News

Budżet Mój Prąd 5.0 już przekroczony

Monika Byś
2023-05-22
~2 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
Budżet Mój Prąd 5.0

Nowa, piąta edycja programu rządowego Mój Prąd, została uruchomiona 22 kwietnia 2023 roku, a budżet przeznaczony na finalizowanie nowych inwestycji powoli się już wyczerpuje. Najwięcej wniosków dotyczy samych instalacji fotowoltaicznej, a najczęściej wybieranym elementem dodatkowym jest pompa ciepła. Przypominamy, że w edycji Mój Prąd 5.0 można dostać dofinansowanie w wysokości do 7 tys. zł do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW. 

 • Piąta edycja programu Mojego Prądu otrzymała budżet w wysokości 100 mln zł. Program przekroczył swój budżet, ale nie został zamknięty. Zapowiedziano nawet zwiększenie budżetu.
 • Dofinansowania przewidziane w programie Mój Prąd 5.0 obejmują m.in. mikroinstalacje PV, magazyn energii, systemy EMS/HEMS, kolektory słoneczne i pompy ciepła.
 • Dofinansowanie na poszczególne elementy nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
 • Łącząc różne inwestycje, można otrzymać nawet do 58 tys. zł dofinansowania.
 • Polacy składali najwięcej wniosków dotyczących instalacji fotowoltaicznych, a popularnym dodatkowym elementem był pompa ciepła.
 • Program Mój Prąd umożliwiał również skorzystanie z dofinansowania dla tych, którzy już otrzymali wsparcie w poprzednich edycjach programu.

Budżet Mój Prąd 5.0 wynosi aż 100 mln zł. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ta kwota została już przekroczona - obecnie o 5 mln zł. NFOŚiGW informuje, że mimo to nabór wniosków trwa dalej. 

Warto jednak wspomnieć, że wiceminister klimatu Ireneusz Zyska już na etapie zapowiedzi programu informował, że jeśli zajdzie taka potrzeba, budżet zostanie powiększony o dodatkowe 400 mln zł. 

Na co Polacy składają wnioski w programie Mój Prąd?

Program Mój Prąd 5.0 głównie wspiera instalacje fotowoltaiczne w systemie net-billing, ale także oferuje dofinansowanie dla dodatkowych komponentów. W piątej edycji programu przewidziano następujące kwoty dofinansowania dla:

 • mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW - do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
 • magazynu energii elektrycznej - do 16 tys. zł
 • systemu EMS/HEMS - do 3 tys. zł
 • kolektorów słonecznych - 3,5 tys. zł
 • magazynu ciepła - do 5 tys. zł lub
 • pompy ciepła powietrze-powietrze - 4,4 tys. zł lub
 • gruntowej pompy ciepła - 28,5 tys. zł lub
 • pompy ciepła powietrze-woda - 12,6 tys. zł lub
 • pompy ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną - 19,4 tys. zł.

Łącząc inwestycje w fotowoltaikę, magazyn energii, system zarządzania energią, gruntową pompę ciepła i kolektory słoneczne, w ramach programu można otrzymać nawet do 58 tys. zł dofinansowania. Natomiast na fotowoltaikę i powietrzną pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, czyli jedno z najbardziej efektywnych i popularnych połączeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), można otrzymać 26,4 tys. zł dofinansowania. 

Dofinansowanie na poszczególne elementy nie może przekroczyć 50% poniesionych kwalifikowanych kosztów. Z piątej edycji programu Mój Prąd mogły skorzystać również te osoby, które już otrzymały dofinansowanie w programie Mój Prąd, ale w poprzedniej edycji

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.