News

Czy powstanie elektrownia gazowa zamiast węglowej? Ekolodzy widzą błędy w dokumentacji środowiskowej

Monika Byś
2021-11-25
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-21
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Czy powstanie elektrownia gazowa zamiast węglowej

Trwają przygotowania do budowy gazowego odpowiednika wstrzymanej węglowej elektrowni Ostrołęka. Niestety nie obejdzie się bez problemów. Ekolodzy zarzucają inwestorowi brak prawidłowej analizy wariantowej i twierdzą, że dokumentacja środowiskowa obarczona jest szeregiem poważnych błędów. Czy powstanie elektrownia gazowa zamiast węglowej?

  • Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot wykazało braki w ocenie oddziaływania na środowisko.
  • Pracownia zarzuca inwestorowi brak prawidłowej analizy wariantowej. Służy ona do porównania ze sobą możliwych do zrealizowania alternatyw po to, żeby wybrać tę o mniejszej szkodliwości.
  • Według Pracowni, inwestor - Energa S.A. - Raport oddziaływania na środowisko nie zawiera żadnych informacji dotyczących emisji metanu. Brak jest analizy związanych z jego transportem przez gazociąg oraz z działaniem samej elektrowni.

Czy powstanie elektrownia gazowa zamiast węglowej? Problem z dokumentacją środowiskową

Ocena oddziaływania na środowisko jest kluczowym dokumentem wymaganym przez prawo krajowe i Unię Europejską, który może dopuścić realizację projektu budowy elektrowni gazowej. Raport ten stanowi podstawę merytoryczną inwestycji i ma wpływ na środowisko, klimat i zdrowie mieszkańców w najbliższej okolicy obiektu. Tymczasem Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot wykazało braki w dokumentacji.

Polecamy wpis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kiedy jest wymagana?

Pracownia zarzuca inwestorowi brak prawidłowej analizy wariantowej. Służy ona do porównania ze sobą możliwych do zrealizowania alternatyw po to, żeby wybrać tę o mniejszej szkodliwości. W dokumentacji jako wariant alternatywny przeanalizowano taki, który jest niemożliwy do realizacji. Chodzi o fakt wycofania się inwestora z budowy elektrowni Ostrołęka w technologii spalania węgla. W opinii Pracowni, racjonalny wariant alternatywny nie może mieć charakteru abstrakcyjnego i musi być możliwy do realizacji, także ze względów finansowych.

Czy powstanie elektrownia gazowa zamiast węglowej? Problemów ciąg dalszy

Kolejnym problemem jest podzielenie jednego przedsięwzięcia na dwa osobne: elektrownię i gazociąg. Jak mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Ich wpływ na środowisko powinien być oceniany łącznie, a nie jest. Gazociągu w ogóle nie poddano ocenie oddziaływania na środowisko. Nie jest więc możliwa rzeczywista ocena oddziaływań skumulowanych inwestycji na jakość wód, powietrza, obszary chronione oraz zdrowie i ludzi - mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Według Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, inwestor w ogóle nie uwzględnia kwestii metanu – podstawowego składnika gazu kopalnego i jednego z najbardziej szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych. Problem z metanem jest tłumaczony brakiem norm prawnych i metodologii analizy wpływu metanu na środowisko. W opinii inwestora - Energa S.A. - problem ten nie był dotąd uważany za istotny.
Eksperci jasko twierdzą, że aby utrzymać wzrost globalnej temperatury na poziomie 1,5 ˚C, musimy ograniczyć nie tylko emisje CO2, ale również emisje metanu. Te zadania są obecnie priorytetowe.

Raport oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji nie zawiera żadnych informacji dotyczących emisji metanu, zarówno związanych z jego transportem przez gazociąg, ani z działaniem samej elektrowni.

Pracownia tłumaczy, że wycieki metanu następują w całym łańcuchu produkcyjnym - od jego wydobycia, po wykorzystanie. Wystarczy, że emisja metanu wynosi więcej niż 3 proc. w całym łańcuchu dostaw, aby nie było żadnych korzyści klimatycznych zużywania tego gazu w energetyce.

Inwestor milczy i nie odnosi się do opinii Pracowni

Inwestor - Energa S.A. - odmówiła merytorycznego ustosunkowania się do zarzutów, ograniczając się do ogólników. Biuro prasowe spółki Energa S.A. wydało oświadczenie:

Zarzuty stowarzyszenia są bezpodstawne i zmierzają do wydłużenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce. Rozpoczęcie kampanii medialnej przeciwko tak ważnej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycji w przeddzień wydania istotnej dla jej realizacji decyzji ujawnia rzeczywiste intencje Stowarzyszenia. Co więcej, to złożone postępowanie jest prowadzone od niemalże roku, zgodnie z prawem i z zachowaniem najwyższych standardów dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. W związku z powyższym, inwestor nie będzie na tym etapie podejmować dalszej polemiki ze Stowarzyszeniem w przestrzeni.

Urząd Miasta Ostrołęki nie komentuje dokumentacji.

Udzielanie komentarzy przez organ przed wydaniem decyzji nie jest praktykowane - mówi Malwina Łuba z Referatu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu.

Źródło: https://www.prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.