News

Małopolska ogłasza nabór wniosków na operacje typu scalanie gruntów

Monika Ojczyk
2021-10-29
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-01-23
Głosów: 17, średnia ocen: 5
nabór wniosków na operacje typu scalanie gruntów

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza kolejny nabór wniosków na operacje typu scalanie gruntów. Nabór trwa od 29 listopada do 13 grudnia 2021r.

 • W dniu 31 sierpnia 2021r. Komisja Europejska zaakceptowała zmianę PROW na lata
  2014-2020, która umożliwi wydłużenie realizacji zadań programu o kolejne 2 lata.
 • O pomoc może ubiegać się starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.
 • Wnioski należy składać od 29 listopada do 13 grudnia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Scalenie gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Nabór wniosków na operacje typu scalanie gruntów jest realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 31 sierpnia 2021r. Komisja Europejska zaakceptowała zmianę PROW na lata
2014-2020, która umożliwi wydłużenie realizacji zadań programu o kolejne 2 lata. Oznacza to, że zarówno w 2021r. jak i w 2022r., będzie można starać się o pomoc na operacje typu „Scalenie gruntów”

Ogłoszenie o naborze tutaj 

Zasady i tryb przyznawania pomocy zawarte są w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe rozporządzenie możesz zobaczyć tutaj

Chcesz wiedzieć więcej o scaleniu? Zajrzyj do wpisów:

Scalenie gruntów rolnych- na czym to polega?

Projekt ustawy o scaleniu i wymianie gruntów. Co się zmienia w prawie?

Kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc może ubiegać się starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

O jakiej kwocie pomocy mowa?

Pomoc jest przyznawana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że nie wyższej niż równowartość:

 • 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;
 • 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym w województwach innych niż wymienione w pkt 1, poniesionych na wykonanie prac scaleniowych;
 • 2000 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego;
 • 1900 euro na 1 ha scalanych gruntów w województwach innych niż wymienione w pkt 3, poniesionych na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.

Przeliczenia na złote wyrażonych w euro kwot, dokonuje się według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Wykaz niezbędnych dokumentów

 1. Wzór wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów". Wniosek dostępny tutaj
 2. Wzór umowy o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie gruntów". Wniosek dostępny tutaj
 3. Wzór wniosku o płatność na operacje typu "Scalanie gruntów". Wniosek dostępny tutaj

Uwaga!

Wnioski należy składać, w formie pisemnej, na dzienniku podawczym Departamentu Funduszy Europejskich UMWM, ul. Wielicka 72 B (parter) 30-552 Kraków.

Wniosek można nadać przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

W przypadku wniosków nadanych przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego za datę złożenia uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Wnioski należy składać od 29 listopada do 13 grudnia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.