News

Jest decyzja w sprawie budowy domów bez pozwolenia

Monika Byś
2023-08-18
~2 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
decyzja w sprawie budowy domów bez pozwolenia

We czwartek Sejm podjął decyzję w sprawie uproszczenia procedury budowlanej dla niektórych obiektów. Po zmianach domy jednorodzinne o powierzchni przekraczającej 70 metrów kwadratowych będą mogły być wznoszone bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje również, że jeszcze w 2023 roku dostępne będą darmowe projekty domów do pobrania. 

  • Domy jednorodzinne o powierzchni powyżej 70 m² nie będą wymagały pozwolenia na budowę. Na podobnej zasadzie będzie można stawiać schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej. 
  • Nowe przepisy umożliwiają uzyskiwanie uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika albo dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
  • Nadal konieczne będzie wyznaczenie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy.
  • Rząd informuje, że darmowe projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 m² będą dostępne jeszcze w tym roku. 

Resort rozwoju zapewnia, że dzięki temu rozwiązaniu, proces budowy domów staje się znacznie bardziej dostępny i przyspieszony, co pozytywnie wpłynie na rynek nieruchomości.

Minister rozwoju i technologii, Waldemar Buda, podkreśla, że nowe przepisy mają na celu ułatwienie procesu budowlanego. Budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia zabudowy przekracza 70 m², mogą być budowane niemalże natychmiast po przesłaniu zgłoszenia do urzędu i powiadomieniu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu prac. Warto zaznaczyć, że wciąż konieczne będzie spełnienie obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy, co stanowi istotne elementy zapewniające bezpieczeństwo procesu budowlanego.

Budowa domów bez pozwolenia tylko na własne potrzeby mieszkaniowe

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że ta opcja dotyczy wyłącznie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które spełniają pewne kryteria. Muszą to być wolnostojące budynki o nie więcej niż dwóch kondygnacjach oraz powierzchni zabudowy powyżej 70 m². Warto zaznaczyć, że budowa tych domów musi służyć wyłącznie własnym potrzebom mieszkaniowym inwestora, a nie celom komercyjnym takim jak sprzedaż czy wynajem.

Darmowe projekty domów

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego organizuje konkurs na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 m². To inicjatywa, która ma na celu zachęcenie do tworzenia nowych projektów, dostosowanych do nowych przepisów.

Obecnie GUNB zakończył przyjmowanie zgłoszeń w konkursie na projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 mkw. Projektanci mieli czas na składanie prac konkursowych do 31 lipca. Ocena zgłoszonych prac potrwa jednak do 5 września 2023 r.

Wprowadzone zmiany nie dotyczą tylko domów

Przydomowe schrony do 35 m² oraz ukrycia doraźne o powierzchni do 35 m² będą również mogły być budowane bez pozwolenia. Ponadto, osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe mogą uzyskać uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie.

Specustawa mieszkaniowa również została zmodyfikowana. Teraz nie będzie wymogu określenia minimalnej liczby miejsc postojowych w inwestycjach mieszkaniowych, co znacznie upraszcza proces planowania. Ponadto, uchwalone zmiany dotyczą również programu Mieszkanie Plus, umożliwiając "dojście do własności" mieszkań z dopłatą państwa do rat ceny.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.