News

Rewolucyjne orzeczenie TK: Definicja budowli niekonstytucyjna

Monika Byś
2023-07-05
~2 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
definicja budowli niekonstytucyjna

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niekonstytucyjna. Decyzja ta będzie miała wpływ na opodatkowanie budowli oraz dotknie ludzi i przedsiębiorstwa, które korzystają z takich obiektów. Nowe przepisy wejdą jednak w życie dopiero w 2025 roku. 

  • Trybunał Konstytucyjny orzekł, że definicja budowli zawarta w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest niekonstytucyjna.
  • Obecna definicja budowli w ustawie podatkowej oraz przepisy Prawa budowlanego nie zapewniają jasnych wytycznych dotyczących opodatkowania budowli.
  • Skarga konstytucyjna wynikała z wniosku spółki z Kruszwicy, która domagała się stwierdzenia nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2010-2015 związanej z nieprawidłowym zakwalifikowaniem obiektów jako budowli.
  • Trybunał zalecił wprowadzenie zmian w definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w definicji budynku, odwołujących się bezpośrednio do ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, przepisy ustawy podatkowej nie zapewniają jasnych wytycznych dla podatników w kwestii opodatkowania budowli. Obecnie konieczne jest odwołanie się do przepisów prawa budowlanego, które również nie są precyzyjne w ustalaniu, czy dany obiekt powinien być opodatkowany jako budowli.

Sprawa, która stała się podstawą skargi konstytucyjnej, dotyczyła wniosku spółki z Kruszwicy o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości za okres 2010-2015. Spółka twierdziła, że niektóre obiekty, takie jak magazyn nasion, galeria transportowa nasion i magazyn śruty z rampą, powinny być opodatkowane jako budynki. Sąd administracyjny odrzucił skargę, uznając, że organy prawidłowo zakwalifikowały te obiekty jako budowle.

Trybunał orzekł, że definicja budowli jest niekonstytucyjna

Trybunał Konstytucyjny zauważył, że kwestia przedmiotu opodatkowania budowli nie jest precyzyjnie uregulowana w obowiązujących przepisach. Odwołując się do ogólnego pojęcia "przepisów prawa budowlanego" zamiast bezpośrednio do ustawy Prawo budowlane, regulacje te są niejednoznaczne i mogą obejmować także rozporządzenia związane z prawem budowlanym.

TK stwierdził, że regulacje dotyczące istotnych aspektów konstrukcji prawnej podatków, takich jak przedmiot opodatkowania, nie powinny być uregulowane w ustawach niepodatkowych. Podkreślono również, że konieczne jest dokonanie zmian w definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w definicji budynku, która również odwołuje się do przepisów Prawa budowlanego.

Zmiany dopiero od 2025 roku

Trybunał zaznaczył, że decyzje oparte na zakwestionowanym przepisie pozostają w mocy do czasu wprowadzenia zmian przez ustawodawcę, co powinno nastąpić w ciągu 18 miesięcy od ogłoszenia wyroku TK.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego została wydana jednogłośnie przez pięciu sędziów. Trybunał wcześniej, w 2011 roku, również odnosił się do tego przepisu w innych kontekstach, a w grudniu 2020 roku wydał postanowienie sygnalizacyjne w tej sprawie.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.