News

Polska Strategia Wodorowa - uchwała już przyjęta

Monika Byś
2021-11-03
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-22
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Polska Strategia Wodorowa

2 listopada 2021r. rząd przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2023 z perspektywą na 2040r.”. Projekt Polska Strategia Wodorowej jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w globalnym i europejskim krajobrazie energetycznym, których celem jest odejście od paliw konwencjonalnych na rzecz niskoemisyjnych.

  • 2 listopada 2021r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2023 z perspektywą na 2040r."
  • Polska Strategia Wodorowa to dokument strategiczny, który określa zarówno główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce jak i kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia
  • Polska Strategia Wodorowa przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy nowej gospodarki wodorowej.
Polska strategia wodorowa do roku 2023 z perspektywą na 2040r.
Polska strategia wodorowa do roku 2023 z perspektywą na 2040r.

Polska Strategia Wodorowa w pigułce

Polska Strategia Wodorowa to dokument strategiczny, który określa zarówno główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce jak i kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Omawiana strategia odnosi się do trzech sektorów wykorzystania wodoru – energetyki, transportu i przemysłu.

Celem strategii jest utworzenie nowej, polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Polska Strategia Wodorowa przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy nowej gospodarki wodorowej. Wspomniana pomóc ma dotyczyć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tzn. z odnawialnych źródeł energii oraz powstały jako produkt technologii niskoemisyjnych.

Działania w zakresie wodoru w latach 2021-2030 – źródło: Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą na 2040r.
Działania w zakresie wodoru w latach 2021-2030 – źródło: Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą na 2040r.

W dokumencie poruszono aspekty dotyczące wszystkich części łańcucha wartości - produkcji, przesyłu, magazynowania i wykorzystania wodoru. Brano również pod uwagę uwarunkowania prawne na poziomie polskim i unijnym, proponując zrównoważone systemy wsparcia oraz mierzalne cele.

Sześć celów Polskiej Strategii Wodorowej

Polska Strategia Wodorowa określa 6 podstawowych celów:

  1. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
  2. Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  3. Wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
  4. Produkcja wodoru w nowych instalacjach;
  5. Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
  6. Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Strategia przewiduje 40 działań na rzecz realizacji powyższych celów, zmierzających do wykorzystania polskiego potencjału technologicznego, naukowego i badawczego w zakresie nowoczesnych technologii wodorowych i powstania polskiej gałęzi gospodarki wodorowej.

Projekt określa aktualny stan rynku wodoru, przedstawia podstawowe przeszkody technologiczne i biznesowe oraz wytycza kierunki, w których powinien rozwijać się rynek, aby mógł w kolejnej dekadzie funkcjonować w skali pozwalającej  konkurować z paliwami konwencjonalnymi.

Szczegóły znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.