News

GUS: Energia ze źródeł odnawialnych w 2021

Monika Byś
2022-12-16
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Energia ze źródeł odnawialnych w 2021

Główny Urząd Statystyczny (GUS) publikuje coroczny raport "Energia ze źródeł odnawialnych w 2021". Według niego w 2021 r. wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 15,62%. 

  • W 2021 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 15,62%.
  • Udział energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do 2020 r. w końcowym zużyciu energii brutto w: elektroenergetyce wzrósł o 0,93 p. proc. ciepłownictwie i chłodnictwie wyniósł 21,03%, natomiast w transporcie wyniósł 5,66% w 2021 r.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%. Ponadto, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, źródło: dane GUS
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, źródło: dane GUS

Jednak w 2021 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł 15,62%.

Udział energii odnawialnej

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w:

  • elektroenergetyce wzrósł o 0,93 p. proc. w stosunku do 2020 r
    Czynnikami, które wpłynęły na zwiększenie tego wskaźnika były wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto (o 8,6%), przy jednoczesnym zwiększeniu końcowego zużycia energii elektrycznej brutto (o 5,4%).
  • ciepłownictwie, jak również w chłodnictwie wyniósł 21,03% w 2021 r
    Czynnikami, które wpłynęły na wzrost tego wskaźnika był spadek końcowego zużycia energii odnawialnej na ogrzewanie i chłodzenie (o 0,6%), przy wzroście całkowitego końcowego zużycia energii brutto na ogrzewanie i chłodzenie (o 5,1%).
  • transporcie wyniósł 5,66% w 2021 r. Spadek wartości wskaźnika wynika ze zmian w sposobie jego obliczania, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001. Przy zastosowaniu obecnie obowiązującej metodologii dla danych za rok 2020, zanotowano by spadek w 2021 r. o 0,11 p. proc. Cel na rok 2030 to 14%.

Źródło: dane GUS

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Zakup działki to poważna decyzja, a sam wybór nieruchomości często wiąże się z dużym stresem. Chcąc się zabezpieczyć nie możesz polegać wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, bo może on być świadomy wszystkich zagrożeń i ograniczeń, które kryje działka. Pamiętaj, że tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu.

Pobierz przykładowy Raport o Terenie
Pobierz przykładowy Raport o Terenie

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.