Rynek nieruchomości

Sprawdzenie nieruchomości przed kupnem - porównujemy ceny usług sprawdzenia nieruchomości

Opracowanie redakcji
2022-07-13
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-07-14
Głosów: 41, średnia ocen: 5
sprawdzenie nieruchomości przed kupnem

Decyzja o zakupie nieruchomości nie może być podejmowana pod wpływem emocji. Dlatego pierwszą czynnością jaką powinien wykonać każdy czujny inwestor jest dokładne sprawdzenie nieruchomości przed kupnem. Na liście do kontroli mamy przede wszystkim: plan miejscowy i wynikające z niego ograniczenia formalno-prawne, uciążliwości i zagrożenia, wady fizyczne działki, dostęp do infrastruktury technicznej i inne. Lista jest długa, więc na rynku powstało wiele firm oferujących usługi audytu nieruchomości. W związku z tym w dzisiejszym wpisie porównamy ceny tych usług. 

 • Lista jaką należy sprawdzić przed zakupem nieruchomości jest naprawdę długa i zależy od jej rodzaju - na innych aspektach będziemy skupiać się podczas kontroli mieszkania i domu, a na innych kupując działkę.
 • Poniżej znajdziesz cennik usług popularnych serwisów zajmujących się sprawdzeniem nieruchomości przed kupnem.

Sprawdzenie nieruchomości przed kupnem, czyli co trzeba zweryfikować przed zakupem

Nabywanie nieruchomości to proces niezwykle ekscytujący, ale także wymagający. Podjęcie decyzji nie jest łatwe, dlatego warto zrobić wszystko, aby być jej pewnym. Lista jaką należy sprawdzić przed zakupem nieruchomości jest naprawdę długa i zależy od jej rodzaju - na innych aspektach będziemy skupiać się podczas kontroli mieszkania i domu, a na innych kupując działkę. Oczywiście w przypadku każdej nieruchomości podstawą do analizy jest jej stan prawny, dlatego najważniejszym dokumentem jest księga wieczysta. Poniższa tabela opisuje w skrócie co warto wziąć pod uwagę przed zakupem mieszkania, domu i działki.

Działki

Domy i mieszkania 

Stan prawny nieruchomościStan prawny nieruchomości
Parametry geometryczne terenuCharakterystyka działki 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja WZOgólna charakterystyka obiektu
Dane z ewidencji gruntów i budynków - wymiary, powierzchnia urzędowa, granica działki, klasa gruntuAnaliza zawilgotnienia oraz elementów świadczących o dużych patologiach w przegrodach budynku
Uciążliwości w sąsiedztwie - rejestr pozwoleń na budowęAnaliza otoczenia obiektu
Strefy zalewowe, osuwiskowe, formy ochrony przyrodyOpis konstrukcji dachu i ścian
Strefy ochronne: wokół turbin wiatrowych, cmentarzy, lotnisk, terenów zamkniętych,Analiza rodzaju instalacji
Analiza zasięgu czasu i dojścia do obiektów użyteczności publicznej, Źródło ogrzewania, rozmieszczenie mat grzewczych, 
Dostęp do drogi publicznejSzczelność okien i drzwi
Uzbrojenie terenu w mediaNiedociągnięcia i rażące błędy w termoizolacji ścian/dachu/przegród budowlanych
Jakość powietrza i zagrożenia hałasemWentylacja pomieszczeń

Sprawdzenie nieruchomości przed kupnem - porównania usług dostępnych w Internecie

W Internecie możemy znaleźć kilka ofert analizy nieruchomości. W naszej porównywacie usług wzięliśmy jednak pod uwagę przede wszystkim takie firmy, które oferują wykonanie audytów na obszarze całej Polski. Opracowanie jednorodnego cennika okazało się niezwykle trudne dla nieruchomości mieszkaniowych oraz budynkowych. Dlaczego? Cenę za analizę takiej nieruchomości ustala się indywidualnie. Specjaliści biorą pod uwagę metraż, lokalizację, stan budynku i inne. W przypadku nieruchomości gruntowych analizę dokonuje się zwykle w oparciu o dostępne dokumenty - mpzp, ewidencję gruntów, mapę zasadniczą, księgę wieczystą, dlatego ustalenie cennika lub pakietu za przygotowanie informacji jest znacznie prostsze. 

Chcąc ustalić najbardziej prawdopodobny cennik usług, wybraliśmy działkę znajdującą się w województwie małopolskim, powiecie tarnowskim, gminie Zakliczyn (zobacz lokalizację działki) i poprosiliśmy przedstawicieli firm, aby przygotowali wycenę diagnozy tej nieruchomości.

OnGeo.pl - samodzielna diagnoza działki

Raport o terenie w portalu OnGeo.pl, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line. Z OnGeo.pl sprawdzisz chociażby mpzp, dane z egib, zagrożenia, uciążliwości w okolicy, uzbrojenie terenu w media, rejestr pozwoleń na budowę i inne, zobacz jakie.

Cena za usługę zależy od ilości tematów, które chcesz sprawdzić. Osoba dokonująca diagnozy działki sama decyduje za co płaci. Dodatkowo wybierając wszystkie tematy z listy, zyskasz aż 20 % rabatu. 

Cena za pełen Raport o Terenie wskazanej działki w gminie Zakliczyn wynosi 147,60 zł. Pełny kosztorys dla tej konkretnej działki zobacz na geoportalu,

Pewny Lokal - kosztorys usług

Pewny Lokal to serwis umożliwiający analizę każdej nieruchomości - działki, domu i mieszkania. Audyt nieruchomości serwisu można zamówić na stronie audytdzialki.pl lub odbiorymieszkan-info.pl. Analiza działki dotyczy to nie tylko poszukiwanie ewentualnych wad formalno-prawnych i fizycznych działki, ale również możliwość skorzystania z opieki prawników zajmujących się nieruchomościami. Aby zdiagnozować działkę z portalem należy podać numer ewidencyjny działki, numer księgi wieczystej oraz aktualny wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej (jeśli to możliwe). Czas oczekiwania na weryfikacje wynosi standardowo 3 dni robocze.

Dane z których korzystają twórcy serwisu to:

 • elektroniczna księga KW,
 • rządowy geoportal,
 • mpzp gminy,
 • baza firmy OnGeo.pl.

Poniżej przedstawiamy cennik poszczególnych pakietów oraz opis co zawiera cena.

Nazwa pakietu:

Standard

Comfort

Premium

Cena pakietu brutto:

499 zł

899 zł

1 499 zł

Co zawiera pakiet?

 • Badanie księgi wieczystej (zgodność danych w KW z EGIB, obciążenia, służebności, roszczenia, hipoteki, informacje o właścicielu, inne)
 • Badanie MPZP (przeznaczenie działki, ograniczenia formalno-prawne związane z MPZP)
 • Analiza jakości powietrza,
 • Analiza pozwoleń na budowę w okolicy,
 • Sprawdzenie strefy zalewowej, strefy ochrony przyrody,
 • Uzbrojenie działki w media,
 • Inne niepokojące informacje związane z usytuowaniem działki

Wszystkie dane z pakietu Standard oraz:

 • Weryfikacja statusu rolnego działki,
 • Informacja o opłacie za odrolnienie,
 • Informacja o dostępie do drogi publicznej,
 • 45 min konsultacji z prawnikiem tworzącym audyt.

Wszystkie dane z pakietu Comfort oraz:

 • Analiza prawna umowy sprzedaży działki,
 • Propozycję zmian do umowy.

Inne usługi:

Analiza prawna działki :

Cena za pakiet: 1 249 zł

Analiza prawna - poszczególne elementy 

Analiza ksiąg wieczystych

399 zł

Konsultacja z prawnikiem 

150 zł

Analiza lub przygotowanie umowy przedwstępnej lub sprzedaży

600 zł

Audyt działki 

300 zł

W przypadku analizy nieruchomości budynkowej oraz nieruchomości lokalowej istotne jest również badanie stanu technicznego obiektu. Dlatego w ramach osobnej usługi serwis Pewny Lokal oferuje zbadanie stanu technicznego budynku lub mieszkania przed zakupem oraz ocenę stanu przynależności tj. balkony, tarasy, poddasza użytkowe i inne pomieszczenia przynależące. Cena takich usług jest uzależniona od metrażu, lokalizacji obiektu budowlanego oraz preferencji zleceniodawcy. Badania wykonują inżynierowie budownictwa przy użyciu kamery termowizyjnej. Koszt usługi będzie prawdopodobnie zbliżony do pakietu comfort audytu działki. 

Budowlanyaudyt.pl - kosztorys usług

Serwis budowlanyaudyt.pl oferuje prawny audyt działki, czyli analizę księgi wieczystej, ewidencji gruntów oraz mpzp i decyzji o warunkach zabudowy. Dodatkowo w ramach usługi specjalista sporządza wizję lokalną na gruncie w celu ustalenia stanu faktycznego otoczenia nieruchomości oraz możliwości uzbrojenia działki. Za dodatkową opłatą po konsultacji z przedstawicielem możliwe jest również badanie geotechniczne gruntu, wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości oraz doradztwo prawne w zakresie rynku nieruchomości. Poniżej sprawdź jak przedstawia się cennik takich usług:

Zakres audytu

Cena netto:

 • Analiza ksiąg wieczystych (prawa własności, prawa osób trzecich, roszczenia, obciążenia i hipoteki),
 • Analiza wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów (powierzchnia, położenia, przeznaczenie gruntów),
 • Badanie MPZP lub decyzji WZ
 • Wizja lokalna,
 • Prognozowane koszty związane z zakupem nieruchomości
800 - 1 000 zł *
*ostateczna cena ustalana jest po konsultacji z przedstawicielem 

Usługi dodatkowe:

Badanie geotechniczne

1 000 - 1 300 zł

Analiza możliwości uzbrojenia nieruchomości w media, ustalenia z jednostkami branżowymi, dystrybutorami mediów, samorządami, prognozowane koszty uzbrojenia

700 zł

Doradztwo prawne w zakresie rynku nieruchomości 

200 zł/h

Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl