gminnych - w OnGeo.pl zostaniesz link do tej ustawy. Inne portale dają tylko informacje że mpzp jest (lub nie) i ewentualnie podają numer ustawy, którą i tak później musisz poszukać sobie sam. 

Zobacz mpzp on-line w OnGeo.pl
Zobacz mpzp on-line w OnGeo.pl

Czas potrzebny na analizę i aktualizacja danych

Podstawowe dane o działce - informacja z EGIB - w portalach on-line są dostępne “od ręki”. Jeśli potrzebujesz bardzo konkretnej informacji np. o numerze ewidencyjnym lub powierzchni działki, nie musisz czekać. Jeśli natomiast chcesz zdobyć analizę cech dla konkretnego terenu, np. chcesz wiedzieć w jakiej odległości od granic działki znajdują się strefy ochronne - musisz się trochę napracować. Analiza danych przestrzennych może być skomplikowana. Pełna diagnoza działki wymaga zaangażowania, doświadczenia w interpretowaniu “surowych” danych i wiedzy specjalistów. W Raporcie o Terenie na pełną diagnozę działki czekasz około 5 minut. Gotowe i opracowane dane otrzymasz na swój adres mailowy. 

Problem dotyczy również aktualności danych. Użytkownik nie ma pewności, kiedy portal uzupełnił swoją bazę o najaktualniejsze informacje. Większość serwisów nie podaje informacji, kiedy odbyła się ostatnią aktualizacja bazy danych przestrzennych. Oznacza to, że użytkownik nie ma pewności, czy w ostatnim czasie np. nie dokonano zmian prawnych na działce i w jej sąsiedztwie. Może okazać się np. że w ostatnim czasie właściciel dokonał podziału większej działki. W OnGeo.pl każda analiza danych zawiera datę z ostatnią aktualizacją. 

Aktualizacja danych przestrzennych w Raporcie o Terenie 

Dostępne narzędzia 

Wszystkie opisywane portale posiadają narzędzia dzięki którym możesz samodzielnie wykonać pomiar powierzchni terenu oraz długości. Popularnym narzędziem jest również pobranie linku do strony z zapamiętanym widokiem mapy. Narzędziem ułatwiającym poruszanie się po mapie są opcje zbliżania, oddalania od mapy, dzięki którym z łatwością sprawdzisz sąsiedztwo nieruchomości. 

Podsumowanie - Gdzie znaleźć informacje o działce

Wybierając Raport o Terenie oszczędzasz nie tylko czas, ale i pieniądze. W zaledwie 5 minut dostaniesz jasne i czytelne opracowania mapowe wraz z opisem, które gruntownie i rzetelnie zdiagnozują działkę pod kątem wad, uciążliwości i zagrożeń. Nie musisz szukać danych na różnych portalach oraz martwić się, że nie poradzisz sobie z ich interpretacją. 

Generowanie Raportu jest bardzo intuicyjne, co sprawia, że nawet osoba która na co dzień nie zajmuje się danymi przestrzennymi może bez przeszkód samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę pod kątem wad fizycznych, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalnoprawnych. 

PROŚCIEJ SIĘ JUŻ NIE DA :)

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.